Wikia


Het Zusterschap van Tovenaressen is een invloedrijke organisatie die op vele plekken op de wereld gevestigd is. De leden hiervan zijn altijd vrouwen die over magische krachten beschikken: ze kunnen de levensstromen direct aanraken en er magie uit onttrekken. Het Zusterschap wordt vaak gezien als gevaarlijk en verraderlijk, maar mits goed behandeld kunnen de tovenaressen een waardige bondgenoot zijn. De tovenaressen proberen zich, net als bijvoorbeeld de Stormers, zo veel mogelijk afzijdig en neutraal op te stellen. Ze zijn vaak te vinden in Darlasse, maar hebben hun uitvalsbasis in het strategisch gesitueerde fort Agosta in het binnenland van de Ghalzas Lahr. Het Zusterschap heeft ook andere locaties waar ze veel aanwezig zijn, zoals de gesofisticeerde Camriaanse stad Montecalma waar ze een campus hebben gevestigd. Hun vijanden en rivalen zijn het Broederschap van Tovenaars, hun mannelijke equivalent. De organisaties hebben zich lang geleden van elkaar afgescheiden als gevolg van meningsverschillen, en hebben nu nog altijd een slepende rivaliteit. Deze rivaliteit uitte zich meest recentelijk nog in het Magibellum van 414. Neutrale magiërs zijn er ook; deze zijn verenigd in het Conclaaf. Het Zusterschap is in bezit van talloze taer'vas, attributen die gebruikt worden om magische krachten te versterken. Het Zusterschap wordt geleid door de Hoogste, een krachtige tovenares, thans Saeill Elvarne. De eerste Hoogste en oprichter van het Zusterschap was Estelle Terelaine.

Initiatie

De initiatie van een nieuwe tovenares bij het Zusterschap is een lang proces. Het begint wanneer een vrouwelijke persoon die heeft gedemonstreerd te beschikken over magische vaardigheden (soms door middel van lilmaril, soms door middel van attributen, soms met geen van beide) bij het Zusterschap wordt neergezet. Dit zijn vaak meisjes of jonge vrouwen. Het komt regelmatig voor dat een rondreizende tovenares, tovenaar of bijvoorbeeld een Stormer de magische potentie opmerkt, en de vrouw of het meisje naar het Zusterschap stuurt; in andere gevallen gaat een vrouw uit zichzelf of op aandringen van haar ouders of omgeving naar het Zusterschap. Hier krijgt ze eerst basislessen, en vordert daarna steeds verder. Ze kiest uiteindelijk uit één van de specialisaties. Als de leiders van het Zusterschap van mening zijn dat ze geschikt is om een volledig lid te worden in plaats van een novice, moet ze een zware test ondergaan die zowel mentaal als fysiek is. Hiervoor moet ze naakt verschijnen voor de voltallige Daiyne plus de Hoogste, en vervolgens door een poort lopen om een vreemde dimensie te betreden. Wanneer de tovenares levend terugkomt- iets wat niet altijd gebeurt- wordt ze geaccepteerd als volledig lid. Daarna specialiseert de tovenares steeds verder. Ze zal vaak op missies worden gestuurd. Krachtige tovenaressen kunnen in hoge posities binnen de organisatie terecht komen.

Ordes

Het Zusterschap is verdeeld in verschillende ordes. Nieuwe tovenaressen kiezen één van die ordes in een bepaald stadium in hun training. Deze ordes worden verdeeld naar specialisatie in een bepaalde soort magie. De ordes zijn:

Daiyne

Het hoogste bestuursorgaan van het Zusterschap wordt de Daiyne genoemd. Dit is een beperkte groep van de krachtigste en meest ervaren tovenaressen. Slechts enkelen daarvan zijn altijd in de voornaamste uitvalsbasis, een paleis in Darlasse, te vinden. De rest reist rond over de wereld. Vele leden van de Daiyne leiden een eigen departement binnen het Zusterschap, zoals de Vuurtovenaressen. Aan het hoofd van de Daiyne staat Saeill Elvarne, een van de machtigste tovenaressen van deze generatie. De Hoogste wordt geadviseerd door een rechterhand, thans Doreah Moresi Cole. De Daiyne wordt verdeeld in twee delen:

