Wikia


Talenten zijn bepaalde magische vaardigheden. Veel ervan zijn onderdeel van een bepaalde grote stroming van magie, maar andere zijn dat niet. De Talenten zijn aangeboren en kunnen door veel trainen zeer potent worden. Enkele talenten zijn bijvoorbeeld Onzichtbaarheid (het onzichtbaar maken van een object of persoon), Verhulling (het verbergen van magische activiteit), Onthulling (het onthullen van magische activiteit), Voorspelling (het voorspellen van de toekomst of het kijken naar het verleden), Droomlopen (het betreden en manipuleren van dromen, gebruikt door onder andere Lentazi Bilacra), Padvinden (het volgen van een bepaald spoor, het opsporen van personen), Gedaanteverwisseling (het veranderen van gedaante, vaak gebruikt door Natuurmagiërs), Wedergeboorte (het op positieve manier beïnvloeden van de moraal van een persoon of menigte, bijvoorbeeld het versterken van dapperheid in de strijd), Donderen (het gebruik van donder en bliksem, geassocieerd met Stormmagie), Kristallisatie (het gebruik van kristallen, geassocieerd met Watermagie), Illusioneren (het oproepen van fantomen en illusies om de vijand te verwarren, geassocieerd met Paarse Magie), Verbuiging (het manipuleren van gedachten en emoties, geassocieerd met Paarse Magie), Schokgolf (het gebruiken van trillingen in de lucht en bevingen in de grond, geassocieerd met Aardemagie), Heling (het op magische manier verzorgen van wonden, geassocieerd met Lichtmagie), Verlichting (het op magische manier beschermen van een persoon, bijvoorbeeld door een krachtveld van licht, geassocieerd met Lichtmagie), Bestraffing (een offensieve vorm van Lichtmagie), Nachtlopen (het kracht onttrekken aan de nacht, geassocieerd met Schaduwmagie en vampierisme), Maanzingen (geassocieerd met Schaduwmagie), Bloeddansen (het manipuleren van bloed en de stroom ervan, geassocieerd met Zwarte Magie) en Herrijzenis (het in de vorm van een Ondode tot leven wekken van een overledene, streng verboden).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.