Wikia


Naen is een grote wereld, en kent dus ook vele volkeren, die allemaal talen hebben ontwikkeld. Dit zijn de belangrijkste van die talen.

Algemene Taal

SalvadorTrakal on DeviantArt- Human Warrior

Een Mens. Bron: SalvadorTrakal op DeviantArt. http://salvadortrakal.deviantart.com/

De Algemene Taal (afkorting Al.) wordt, zoals de naam al enigszins duidelijk maakt, gesproken door vele inwoners van de wereld. Het werd ontwikkeld door de magiërs van Stormrots, die zich realiseerden dat het erg onhandig was dat velen elkaar niet konden verstaan. Het werd een soort mengeling van de bekende talen, zoals het Elfse talen en de Hoge Spraak. Toen steeds meer inwoners van de wereld deze taal gingen spreken, werden er nieuwe deuren geopend naar vriendschappen en handel. Veel beschaafde Mensen spreken deze taal, evenals de meesten van de Célurilë (hoewel deze laatste als moedertaal het Aldarijns hebben). Van andere rassen spreken er minder het Algemeen, zoals van de Dahrakari of de Jahai; zij die dat wél doen, bekleden meestal hoge posities in die samenlevingen. De grootste rivaal van de Algemene Taal is het (Vulgair) Tiyeru. De Algemene Taal is dominant in onder andere Talwan, Allaric, Gilrad, Lirion en Arranyon. In de meeste overige staten is het de secundaire taal.

Tiyeru

Het Tiyeru is een taal die door een groot deel van de bevolking van de wereld gesproken wordt. Het Zuivere Tiyeru, bekend als de Hoge Spraak, is een taal voor het hof, voor koningen en speelmannen, en wordt vaak gebruikt in gedichten en wetten. Meer begrijpelijke dialecten van de Hoge Spraak worden over de gehele wereld gesproken, zowel door Mensen als Elven.

Er zijn verschillende variaties van het Tiyeru.

Zuiver Tiyeru

Het Zuivere Tiyeru, meestal simpelweg de Hoge Spraak genoemd, is de taal die werd opgesteld door en voor dichters, zangers en verhalenvertellers. Deze taal wordt gebruikt door koningen, edelen en de hooggeplaatsten van de samenleving. Ook worden de meeste wetenschappelijke verhandelingen in het zuivere Tiyeru geschreven.

Vulgair Tiyeru

Naast het Zuivere Tiyeru bestaat ook het Vulgair Tiyeru. Deze dialecten zijn allemaal afgeleid van de originele Hoge Spraak, maar zijn door verschillende ontwikkelingen verwijderd geraakt van het origineel. De variaties zijn veelal een stuk minder sierlijk van klank, en worden meer gebruikt als spreektaal. Dit maakt het een belangrijke rivaal van de Algemene Spraak, die alsnog meer gesproken wordt. In deze taal komen de letter/lettercombinaties gw, ch, éa en ll vaker voor. De voor de Hoge Spraak zo kenmerkende aiy komt nauwelijks nog voor. De volgende vormen zijn de belangrijkste van het Vulgair Tiyeru:

  • Het Tevariaans Tiyeru, ook bekend als het Espari. Van alle vulgaire dialecten is deze het dichtste bij het origineel gebleven. Het Espari wordt gekenmerkt door de letter(combinaties) ll, gw, ay, en ch. Dit dialect wordt in Espara op Haldar gesproken.
  • Het Darlasca (Darlassiaans Tiyeru) wordt gesproken in . In deze variatie worden de meeste van de lange woorden van de originele Hoge Spraak veelal verkort. Het Darlasca wordt het meest gesproken in de centrale delen van Klif; in de afgelegen delen worden oudere talen gebruikt.
  • Het wordt gedacht dat het Calentassi een afgeleide is van de Hoge Spraak, maar sommige wetenschappers denken juist dat de Hoge Spraak afgeleid is van het Calentassi. Deze vorm wordt gesproken door de inwoners van in de , en is vaak voor anderen nauwelijks te verstaan.

