Wikia


Warric Krafeis [WA-rik KRA-fees] (436-522, 90 jaar) was een bestuurder en functionaris uit het Sphyriaanse Rijk die twee vooraanstaande functies vervulde en vier decennia lang een van de machtigste mannen van het Rijk was. Hij was de echtgenoot van de eveneens beroemde Thena Fel, voormalig hoofd van de Geheime Dienst, en de vader van huidige Volantine-gouverneur Cassana Krafeis.

Beschrijving

Functies

Warric Krafeis werd geboren als telg in een rijke familie uit Cueire, de tweede belangrijkste stad in de Sphyriaanse hartlanden. Tussen 477 en 485 diende Krafeis als Prominent, de hoogste bestuurder van de Sphyriaanse hartprovincie in het gebied rondom de hoofdstad Vaissire (een functie die thans vervuld word door Vei Arceda). Hiermee had hij overzicht over het centrum van het Rijk en was hij een van de machtigste mannen in het gebied. Vervolgens werd Warric Krafeis door keizer Tevidian in 485 aangesteld als Absoluut, een functie met de taak om alle imperiale activiteiten van het Rijk buiten de hartprovincies te overzien. Krafeis' taak als Absoluut was enerzijds het consolideren van de Sphyriaanse macht in reeds bezette provincies zoals Ebbendal, Mennera en de relatief recent ingelijfde territoria Asshir en Vivare. Hierbij zette Warric Krafeis voornamelijk een meer geweldloze strategie in die zich richtte op het respecteren van inheemse culturen en het bij elkaar houden van het Rijk door positieve eenheidspropaganda in plaats van militaire angst. Onder zijn leiding werd het Eenheidsleger dan ook zelden ingezet, wat meer oorlogszuchtige Sphyrianen niet altijd op prijs konden stellen. Anderzijds gaf Krafeis ook richting aan pogingen om het Rijk uit te breiden op allerlei fronten, zowel op militaire als op diplomatieke wijze. Vanwege de gigantische omvang van zijn werk vervulde de Absoluut vooral een belangrijke ideologische rol, maar Krafeis was alles behalve bang om in te grijpen bij concrete crises waar dan ook in het rijk. Een domper in zijn carrière was toen een grote anti-Sphyriaanse ondergrondse revolutie in Mennera volledig aan hem voorbij ging. Gelukkig werd de revolutie de kiem in gesmoord door Raymund Vergo van de Geheime Dienst, die Krafeis vervolgens op suggestie van zijn vrouw liet aanwijzen als toekomstig directeur van de Dienst in Nova Core.

Latere jaren

In de latere jaren van zijn dienst trof Krafeis samen met vele andere de voorbereidingen voor de verovering van Nova Core, een inspanning die hij in 513 overzag gedurende de Invasie. Als Absoluut speelde hij een rol in de aanstelling van de gouverneurs in Nova Core, hoewel de beslissing van het geven van het oppergouverneurschap aan Konstantine Jengist tegen zijn zin in genomen werd. Krafeis had regelmatig contact met het Directoraat, het orgaan van Sphyriaanse gouverneurs en legerleiders in Nova Core, om de onderwerping van de coreshti te bespreken. Hij was het regelmatig oneens met Jengist, die als oppergouverneur meestal kon doen wat hij wilde maar gedwongen werd zich aan te passen wanneer Krafeis ingreep. Niet iedereen kon zijn orders altijd op prijs stellen, maar aan het gezag van de Absoluut werd nooit getwijfeld. In 517 werd bekend dat de inmiddels 85-jarige Warric Krafeis zou terugtreden als Absoluut van het Sphyriaanse Rijk, niet zozeer vanwege zijn leeftijd- hij voelde zich nog steeds zeer energiek- maar om meer tijd door te brengen met zijn vrouw. Als Absoluut werd hij opgevolgd door Jaduen Sillan, de man die al jaren werd gezien als zijn gedoodverfde opvolger. Als afscheidsgeschenk benoemde Tevidian Warrics dochter Cassana, destijds 28 jaar, als gouverneur van Volantine. Warric Krafeis stierf in 522 op vreedzame wijze en wordt nog altijd gezien als een van de meest invloedrijke Sphyrianen uit de recente geschiedenis.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.