Wikia


Senaat (Tamas Gaspar)

De Senaat komt samen in het Centrale Paleis. Bron: http://www.this-is-cool.co.uk/the-fantasy-illustrations-of-tamas-gaspar/

Senaat

Type politiek orgaan
Staat Allaric
Uitvalsbasis Centrale Paleis (Trallic)
Leider voorzitter
Leden aristocratie
Samenvatting Een politiek orgaan in Allaric dat via censuskiesrecht gekozen wordt

De Senaat, ook bekend als de Raad van Heren, is in Allaric een politiek orgaan dat via censuskiesrecht gekozen wordt door machtige, welvarende burgers uit de adellijke families. Het dient voornamelijk als tegengewicht voor de macht van de koning (thans Dransin III), en moet een manier vormen voor de adel om daadwerkelijke inspraak te krijgen in de politiek van het land. De families van de hogere adel van Allaric (zoals Huis Malchamon en Huis Trandorien) leveren af en toe leden om posities in de Senaat te vervullen, maar de meeste senatoren zijn afkomstig uit de lagere adel. De Senaat geeft advies over bepaalde zaken via stemming door de leden, en heeft beperkte uitvoerende en wetgevende taken. Hun uitvalsbasis is een zaal in het Centrale Paleis in Trallic. Naast de Senaat bestaan ook de Schone Raad en de Vergadering van Heren, respectievelijk van de hogere en de lagere adel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.