Hogere Daiyne

De Hogere Daiyne bevat alle leiders van de departementen. Deze tovenaressen zijn zo krachtig, dat het hen verboden is om het grootste deel van hun magie te gebruiken. Daarom vervullen zij een meer politieke en leidinggevende rol. Ze worden officieel geleid door een voorzitter. De leden zijn:

 1. Avelle aen Dháline (Stormtovenaressen)
 2. Fiona Naeblis (Watertovenaressen)
 3. Relayne Althand (Paarse Tovenaressen)
 4. Dhaleille Allovna (Aardetovenaressen)
 5. Cela Mhevlad (Vuurtovenaressen)
 6. Sayesha al-Meheq (Natuurtovenaressen)
 7. Carline Luva (Lichttovenaressen)
 8. Avhein Tarn (Schaduwtovenaressen)
 9. Aeldima Evaile (Witte Tovenaressen)

Lagere Daiyne

De Lagere Daiyne bevat de tweede leiders van elk departement. Zij mogen hun magie wel volledig gebruiken, en zijn ook vaak weg op een veldmissie. De leden zijn:

 1. Maghvaiyn Covna (Vuurtovenaressen)
 2. Idelle Efraiyn (Stormtovenaressen)
 3. Vhelma Ivaldre (Watertovenaressen)
 4. Chaldéan aen Faiyndal (Paarse Tovenaressen)
 5. Lenaile Atoiren (Aardetovenaressen)
 6. Thaire Chaladron (Natuurtovenaressen)
 7. Valea de Zaletto (Lichttovenaressen)
 8. Morgone (Schaduwtovenaressen)
 9. Varelle Karylen (Witte Tovenaressen)

Relaties met de Academies

Het Zusterschap staat op goede voet met de Drie Academies: Gaelon, Eclozar en Stormrots. Hier sturen ze sommigen van hun studenten naartoe om kennis op te doen, maar de meesten krijgen lessen in Darlasse en Agosta. Ze sturen de leerlingen alleen naar Gaelon als ze de benodigde zaken weten over de elementen en magie, een element gekozen hebben en al goed kunnen vechten.

Huidige positie

In de recente tijden is het Zusterschap altijd dominant geweest over het Broederschap. Dit was al zo vóór het Magibellum, dat een poging was van het Broederschap om de situatie te veranderen. Het Zusterschap is groter en meer invloedrijk. Het heeft enorm veel politieke macht, aangezien haar tovenaressen de regeringen van veel landen en staten hebben te weten infiltreren en zo invloed uitoefenen op het bestuur. Voornamelijk in Darlassia, waar ze alom gerespecteerd worden als een grote kracht, zijn ze zeer invloedrijk, hoewel de huidige keizer Erevo I hier verandering in probeert te brengen. Net als het Broederschap en het Conclaaf is het Zusterschap van haar oorspronkelijke pad afgeraakt: het is nu een grotendeels gesloten, exclusieve organisatie die de magische vaardigheden van haar leerlingen eerder beperkt dan bevordert. Ook beschouwt het zichzelf als superieur over alle andere rassen, ook de wilderlingen- personen die geen magische training hebben gehad. Door al deze dingen (te veel politieke macht, gesloten genootschap, beperking van magische vaardigheden, gevoel van superioriteit, slechte behandeling van wilderlingen) heeft het zich de woede van organisaties als Gwenlléar van Landeval Kansier, en de Onbegrensden (Luthair Kayne, Terris Crescente en Ferelde Taer'Nomis) op de hals gehaald. Relaties tussen tovenaressen in het Zusterschap verschillen sterk per periode. Over het algemeen worden de ordes goed van elkaar gescheiden en bestaan er rivaliteiten tussen de ordes, zoals de Vuurtovenaressen tegen de Watertovenaressen en de Schaduwtovenaressen tegen de Lichttovenaressen. Er is vaak sprake van onderling wantrouwen tussen de ordes; zulk soort achterdocht resulteerde uiteindelijk in het Eltirium. In de Eeuw der Tranen, toen de gehele wereld veroverd werd door de Nachtkoning en de Legioenen van de Nacht, kwam hier verandering in: alle ordes gingen dicht samenwerken, het Zusterschap opende zich voor andere organisaties (zoals toen het zich aansloot bij de Vrije Legers en later het Zilveren Verbond), en de tovenaressen onderling groeiden dichter naar elkaar toe. Dit was in grote mate te danken aan Erilaile, de legendarische Hoogste in dat tijdperk. Zo'n 150 jaar na de Oorlog van de Schaduw, na het heengaan van personen als Sabrina Primavera, keerde de oude situatie weer terug. In de wereldwijde Pharzaanse Oorlog vocht het Zusterschap officieel niet mee, maar afgezonderde ordes en tovenaressen sloten zich af en toe wel aan bij bepaalde facties. Bij het Magibellum was het Zusterschap hopeloos verdeeld, maar toen de overlevenden de orde na het einde van het conflict weer op moesten bouwen, bracht hen dit weer dichter bij elkaar. De Afsluiting van 493, waarbij het Zusterschap de tirannieke regent Malephar eindelijk versloeg nadat hij talloze tovenaressen had gearresteerd, vervolgd en vermoord, wordt symbolisch gebruikt als het einde van de periode van stagnatie en het begin van een periode van welvaart voor het Zusterschap. In huidige tijden is het Zusterschap van Tovenaressen wederom een van de machtigste organisaties ter wereld.

