Wikia


Vinnea [VIH-nee-jah] is een stad in het zuidwesten van het schiereiland Camria in de Westlanden. Het is een van de belangrijkste steden van het gebied, en ook een van de grootste en welvarendste.

Beschrijving

Algemene informatie

Vinnea is rijk geworden door een enorm netwerk van zeehandel dat bepaalde voedingsstoffen en grondstoffen doorverkoopt aan heel Camria. De grote hoeveelheden handel heeft het te danken aan haar strategische positie net tussen de Pidemarische Bergen en de Camrische Zee. Hierdoor is het gunstig voor schepen uit het zuiden, voornamelijk uit Darlassia, om eerst in Vinnea aan te doen en vervolgens verder te gaan naar andere havensteden als Aquaduliar, Tarisea, Del Ponta, Santacorina en Montecalma. Vinnea hoort door jarenlange handel als gevolg van haar positie thuis in de rij van grote namen als Ermolan, Ashqara, Edeltarma, Siripor en Valcro. Een rivaal is het iets verder oostelijk gelegen Aquaduliar in de staat Asticon, maar die stad is nooit even groot of machtig geweest. In Vinnea doen vaak de nomadische vloten van de Nova Forma aan. Vinnea heeft geen centrale regering; in plaats daarvan ligt de macht in handen van bepaalde handelsgilden, die een systeem van regels en wetten bijhouden.

Geschiedenis

Tijdens de Vierde Camrische Oorlog werden veel stadstaten in Camria veroverd door de uit Totalitas afkomstige dictator Kalem Darathaion. Vinnea was, samen met Thorifort, een van de enige staten die onafhankelijk bleven in deze Dictatuur. Het werd echter wel economisch onder druk gezet door Darathaion, en de inwoners van de stad moesten gigantische sommen geld afstaan aan Totalitas. Dit zorgde voor grote ontevredenheid. In de stad was er redelijke steun voor Bastion, de opstandige organisatie die voornamelijk invloed had in de nabije steden Chianta, La Sphera, Felucia en Methodicar. Voor de rest bleef Vinnea grotendeels afstandelijk van de oorlog, aangezien men wist dat de stad een directe confrontatie met het Totalitarische leger nooit zou overleven. Toen Darathaion vermoord werd in Ermolan, werd Vinnea bevrijd door de troepen van de Zevende Bond, voornamelijk uit het nabije Asticon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.