Midden-Elfs

Het Midden-Elfs is geen taal, maar meer een groep talen bestaande uit meerdere spraken. De bekendste en meest gebruikte hiervan is het Aldarijns (afkorting C.), dat beschouwd kan worden als een algemene vorm van Elfs. De namen van de Elvenrassen (zoals Célurilë, Narthuinë etc.) zijn in het Aldarijns, evenals de namen voor de meeste Midden-Elven en Hoge Elven. Het Aldarijns werd opgesteld door de in de stad Aldavar levende Midden-Elven, die berouw hadden van het verlaten van Inyunë en terugkeerden naar de Eeuwige Landen.

CINDUILIAS (KOVIK by omupied on DeviantArt)

Cinduilias was een Midden-Elf. Bron: KOVIK by omupied on DeviantArt

Er waren op dit punt op de tijdlijn, ergens in het begin van het 4e Tijdperk, vele verschillende Midden-Elfse talen ontstaan, omdat er ook vele verschillende Midden-Elfse volkeren waren. Enkele daarvan waren het Anthuliaans, dat gesproken wordt door de Elven van de Anthulionwouden in de Westlanden; het Elorijns, dat gesproken werd door de bewoners van Eloth in Calmaria; en het Thiliqendi, gesproken door de bewoners van de eilanden van de Thili. Een tijd na de invoering van het Aldarijns ontstond ook het Nellorijns (afkorting N.), dat gesproken werd door de op Haldar wonende Illin.

Enkele woorden in het Aldarijns zijn:

arthuin, goud

narthuin, zilver

thil, eiland

alurin, licht

anoldin, grens

alithen, boek

Hoofdartikel:Midden-Elfs

Woudelfs of Ilanari

Woudelf (Tauriel, a Silvan Elf by Simaell on DeviantArt)

Een vrouwelijke Woudelf. Bron: Tauriel, a Silvan Elf on DeviantArt

Het Woudelfs (Afkorting W.) wordt gesproken door de Woudelven (of Ilanar) van Aelïngang, het Woud van de Vijf rivieren op Haldar. Het is een aangepaste versie van het Nellorijns, en werd ontwikkeld toen de Woudelven zich afscheidden van de rest van de Narthuinë en tussen de bomen gingen wonen. De trema's en accenten zijn nagenoeg allemaal verdwenen.

Enkele voorbeelden van woorden zijn:

aracon, boom [A-ra-kon]

gangar, woud [GANG-gar (g als in het Engelse get)]

saya, moed [SAA-ja]

nantas, zon [NAN-tas]

tharamor, nacht [THA-ra-mor (th als in het Engelse cloth)]

hyansa, noorden [hie-JAN-sa]

Zwarte Taal of Laag-Elfs

Zhak'tar Ulturu (found on baldursgate.wikia.com)

Een Duistere Elf. Bron: Baldur's Gate wiki

Het Laag-Elfs (Afkorting Z.) is een taal die gesproken wordt door de Sorghilë, de elven die ervoor gekozen hebben om de Nachtkoning te volgen. Het is een sterk veranderde en verdraaide versie van het Hoog-Elfs, bedacht door de Nachtkoning om met zijn troepen te kunnen praten. De Dravai spreken deze taal ook, maar dan een iets vriendelijker dialect genaamd het Dravca. Het spreken van deze taal wordt als bijzonder slecht gezien, vooral door de Äldar, en af en toe worden er tekens in de Zwarte Taal op deuren gegraveerd door personen die kwaad in de zin hebben.

Enkele voorbeelden van woorden zijn:

drazghai, benaming voor allen die de Nachtkoning niet volgen

gnashka, dood [GNASH-ka (g als in het Engelse get)]

thûlu, nacht [TOE-loe]

vrazghai, benaming voor allen die de Zwarte Heer wel volgen

asúr, land [a-SOER]

