Wikia


De Schone Raad is een politiek orgaan in Trallic, de hoofdstad van het koninkrijk Allaric. Het is een raad die bestaat uit de 42 hoofden van de huizen van de hogere adel van het land. De leden van de Schone Raad zijn allemaal zeer machtig en zijn de leiders van hun huizen; ze worden ook wel Hoogprinsen genoemd.

Beschrijving

De Schone Raad is een platform voor de Hoogprinsen om te overleggen over gebeurtenissen in het koninkrijk. Officieel heeft het orgaan zelf weinig macht, maar aangezien er via de Schone Raad vaak allianties en vijandschappen gevormd worden, is de raad toch zeer belangrijk. De raad wordt geleid door de hoogste adviseur van de koning, thans Chonin Draan. Deze functie heeft echter een beperkte rol, en dient enkel voor het in goede banen leiden van vergaderingen, het stimuleren van interactie tussen de Hoogprinsen en het organiseren van besprekingen. De leden van de Schone Raad zijn, naast de koning en zijn familie, de hoogste edelen van het land. Ze worden gezien als toonaangevend op het gebied van mode, gebruiken en opvattingen. Vroeger mocht een Hoogprins ook een "fractie" leiden in de Senaat, een via censuskiesrecht gekozen politiek orgaan met beperkte wetgevende en uitvoerende taken. Deze factie bestond uit leden van één bepaald Huis (waarvan de Hoogprins het hoofd was), en diende ter bevordering van de belangen van dat huis. Onder Adroc IV kwam er een verbod voor Hoogprinsen om een functie te bekleden in de Senaat. De meeste leden van de Schone Raad zijn mannen, maar er zijn ook een paar gevallen waar er een vrouwelijke Hoogprins is, zoals bij Celestina Eyfair van Eyfair. Elk Huis dat vertegenwoordigd is in de Schone Raad heeft een eigen Prinsdom; daarnaast hebben Ithmicara, Cassal, Aemian, Nomah, Malchamon, Trandorien, Ovion, Eyfair, Sataias en Rayon nog zeer kleine gebieden in handen in het noorden van het land. De Schone Raad is regelmatig in conflict met de Vergadering van Heren, wat bestaat uit lagere edelen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.