Wikia


Wedergeboorte (niet te verwarren met Herrijzenis, behorend tot de Zwarte Magie) is een van de Talenten binnen de magie. Het wordt geassocieerd met Lichtmagie, en deels met Paarse Magie en Witte Magie. Personen die beschikken over het talent van Wedergeboorte, kunnen hun vaardigheden gebruiken om hun kracht te vergroten, zowel fysiek als mentaal. Een soldaat onder invloed van Wedergeboorte zal zich bijvoorbeeld dapperder en heldhaftiger gedragen, en zal fysieke inspanning langer kunnen volhouden. Arcanialen die Wedergeboorte gebruiken, kiezen er vaak voor om als een soort engel te verschijnen. Ze zijn zeer charismatisch en kunnen anderen met hun overtuigende woorden nieuwe moed in spreken. Magiërs die beschikken over Wedergeboorte worden bij een veldslag ingezet om het vriendschappelijke leger te versterken. Ze blijven vaak aan de rand van de strijd, maar meer offensief geörienteerde arcanialen met Wedergeboorte geven er de voorkeur aan zich onder de soldaten te bevinden; hier heeft hun magie ook meer effect. Personen onder invloed van Wedergeboorte voelen een warm gevoel in zich. Wedergeboorte heeft sterk te maken met twee andere talenten die behoren tot de Lichtmagie, namelijk Heling en Verlichting. Enkele personen die Wedergeboorte kunnen/konden gebruiken: Saze Zerikanis, Maeve Melandris, Avalle Petori, Cecilia Talicosa, Adrianne Pontificaro, Maghvaiyn Covna, Landeval Kansier (die er veel gebruik van maakt in zijn organisatie Gwenlléar) en Terris Crescente.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.