Wikia


 
Regel 6: Regel 6:
   
 
=== Basisvorm ===
 
=== Basisvorm ===
Het gebied dat we kennen als Nova Core, is een schiereilandvormig continent dat zich afsplitst van de noordelijke Arenaedë, nabij gebieden als [[Shaffa]], [[Orost-nal]], de [[Yerallbergen]], [[Ishkana]], [[Pandomea]], de [[Cythereaanse Eilanden]], [[Ghuoyan Ghal]] en zuidelijke gebieden van [[Sphyria]], een gigantische magocratie die zich over grote delen van de Muren van de Wereld uitstrekt en ook in deze regionen invloed heeft. Het grootste deel van Nova Core bestaat uit vasteland, maar daarnaast zijn er ook nog eilandengroepen ten oosten en ten westen die meestal ook tot het continent worden gerekend. De noordelijke grens van Nova Core wordt meestal gelegd bij de rivier [[Arcani]]. De status van de grensgebieden [[Uthis]] en [[Volantine]], alsmede het jungle-eiland [[Murtal]], is niet geheel duidelijk: soms worden ze onder Nova Core gerekend vanwege de geografische ligging en samenhang, soms worden ze los van het continent gezien vanwege de verschillen. De onverkende wildernissen direct ten noorden van Nova Core worden, uitgezonderd Ghuoyan Ghal, aangeduid met het ongedefinieerde begrip [[Groot Caerinale]].
+
Het gebied dat we kennen als Nova Core, is een schiereilandvormig continent dat zich afsplitst van de noordelijke Arenaedë, nabij gebieden als [[Shaffa]], [[Orost-nal]], de [[Yerallbergen]], [[Ishkana]], [[Pandomea]], de [[Drakeneilanden]], [[Ghuoyan Ghal]] en zuidelijke gebieden van [[Sphyria]], een gigantische magocratie die zich over grote delen van de Muren van de Wereld uitstrekt en ook in deze regionen invloed heeft. Het grootste deel van Nova Core bestaat uit vasteland, maar daarnaast zijn er ook nog eilandengroepen ten oosten en ten westen die meestal ook tot het continent worden gerekend. De noordelijke grens van Nova Core wordt meestal gelegd bij de rivier [[Arcani]]. De status van de grensgebieden [[Uthis]] en [[Volantine]], alsmede het jungle-eiland [[Murtal]], is niet geheel duidelijk: soms worden ze onder Nova Core gerekend vanwege de geografische ligging en samenhang, soms worden ze los van het continent gezien vanwege de verschillen. De onverkende wildernissen direct ten noorden van Nova Core worden, uitgezonderd Ghuoyan Ghal, aangeduid met het ongedefinieerde begrip [[Groot Caerinale]].
   
 
=== Bewoners ===
 
=== Bewoners ===

Huidige versie van 1 apr 2020 om 16:55

Nova Core [NOO-vah KOO-ruh] is een schiereilandvormig continent dat verbonden is aan de Arenaedë. Het ligt ten noorden van de Westlanden, voorbij een zee die bekend staat als de Encaethoras. Nova Core is het thuis van talloze volkeren, rassen, staten en gebieden. Als je geluk hebt, vind je er prachtige steden, levendige bossen en vruchtbare rivierdalen. Maar als je van het pad afdwaalt, kan het niet met zekerheid gezegd worden welke gevaren je allemaal tegenkomt in de wildernissen van het verre continent...

Algemene informatie Edit

Basisvorm Edit

Het gebied dat we kennen als Nova Core, is een schiereilandvormig continent dat zich afsplitst van de noordelijke Arenaedë, nabij gebieden als Shaffa, Orost-nal, de Yerallbergen, Ishkana, Pandomea, de Drakeneilanden, Ghuoyan Ghal en zuidelijke gebieden van Sphyria, een gigantische magocratie die zich over grote delen van de Muren van de Wereld uitstrekt en ook in deze regionen invloed heeft. Het grootste deel van Nova Core bestaat uit vasteland, maar daarnaast zijn er ook nog eilandengroepen ten oosten en ten westen die meestal ook tot het continent worden gerekend. De noordelijke grens van Nova Core wordt meestal gelegd bij de rivier Arcani. De status van de grensgebieden Uthis en Volantine, alsmede het jungle-eiland Murtal, is niet geheel duidelijk: soms worden ze onder Nova Core gerekend vanwege de geografische ligging en samenhang, soms worden ze los van het continent gezien vanwege de verschillen. De onverkende wildernissen direct ten noorden van Nova Core worden, uitgezonderd Ghuoyan Ghal, aangeduid met het ongedefinieerde begrip Groot Caerinale.

