Wikia


Saze Zerikanis is een lid van de magische organisatie het Conclaaf, gesitueerd in de Glazen Toren in Darlasse. Hij is een van de meest invloedrijke personen binnen de organisatie. Deze aantrekkelijke man draagt over het algemeen nogal opvallende kleding is gespecialiseerd in Vuurmagie, Lichtmagie en Witte Magie. Zijn Talenten zijn Wedergeboorte, Heling, Bestraffing, Verlichting en het zeldzame Droomlopen. Hij staat bekend om het feit dat hij alle spellen waaraan hij meedoet altijd zeer voorzichtig speelt, en voornamelijk achter de schermen zijn kansen en mogelijkheden uitermate goed weet in te schatten. Saze is een uitzonderlijk goede spreker die door middel van zijn inspirerende toespraken, knappe uiterlijk en prettige stem veel steun heeft weten te winnen in het Conclaaf. Hij wordt gezien als een van de grootste spelers in de machtsstrijd die ontstond nadat de Katholiticus van het Conclaaf, Corevan Astebane, gedood werd door het wilderlingen-driemanschap de Onbegrensden. Hij is een van de grootste rivalen van de huidige Katholiticus Movanre Thedaris, en is een serieuze vijand voor Caezal Astebane, Eredin Maske en Visenna Polaire.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.