Wikia


Preswynn [PRES-win] (eldryn: overwinning) was het zwaard van de legendarische Aen Selhaine-krijgsheer Vyshaan, die lang geleden de beslissende overwinning van de Drakenoorlogen behaalde op de Draken van Nova Core.

Beschrijving

Kenmerken

Het zwaard had bepaalde magische krachten en was veel sterker dan een normaal zwaard, waardoor Vyshaan in het gevecht een kracht was om rekening mee te houden. Welke vaardigheden het wapen precies had is niet bekend: sommige verhalen stellen dat het vlammen voortbracht in het gevecht, terwijl anderen van mening zijn dat het schokgolven en trillingen teweeg kon brengen. Sommigen zeggen zelfs dat het vaardigheden in de Paarse Magie had, waardoor Vyshaan het kon gebruiken om zijn soldaten in de Obsidianen Garde positief te beïnvloeden. Men is over het algemeen erover eens dat het zilver- en zwartkleurig was.

Geschiedenis

Hoe Vyshaan het zwaard precies in handen kreeg is allang vergeten, maar zeker is dat hij het regelmatig gebruikte. Het was de belangrijkste reden dat Vyshaan als een van de enige Elven een Draak in zijn eentje kon verslaan. In de beslissende veldslag in de lucht boven de Drakenberg zou het veel schade aan hebben gericht. Na Vyshaans dood in de Yerallbergen bij het redden van zijn geliefde, Meira Micassa, werd Preswynn achtergelaten op Duwa Cenne door Vessaminter. Het werd lang in de hoofdstad Tel Mythrin gehouden, maar ging verloren toen die stad in puin werd gelegd door de troepen van Gaol Caumenior van Espetor. Preswynn neemt nog altijd een belangrijke plaats in de mythologie van de huidige cennyd in: degene die het zwaard vindt en kan gebruiken, zou een soort verlosser zijn die de gouden era van de Aen Selhaine-beschaving terug zou kunnen brengen en de Koninkrijken van de Zon zou kunnen heroprichten. Vooralsnog weet niemand echter waar het legendarische zwaard is. Het wordt gezegd dat Annabelle Morendi, de leider van de Nieuwe Glorie, 300 jaar geleden Preswynn vond en het wilde gebruiken om de Elven en Mensen te verenigen, maar door haar verdwijnen in Sechoyin werd dit plan nooit uitgevoerd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.