Bewoners Edit

Nova Core wordt voornamelijk bevolkt door de Mensen, specifiek het ras der coreshti. Binnen de coreshti zijn er veel verschillende culturen, landen en gebruiken: de coreshti van het ene gebied kunnen totaal anders zijn in hun cultuur dan coreshti in een ander gebied, wat de danken is aan de fragmentatie die lang geleden heeft opgetreden. De coreshti spreken wel een gemeenschappelijke taal, die allerlei dialecten heeft, en geloven meestal in de Architect als schepper-god, hoewel niet iedereen dezelfde interpretatie van Hem heeft. Naast de coreshti leven er ook groepen Elven op het continent, namelijk de eeuwenoude cennyd, die lang geleden dominant waren in Nova Core maar nu een schaduw van hun voormalige zelf zijn. Ook mindere rassen als de draegir, aethserai, nurekala, roscrea en aurans zijn aanwezig in variërende mate.

Waterlichamen Edit

Nova Core wordt omringd door enkele waterlichamen, waarvan de zuidelijke Pardemonische Zee de grootste is. Andere belangrijke waterlichamen zijn de oostelijke Murtalzee rondom Murtal, de noordwestelijke Aedonische Zee bij Uthis, de noordoostelijke Idomeïsche Zee bij Volantine, de Smalle Zee tussen de Hartlanden en Eilanden, de Juweelzee tussen Groter Voeghar en Tayrid, de centraal gelegen Binnenzee, de Rozenbaai in de centraal-noordelijke Zonlanden, de Elitherische Zee in de noordwestelijke Zonlanden, de Qadiyahzee ten zuiden van Avistan, de Abecasseanzee naar het oosten, de Glinsterende Zee ten zuiden van de Zonlanden, de Onzichtbare Zee voorbij Schaduwpoort, en de onverkende Buitenzee ten westen van het continent.

Huidige situatie Edit

In de recente geschiedenis wordt Nova Core bedreigd door het Sphyriaanse Rijk, een gigantisch menselijk rijk dat als een naderende storm boven hun hoofden hangt. De Sphyrianen hebben onlangs onder leiding van maarschalk Potentas een eerste grote aanval uitgevoerd op Nova Core, de Eerste Sphyriaanse Oorlog, waarbij ze meerdere gebieden bezetten. De manipulatieve oppergouverneur Konstantine Jengist, het hoofd van het zogeheten Directoraat, doet er alles aan om de samenleving in Nova Core volledig om te vormen. Sommigen beschuldigen hem ervan met ijzeren vuist te regeren, terwijl anderen luidkeels hun steun voor hem uitspreken. Ondanks het feit dat Nova Core voornamelijk bevolkt wordt door Mensen, is er weinig contact tussen de staten van dit continent en de continenten van de Cirkel van de Wereld rondom de Arantische Oceaan, zoals de landen van Haldar en de Westlanden. Er bestaat wel handel tussen de Cirkel van de Wereld en enkele belangrijke havensteden in Nova Core, zoals Siripor, Belhaven, Tarkonos en Zenith. De eilandnatie Irquana, gelegen in de Bevroren Zee, dient als een soort verbinding tussen de beide continenten. De meest recente poging om permanente intensieve contacten tussen Nova Core en de Westlanden te leggen, werd uitgevoerd door de Talwanese ontdekkingsreiziger Kaster Chaevil aep Mutz. Deze poging mislukte grotendeels, maar Mutz bracht wel een verzameling gedetailleerde kaarten van Nova Core met zich mee. Meerdere heersers, van wie Erevo I van Darlassia de voornaamste is, hebben interesse geüit in contacten met Nova Core. Met de naderende dreiging van een tweede Sphyriaanse invasie kan dat echter aardig lastig worden. De aanwezigheid van de Sphyrianen