Wikia


Daryagasoorlog (found on s1.1zoom.net)

De Piratenoorlog van 499. Bron: s1.1zoom.net

Piratenoorlog van 499

Type Conflict
Deelnemers Piraten (o.l.v. Daryagas)
Aanstichter Beren Mor
Doel Geldbuit binnenhalen
Begin Achonstar 499
Eind Ústar 499
Overwinning voor Haldar
Gevolg Grote schade aan zowel steden aan Evanelle als piratenvloot
Doden Precieze aantal onbekend

De Piratenoorlog van 499, ook bekend als de Daryagasoorlog, was een conflict in het jaar 499 van het Vijfde Tijdperk. Vanuit de honderden tropische eilanden van de Canach in de Arantische Oceaan kwam een enorme vloot piraten van de Piratenrepubliek naar Haldar, geleid door de legendarische kapitein Beren Mor uit Daryagas, een belangrijke stad op de eilandengroep. Het leger voer via de delta in de Alarb Mier over de Evanelle naar het noorden, en veroverde vele van de onafhankelijke stadsstaten aan de rivier (zoals Maracuse en Arinthe), die vooral in het grondgebied van Lirion stroomde. Ook de relatief kwetsbare Vrije Steden werden veel geraakt. Uiteindelijk kwamen ze zelfs tot aan het Meer van Usal, in het hart van Allaric; maar de stad Usal wisten ze niet in te nemen. Gedurende de oorlog verenigden grote delen van Haldar zich in de zogenaamde Unie van de Haldarima, geleid door personen als Adroc IV en Terondal Bachras van Allaric, Osmin Terra van de Vrije Steden, Alwar van Nahilli, Caroline Benna van de Verenigde Raad en Joram Massanovi van de Himlastrepubliek. Toen de Unie opgericht werd onder leiding van Osmin Terra, een geniale generaal, was er al veel schade gedaan; maar de verenigde volken van Haldar begonnen het tij te keren. De Zwarte Soeverein, het vlaggenschip van Beren Mors vloot, werd op miraculeuze wijze tot zinken gebracht op de Evanelle iets boven Trallic, en veel piraten werden gedood. Vervolgens belegerden ze met een sterk uitgedund leger Trallic in het Beleg van Trallic, een poging die als hopeloos gezien werd. De stadsmuren vielen bijna, maar door het kundig optreden van toenmalige koning Adroc IV en zijn Maarschalk Terondal Bachras werd de piraten een halt toegeroepen. De Daryagasoorlog had slechts een maand geduurd, maar had veel schade aangericht. De overgebleven vloot trok zich terug naar de eilanden in de oceaan, en de gevallen steden werden heroverd. Vervolgens begon Operatie Wedergeboorte, een inspanning van de Unie om Haldar te herbouwen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.