Wikia


Bevrijding van Cilen Taas (hdwallsbox.com)

De Bevrijding van Cilen Taas. Bron: https://hdwallsbox.com/fan-ming-temple-artwork-cities-fantasy-art-wallpaper-85557/

Slag van Cilen Taas

Type Veldslag
Deelnemers

Legioenen van de Nacht, Zilveren Verbond

Aanstichter Zilveren Verbond
Doel Cilen Taas heroveren
Overwinning voor Zilveren Verbond
Gevolg Cilen Taas heroverd
Doden tienduizenden

De Slag van Cilen Taas, ook wel bekend als De Bevrijding onder de Talwanezen, was een veldslag die kwam te geschieden in het hart van de Oorlog van de Schaduw. Het werd ontketend toen de legers van het Zilveren Verbond, wat bestond uit de vrije volkeren geleid door de Hoge Elven van Inyunë, richting Cilen Taas marcheerden en het belegerden. De stad was van groot belang voor het Verbond, want het had zowel een strategische als een morele waarde: vóór de Eeuw der Tranen was het een van de belangrijkste citadels van de Mensen geweest, de hoofdstad van de machtige Federatie van Talwan. De Bevrijding moest derhalve een keerpunt worden in de oorlog. Veel legendarische personen waren hier aanwezig, zoals Elenwë de Guldene, Erilaile en Francesca Glas van het Zusterschap van Tovenaressen, Daghar Kwaadtemmer van Thord, Shaiee Onder-de-Maan van Gwenlléar, Zao Min van de Ching Tao en meer. Het liep uiteindelijk uit op een overwinning voor het Zilveren Verbond. Er waren echter veel personen omgekomen, waaronder de legendarische Chovi Valerian van de Vuurtovenaressen en Avalle Petori van de Lichttovenaressen, die zich hadden opgeofferd om de slag een succes te laten zijn (ze werden gedood door Berehal Vakhras). De bevrijding van Cilen Taas was een cruciaal punt in de oorlog.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.