heeft gezorgd voor grote verschuivingen binnen de politiek en cultuur van Nova Core. Meerdere staten proberen hun grondgebied uit te breiden, en er komen gigantische vluchtelingenstromen op gang. Economisch en militair gaat het met veel staten steeds slechter terwijl vreselijke plagen over het land trekken. Extremistische organisaties geven de mindere rassen en de cennyd de schuld van al deze rampspoed, waardoor men aangezet wordt tot vreselijke daden, waaronder bloedige rassenzuiveringen in grote steden als Parsedine. Ook religieuze fanatisten krijgen steeds meer aanhang door het groeiende verlangen toevlucht te zoeken in het geloof. Op het eiland Groter Voeghar herpakt de legendarische vrijheidsorganisatie Zilverster, wiens leden heldhaftige strijders zijn, zich van de slag bij de Verdenheuvel en bereidt zich voor om de Sphyrianen weg te drijven. In heel Nova Core staan de terroristische organisaties Khieran Fell en Gwenlléar lijnrecht tegenover elkaar: de een tracht menselijke superioriteit te bevorderen, de ander vecht voor de belangen van de mindere rassen. Al dit interne geweld en gewelddadige guerrilla-oorlogen maken de staten van Nova Core echter zwakker en zwakker. Ondertussen pakken donkere wolken zich samen boven de bossen van de Val Traerne, komen de mensen van Arilea in opstand tegen hun heersers, begint hertogin Louise Annabelle van Montclair genoeg te krijgen van de Sphyrianen in haar grondgebied, voeren de Aen Sevharne van de Dalen een uitputtende oorlog tegen zowel Reddeberg als Avelishe, worden de grenzen van Dol Gwevéan geteisterd door de beruchte Deithwen, krijgt de raadselachtige adviseur Peter-Brand Schwarzwald steeds meer invloed aan het hof van koning Ethell van Avelishe, tracht Raymund Vergo van de Sphyriaanse Geheime Dienst nuttige informatie te verzamelen en invloedrijke leiders uit te schakelen, werkt ambassadeur Friedrich Sterlitz-Brebant aan het vestigen van een vriendschappelijke relatie met de coreshti-staten, tracht Reinhold van Reddeberg zijn zorgen en zijn verdriet weg te drinken, hebben de kuststeden van Matan'jar te maken met economische problemen, komen de ambitieuze plannen van de omstreden president Frederick Illedale op oppositie te staan in de Noordkust Alliantie, worden de piraten van de Splinters steeds agressiever, teisteren stormen vaker en vaker de kusten van Varden, proberen personen als Beran Bar Chizn in de Vrije Raad vrede in de Zonlanden te bewerkstelligen vanuit de neutrale stad Trentine, roeren kwaadaaridge krachten het zich in het Oude Land, spant de Sphyriaanse Magische Raad zich onder leiding van Marinne aep Selvey Carlean vanuit Aep Sevinne in om het gebruik van magie geaccepteerd te krijgen in heel Nova Core, vecht de geharde Sphyriaanse strijder Dewr Wenharve een guerrilla-oorlog in de bossen rondom de Tiran om de noordelijke delen van Braas in handen te krijgen, neemt de ongeziene macht van de mysterieuze familie Archday alsmaar toe, vluchten Rhinna en haar metgezellen de Afstammelingen voortdurend van vijanden, bereiden admiraal Gima Sinfredi en gouverneur Harkess Brynwall allerlei plannen voor in Pylargos, en probeert Safira van Zomerrots een einde te maken aan de chaotische situatie in Altea. Iedereen weet dat er iets staat te gebeuren in Nova Core, en men houdt het hart vast...

