Wikia


Oorlog van de Schaduw(wallpaperup)

Een vrouwelijke arcaniaal vecht tegen een demon uit de Legioenen van de Nacht bij de Oorlog van de Schaduw. Bron: https://www.wallpaperup.com/803999/DARK_evil_horror_spooky_creepy.html

Oorlog van de Schaduw

Type Conflict
Deelnemers

Zilveren Verbond, IJzeren Rijk, Legioenen van de Nacht

Aanstichter Elenwë
Doel De wereld heroveren op de schaduw
Overwinning voor Zilveren Verbond
Gevolg Wereld wordt heroverd door de legers van het licht, schaduw wordt verbannen
Doden honderdduizenden

De Oorlog van de Schaduw was een conflict dat in de latere jaren van het Vierde Tijdperk plaatsvond. Het woedde over de hele wereld: in Calmaria, Haldar, Aylarku en Inyunë, maar vooral ook in de Westlanden.

Geschiedenis

Oorlog van Tranen & Eeuw der Tranen

Na een bloedige strijd eindigde de Oorlog van Tranen, waarin Ysvarolek, een befaamde krijgsheer van de Noorderlingen uit het Wilde Noorden, nagenoeg de hele wereld wist te veroveren. Hij kreeg hierbij hulp van volken als de Jahai en de Piratenrepubliek, maar ook van de Legioenen van de Nacht, de legers van de Nachtkoning en zijn dienaren, de Teronthir. Hij wist het laatst overblijvende rijk, Misanqaza, te veroveren en bijna alle staten van de wereld te fuseren tot één gigantisch keizerrijk: het IJzeren Rijk, met als hoofdstad Tharamost. Daarmee begon de Eeuw der Tranen, een bijzonder gewelddadig hoofdstuk in de geschiedenis, waarin de volkeren van de wereld onderdrukt werden door de bloedlustige legers van de schaduw. Deze onderdrukking ging zó ver, dat de cultuur en de identiteit van de menselijke beschaving zelfs grotendeels vergeten werden. De Nachtkoning werd gezien als een onsterfelijke God wiens kracht de aarde in leven hield; deze situatie hield zichzelf in stand, en er was nauwelijks verzet.

Stichting van het Zilveren Verbond

Deze tijd kon echter niet eeuwig duren. De vele verschillende milities die nog verzet boden tegen de schaduw (waaronder de beruchte Rode Wolven van Jaram Kyr en de organisatie Gwenlléar) hadden tijdens de hele Eeuw der Tranen nauwelijks samengewerkt, behalve in de Laatste Opstand geleid door Theron Bel Messar; deze was echter mislukt toen de Nachtkoning persoonlijk had ingegrepen. Aan het einde van de Eeuw der Tranen, enkele generaties ná de Oorlog van Tranen, kwam er verandering in de situatie. De Hoge Elven van Inyunë riepen representatieven op van verschillende volkeren, en hielden in de Gouden Zaal van Enryneth een historische bijeenkomst. De wereldleiders- waaronder Elenwë, Thenarian de Lichtbrenger en Erilaile van het Zusterschap van Tovenaressen- stichtten toen het Zilveren Verbond: een alliantie van legers die nog verzet boden en een oorlog begonnen om de wereld te bevrijden. Legendarische personen als Daghar Kwaadtemmer van de daorgan, Zao Min van Aylarku, Erilaile en Francesca Glas van het Zusterschap, en Shaiee Onder-de-Maan van Gwenlléar werkten samen in het Verbond. Opmerkelijk genoeg sloot ook een groep lumos, een mysterieus ras uit het Legendarium waarvan gedacht werd dat het uitgestorven was, zich bij het Verbond aan; hier maakten ze zich zeer nuttig door hun natuurlijke connectie met Lichtmagie, dat zeer krachtig was tegen de legers van de schaduw.

De Oorlog van de Schaduw

In de latere jaren van het Vierde Tijdperk rukte het Zilveren Verbond voor het eerst uit. Met het Beleg van Tandenivian- een belangrijke stad in Talwan en thans de hoofdstad van Silas- begon de oorlog die bekend zou komen te staan als de Oorlog van de Schaduw. Vanuit Silas veroverden ze de gebieden die het omringden- zoals Thaeren, Chaen en de Graafschappen van Tissan- waarna die gebieden hun uitvalsbasis werden. De voornaamste uitvalsbasis van het Verbond was Morenhal, die echter ergens in de oorlog belegerd en vernietigd werd in het Bloedbad van Morenhal. Dit kon de opmars van de vrije volkeren echter niet stoppen: in enkele tientallen jaren wist het Zilveren Verbond de wereld terug te veroveren op de schaduw. Dit was voornamelijk te danken aan de kracht van de Hoge Elven, die zich nauwelijks hadden bemoeid met de rest van de wereld gedurende de Eeuw der Tranen. Ysvarolek werd gedood, de Legioenen van de Nacht werden verbannen en de oude rijken werden in volle glorie hersteld. Het duurde echter nog vele jaren totdat de wereld hersteld was van deze vreselijke periode, en toen ze eenmaal genezen was, ontstond er een andere wereldwijde oorlog: de Pharzaanse Oorlog. Hoewel deze ook zeer veel levens eiste, kwam het niet eens in de buurt van de pure destructieve kracht van de Oorlog van de Schaduw.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.