Wikia


De Onbegrensden zijn een triumviraat dat bestaat uit drie van de meest krachtige gebruikers van magie van dit moment: Luthair Kayne, Terris Crescente en Ferelde Taer'Nomis. Deze drie magiërs zijn allemaal wilderling, wat wil zeggen dat ze nooit in de leer zijn gegaan bij magische organisaties als het Zusterschap van Tovenaressen in Agosta, het Broederschap van Tovenaars in Belovod of het Conclaaf in Darlasse.

Ideologie en denkwijze

De ideologie en denkwijze van de Onbegrensden richt zich op vrijheid en een grotere acceptatie voor wilderlingen, die nu nog zeer slecht behandeld worden. In Westkroon worden wilderlingen bijvoorbeeld vaak opgespoord en geëxecuteerd door de Stalen Inquisitie. De Onbegrensden willen dat de wilderlingen onafhankelijk blijven en op zichzelf hun magische vaardigheden ontwikkelen, ondanks het feit dat hier gevaren aan zitten. De Onbegrensden zijn zeer tegen magische organisaties, aangezien ze vinden dat het immoreel is om grenzen op te leggen aan magische vaardigheden en ze zo te beperken. Ook zijn ze van mening dat het Zusterschap, het Broederschap en het Conclaaf veel te veel magie aan politiek koppelen: het gaat al lang niet meer om het bevorderen van magische krachten, maar om het verzekeren van een bepaalde politieke positie. De Onbegrensden vinden dat politiek en magie gescheiden moeten blijven. Ze keren zich sterk tegen het Arcanium, een instelling die algemene regels opstelt rondom magie die door iedereen nageleefd moeten worden. De Onbegrensden breken deze wetten regelmatig, wat ze een doelwit heeft gemaakt van de "heksenjagers" de Makers. Luthair Kayne is het meest radicaal in de denkwijze van de Onbegrensden: de compleet gestoorde tovenaar heeft openlijk de oorlog verklaard aan de organisaties.

Werkwijze

De Onbegrensden worden gezien als een terroristische groepering die met grof geweld de magische organisaties ten gronde wil richten en de wilderlingen wil aansporen om onafhankelijk te blijven. Hiervoor voeren ze regelmatig aanvallen uit op andere magiërs en ook niet-magiërs: recentelijk hebben ze bijvoorbeeld Katholiticus Corevan Astebane, de leider van het Conclaaf, opgespoord en vermoord. De Onbegrensden krijgen steun van sommige wilderlingen en tevens Gwenlléar, een wereldwijde terroristische organisatie die onder Landeval Kansier- overigens een goede vriend van Luthair Kayne- vecht voor vrijheid voor alle wezens. De Onbegrensden zijn uitermate krachtig en vastberaden om hun doel te bereiken. Ze zullen massale moord en magische marteling dan ook niet uit de weg gaan.

Relatie met de Duizend Woorden

De Onbegrensden hebben een ongemakkelijke alliantie met de Duizend Woorden, een andere opstandige magische organisatie, ondanks het feit dat hun denkbeelden niet geheel overeenkomen. Het verschil tussen de twee organisaties, hoewel ze allebei opstandig zijn tegen de "gevestigde magische orde", is dat de Duizend Woorden een manier is voor duistere magiërs om zich te verenigen en om hun vaardigheden te kunnen beoefenen, terwijl de Onbegrensden principieel tegen magische organisaties zijn en streven naar volledige gelijkheid voor alle arcanialen (zowel getrainde tovenaars/tovenaressen als wilderlingen). Ondanks die verschillen werken de twee redelijk samen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.