Topografie Edit

Nova Core wordt meestal ingedeeld in vier grote gebieden. Regio's als Uthis, Volantine en Murtal vallen over het algemeen buiten deze indeling.

Grenslanden Edit

De Grenslanden, alternatief ook wel bekend als de Muurstaten, is de naam die gegeven wordt aan de gebieden tussen de enorme Witte Bergen, die het scheiden van de rest van de rest van Nova Core, en de rivier Arcani, die het scheidt van de rest van de Arenaedë. De Grenslanden hebben over het algemeen een ietwat koud klimaat, en zijn een stuk minder dichtbevolkt dan gebieden ten zuiden van de Witte Bergen. Het landschap bestaat voornamelijk uit rollende heuvels, koude graslanden, enorme kloven en onbevolkte naaldbossen. Door de Grenslanden stromen, naast de Arcani, drie rivieren in een enigszins vreemde vorm. De Reddel komt voort uit de centrale Witte Bergen en stroomt naar het noordwesten, waar het zich in de hooglanden splitst in de noordelijke Vestar en zuidelijke Dievan. Er zijn zeven staten die tot de Grenslanden worden gerekend.

  • In het noorden ligt Thay. Dit land was eens een geweldig rijk met een grote welvaart en een zeer rijke cultuur. Thay werd in tijden lang vervlogen niet bevolkt door Mensen, maar door een mensachtig ras dat bekend stond als de eldorest. Zij hadden een blauwe huid. In de periode dat de eldorest in Thay leefden, was het rijk een constante bedreiging voor de kolonisten van de jonge staat Uthis, en oorlog plaagde het gebied voortdurend. Voornamelijk de vesting Hemelhal in de Bergen van de Zon was een punt van twist. De eldorest hadden een lange geschiedenis van overheersing die al in het Legendarium begon. Na de Herschepping wisten de eldorest zich echter af te scheiden van hun meesters, waarop ze hun meesters volledig vernietigden en hun staat overnamen. Het land Thay functioneerde zo goed omdat de eldorest van nature een collectief bewustzijn hadden, waardoor ze bijna perfect samen konden werken. De eldorest hadden een blauwachtige huid en konden goed overweg met magie. Ze kwamen echter lang geleden, vermoedelijk ergens in de Aetherische Era, ten val. Thay werd een geruïneerd gebied met slechts enkele kleine nederzettingen. De regio werd enkele tientallen jaren vóór de Eerste Sphyriaanse Oorlog bezet door de Sphyrianen, die het wat opknapten. De hoofdstad is Ilizura, en een andere belangrijke stad is Delinal, aan de grens met Uthis. Verder zijn er weinig grote nederzettingen meer in het eens grote, machtige Thay. Net ten noorden van Thay, aan de oevers van de Arcani, ligt de grote stad Curia, een belangrijke Sphyriaanse machtsbasis.
  • Direct onder Thay ligt het koninkrijk Nevalen, de meest noordelijke staat van de coreshti in Nova Core. Net zoals de omringende koninkrijken in de Grenslanden is Nevalen betrekkelijk leeg: het bestaat voornamelijk uit heuvels, vlaktes en hooglanden, en heeft nauwelijks grote steden. De hoofdstad, Vinubel, is een van de enige omvangrijke nederzettingen in het hele gebied. Nevalen heeft, samen met Toulezon, een groot deel van de rivier de Vestar in handen. De noordelijke grens wordt getrokken tussen de zuidelijke delen van de Bergen van de Zon en de Tirennische Bergen. Nevalen grenst aan Mettina in het oosten, Thay in het noorden, Toulezon in het westen, en Krebbing en Reddeberg in het zuiden. Net als de andere staten in het gebied is Nevalen lang geleden voortgekomen uit een unie van verspreide landbouwgemeenschappen, die zich verenigden en een koningshuis oprichtten. De Nevali zijn een rondreizend volk dat wel wat gewend: ze hebben zich weten aan te passen aan de niet altijd gunstige weersomstandigheden. Nevalen werd in de Eerste Sphyriaanse Oorlog veroverd door de Sphyrianen, die relatief gemakkelijk het gebied konden bezetten en zich in Vinubel vestigden. De Nevali pasten zich betrekkelijk goed aan de nieuwe omstandigheden aan, en zijn erachter gekomen dat Sphyriaanse overheersing zo gek nog niet is. Men is druk bezig om Nevalen een volwaardige Provincie te maken. Nu wordt het nog gezien als een Territorium van het Sphyriaanse Rijk.
  • Het koninkrijk Toulezon is gelegen in de centraal-westelijke gedeeltes van de Grenslanden. Het is gelegen in de centraal-westelijke gedeeltes van de Grenslanden. Het ligt ingeklemd tussen de rivieren Vestar in het noorden en Dievan in het zuiden; deze rivieren vormen de grens met respectievelijk Nevalen en Krebbing. De hoofdstad Caer Rhune, de enige echt grote stad van Toulezon, ligt in het oosten van het land, even ten zuiden van de Vestar. De grootste delen van Toulezon bestaan uit wildernis: heuvellandschappen, naaldbossen, hooglanden en ruige kloven komen veel voor, net zoals in de rest van de Grenslanden. De meeste Touleziërs wonen in het oostelijke gebied rondom Caer Rhune of aan de vruchtbare oevers van de Dievan. De uitgestrekte streek in het westen van het land is dan ook nauwelijks bevolkt en is ook totaal niet belangrijk. De bewoners van Toulezon leven over het algemeen in kleine, afgezonderde dorpsgemeenschappen die grotendeels onafhankelijk zijn. Vanwege deze inrichting, die al eeuwenlang standhoudt, heeft de centrale regering vanuit Caer Rhune in feite weinig macht buiten het gebied rondom de hoofdstad zelf. Ondanks dit feit werd Toulezon altijd gezien als het land in de Grenslanden dat het meest weghad van de koninkrijken in de Hartlanden voorbij de Witte Bergen, aangezien er in Caer Rhune en omgeving toch een relatief omvangrijke adel aanwezig was die een hoogwaardige cultuur en kenmerkende hofetiquette kenden. Deze groep is thans door de bezetting door de Sphyrianen des te machtiger geworden. In recente jaren is Toulezon een vazalstaat geworden van het Sphyriaanse Rijk. Tijdens de Eerste Sphyriaanse Oorlog tekenden de edelen van Caer Rhune een vredesverdrag met Sphyria, waardoor Toulezon op vredige wijze werd opgenomen in het Rijk. Dit verdrag kwam tot stand onder leiding van edelman Arathor Noblesse, die voor zijn inspanning werd beloond met de kroon van de nieuwe vazalstaat Toulezon. Samen met gouverneur Konstantine Jengist werkt Noblesse nu aan het omvormen van het, in zijn ogen primitieve, koninkrijk Toulezon tot een beschaafde natie. Dit gaat verrassend goed, en er is nauwelijks gewapend verzet in Toulezon. Caer Rhune is een van de voornaamste uitvalsbasissen geworden van de Sphyrianen in de Grenslanden.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.