Bekende andere leden van het Zusterschap

 • Estelle Terelaine, oprichtster van het Zusterschap en een van de machtigste magiegebruikers ooit
 • Erilaile, Hoogste in de Eeuw der Tranen
 • Francesca Glas, de adviseur van Erilaile die nog steeds in leven is (nooit officieel lid van het Zusterschap)
 • Vilivia Vaienne, een eeuwenoude, zeer invloedrijke tovenares die het geheim van onsterfelijkheid beweert te hebben gevonden
 • Ladicia Ferro, Watertovenares van de Lagere Daiyne en later Hoogste na Erilaile
 • Yelaine Turiyasso, Hoogste na Ferro
 • Shuare Tetsune, Hoogste na Turiyasso
 • Ghavaiyn Foire, Hoogste na Tetsune
 • Amoire Zhaleda, zette Ghavaiyn Foire af en begon het Eltirium, een bloedige interne oorlog
 • Erganelle Kasi, doodde Zhaleda
 • Ghelbrine aen Dúac, beëindigde het Eltirium en werd Hoogste
 • Thame Elvarne, Hoogste na Dúac
 • Varilea Artice, een Hoogste die mede het Magibellum met het Broederschap begon
 • Gloire Elvarne, zeer sterke Hoogste
 • Nezara Ghaze, Schaduwtovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Katherine Kaile, opvolgster van Nezara Ghaze
 • Chovi Valerian, Vuurtovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Gabrielle Mossi, opvolgster van Chovi Valerian
 • Charale Tigra, Vuurtovenares in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Maeve Melandris, Natuurtovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Velucia Khossis, Stormtovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Mirabelle Khossis, Stormtovenares onder Erilaile en later Stormtovenares in de Hogere Daiyne
 • Shyaen Bel'Charas, Watertovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Olivia Glanne, opvolgster van Shyaen Bel'Charas
 • Karozera Ferne, Aardetovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Vanesh Glaine, Paarse Tovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Regina Pralda, Paarse Tovenares onder Erilaile en opvolger Vanesh Glaine
 • Cintra Jenghier, Paarse Tovenares in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Evennia Lotrevar, Witte Tovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Sabrina Primavera, opvolgster van Evennia Lotrevar en belangrijke figuur post-Eeuw der Tranen
 • Alphis Mendragone, Witte Tovenares in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Avalle Petori, Lichttovenares in de Hogere Daiyne onder Erilaile
 • Cecilia Talicosa, opvolgster van Avalle Petori
 • Elisa Veri, Stormtovenares in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Eirwen Dwehir aep Graig, Aardetovenares in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Marcia Telmore Solari, Natuurtovenares in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Adrianne Pontificaro, Lichttovenares in de Lagere Daiyne in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Beatrice de Novavero, Schaduwtovenares in de Lagere Daiyne in de Lagere Daiyne onder Erilaile
 • Felaine Altara, Aardetovenares uit de Eeuw der Tranen
 • Serana Secura, Vuurtovenares en vroegere leermeesteres van Cela Mhevlad
 • Persephone Vira, Paarse Tovenares en een tijdlang adviseur van Calencar, opgepakt in Heksenjacht van 486 en een tijdlang mishandeld, verkracht en vastgehouden in cel onder Darlasse
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.