de namen Zhak'tar Ulturu, Sahav Q'vor en Khazar Tah'lar

Eldryn

Het Eldryn is een Elfse taal die gesproken wordt door de gelijknamige eldryn, een elfs ras levend in Nova Core. Het werd wijd gesproken op het continent gedurende de Mythische Era en de Aetherische Era, toen de Aen Selhaine van de Koninkrijken van de Zon de dienst uitmaakten in Nova Core. Sinds de overname van Nova Core door de menselijke coreshti zijn er steeds minder sprekers van het eldryn. De taal wordt gesproken door de rassen van de eldryn, de afstammelingen van de Aen Selhaine, namelijk de Aen Weire van Dol Gwevéan, Aen Sevharne van de Dalen, Aen Ceblanna van Swar Ulmote, en de zwervende Aen Blead. De lang geleden verbannen Aen Uvenne van Daskiba hebben een andere taal ontwikkeld. De huidige vorm van het eldryn is anders dan het "hoge eldryn" dat gesproken werd door de Aen Selhaine: sinds de teloorgang van de oude cultuur en het langzaam uitsterven van het ras der eldryn is de taal steeds minder elegant geworden. Het oude eldryn was gracieus en melodisch, terwijl de huidige vormen wat een stuk ruwer zijn.

Aquatisch

Het aquatisch is een veel gesproken taal die gedeeld wordt door rassen die onder water leven. Dit zijn bijvoorbeeld de nurekala, de ñazhan, de zee-elven, de abesi, de chrybuler, de adalrei en de jhyseel.

Abyssisch

Aldya

Aldathil (Evelyn by Jinxiedoodle on DeviantArt)

Aldathil, een van de Hoge Elven die Aldya spreken. Bron: Evelyn by Jinxiedoodle on DeviantArt.

De Hoge Elven van Inyunë spreken als zij met slechts leden van hun volk zijn, geen taal. Om te communiceren zingen ze echter meer, geluiden die de mindere rassen van de wereld niet kunnen verstaan. Deze zang staat bekend als het Aldya. Als zij bij bijvoorbeeld Midden-Elven in de buurt zijn, spreken ze Aldarijns, wat ook zij geleerd hebben.

Dirac

DiracRidder

Een Ridder van de Dirac, door paooo op DeviantArt. http://paooo.deviantart.com/

Het Dirac (Afkorting D.) wordt gesproken door de bevolking van dezelfde naam. Dit ras van Mensen bevindt zich vooral in Allaric, waar zij hun thuis hebben. Voor de rest spreken maar weinigen deze taal; het wordt gezien als een stervende spraak, omdat het Algemeen het Dirac voor het grootste gedeelte vervangen heeft.

Enkele voorbeelden van woorden zijn:

caorin, stad [KA-o-rin]

earson, koning [ee-AR-son]

dardrod, vrede [DAR-drod (-d als in het Engelse glad)]

asco, oost [AS-ko]

nyrc, haven [NIERK]

elwys, hemel [EL-wies]

Vroeg-Dwergs

Dwerg

Een Dwerg die geniet van zijn vrije tijd, door evren-ince op DeviantArt. http://evren-ince.deviantart.com/

Het Vroeg-Dwergs (Afkorting V.) werd gesproken door de Dwergen toen deze voor het eerst naar boven kwamen in ca. 6500 NT op Khizûm. Deze evolueerde later naar het Laat-Dwergs, en wordt nu door nog maar weinigen gesproken behalve door de Dwergen, die zich teruggetrokken hebben.

Enkele voorbeelden van woorden zijn:

abâr, rijk [a-BAR]

muzdran, glorie [MOEZ-dran]

khizûm, thuis [kie-ZOEM]

zâram, koning [za-RAM]

zuruk, groot [zoe-ROEK]

mâkatar, burgeroorlog [MA-ka-tar]

Laat-Dwergs

DwergKrijger

Een Dwerg klaar voor de strijd, door KidKazuya op DeviantArt. http://kidkazuya.deviantart.com/

Het Laat-Dwergs (Afkorting L.) werd, net zoals het Vroeg-Dwergs, gesproken door de Dwergen van Abârninsâk. Deze taal werd vooral gesproken in het Tweede Tijdperk, in de paar honderd jaar vóór de Grote Dwergenoorlog en de vernietiging van Khizûm.

Enkele voorbeelden van woorden zijn:

zhólaw, bijl [ZOO-lau]

tári, hamer[TA-rie]

erkaw, god [ER-kau}

záro, koning [ZA-ro]

manô, wijsheid [MAA-no]

zánaw, wildernis [ZA-nau]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.