Wikia


Naen is de officiële naam die gegeven wordt aan de wereld waar onder andere Haldar een deel van uitmaakt. Het woord naen betekent land of wereld in zowel de Algemene Taal als het Midden-Elfs.

Algemene informatie

Naen is een Lampwereld omdat ze gecreëerd is door en onder bescherming staat van de Titanen. De wereld wordt verdeeld in twee supercontinenten en drie oceanen, alsmede vele eilanden. De planeet wordt soms wel Mineldë genoemd, hoewel met die term voornamelijk de ring van continenten rondom de Arantische Oceaan wordt bedoeld. In sommige geschriften, zoals het beroemde Oorsprong van Chastal bren Tarid, wordt de planeet Alura (de verlichte) genoemd. Een andere soms gebruikte naam is Aeon. Men denkt vaak na over de creatie van de planeet en de plaats van Naen binnen de algehele werkelijkheid, een onderdeel van de metafysica die ook probeert te achterhalen wat de werkelijke aard is van de raadselachtige Cirkelen van Tijd. Bewoners van de planeet worden verdeeld in vier categorieën: de hogere rassen (thans Mensen en Elven), de mindere rassen, monsters of bovennatuurlijken, en wilde beesten. Naen heeft drie manen: Thyress (de grootste), Velen, en Sachnat. De zon van Naen wordt wel Aluca genoemd (een woord uit het Aldarijns). In het Oorsprongsstelsel, het zonnestelsel waartoe Naen behoort, zijn nog enkele andere planeten aanwezig.

Continenten van Mineldë

De Ringen van Mineldë (C. Midden-land) zijn de vier (of drie) vooraanstaande continenten van de bekende wereld, gescheiden door de Arantische Oceaan. De Ringen vormden eens een volmaakte ring. Deze situatie staat bekend als de Unisacra. Deze werd verstoord bij de vernietiging van Zanaqar bij de Herschepping. De Ringen van Mineldë worden vanwege hun circulaire vorm ook wel de Cirkel van de Wereld genoemd. De continenten in de Cirkel zijn het best verkend en het meest bevolkt, en kennen vele grote rijken en volkeren. De landen rondom de Arantische Oceaan hebben sinds de Wederopstanding altijd ruwweg dezelfde vorm gehad, maar worden bij elke Herschepping opnieuw vormgegeven.

Westlanden

Exulia, ook wel bekend als de Westlanden, is het continent ten westen van Inyunë. Het wordt voor het grootste deel bewoond door Mensen, zowel wild als beschaafd, maar ook sommige Wilde Elven en monsters. De grote koninkrijken van de Mensen van Exulia zijn Darlassia (ook bekend als Klif) in het zuiden, Talwan in het midden en Westkroon in het noorden. Exulia bestaat voor het grootste gedeelte uit vlaktes, groene heuvels en bossen, hoewel er ook enkele jungles en woestijnen zijn.

Calmaria

Calmaria (archaïsch: Calmarië), ook wel bekend als de Oostlanden, is het continent ten oosten van Inyunë. Het wordt voor het grootste deel bewoond door Elven (namelijk de Qelandai en veel Wilde Elven). In Noord-Calmaria, soms bekend onder de naam Eloth, zijn de Vijf Koninkrijken van de Elven: Eldagnessa, Ildrisor, Maethodril, Gaelon en Velinar. Midden-Calmaria bestaat uit wildernis, vooral uitgestrekte dorre vlaktes en bergketens. Zuid-Calmaria wordt gedomineerd door levendige doch bijna onbewoonbare jungles, waar vele Wilde Elven hun thuis hebben. In het uitserste zuiden zijn er de Smaragdwouden, waar de Hoge Elven van Valas Nollurë over de enorme Levensboom waken.

Verboden Landen

De Verboden Landen, ook bekend als Aiyudia of de Noordlanden, is het continent ten noorden van Inyunë. Het wordt bewoond door wilde Mensen, monsters en schepselen van duisternis. We weten niet veel over de Verboden Landen, want het wordt als gevaarlijk gezien om ernaartoe te reizen. Ergens in het midden liggen de Aren Gol, ook wel bekend als de Drakenbergen, de langste bergketen ter wereld, die zich over het gehele continent uitstrekt. Het is ook het thuis van de Rhoynir en de Ahl, twee van de langste rivieren ter wereld. De Verboden Landen bestaan vooral uit dorre vlaktes, torenende bergketens, dode moerassen en duistere landen.

Scherven van Zanaqar

De Scherven van Zanaqar zijn een lange keten eilanden die zich van het zuidelijke puntje van Exulia naar het zuidelijke puntje van Calmaria uitstrekt. Eens was het Zanaqar, de Zuidlanden: een technisch geavanceerd land dat bewoond werd door de Zhas' - de voorouders van de huidige Dwergen. Zij waren intelligent en bouwden vele steden, die verdeeld waren in grote en kleine staten. Werd in de oude dagen totaal verwoest door de woede van de aarde zelf. Nu is het een troosteloze eilandenketen. Opmerking: Over de etymologie van het woord Zanaqar wordt veelal aangenomen dat het afkomstig is van het Laat-Dwergse zanâw, wat de betekenis heeft van wildernis, ver land, onbekend rijk, etc. Sommige geleerden wijzen echter naar de reis van Marcus Aethersolia naar de Scherven. Op deze tochten vond hij, verborgen in de ruïnes van de vele technisch geavanceerde steden van de Zuidlanden, teksten van vóór het begin van de Standaard Jaartelling, die bewezen dat de Zhas’ zichzelf al zo aanduidden tijdens in de oude tijden. Uit deze ontdekking kwam de realisatie dat de stam van het woord Zanaqar het Laat-Dwergse zanâw naar alle waarschijnlijkheid pre-dateert.

Onverkende continenten

Buiten de Cirkel van de Wereld liggen enkele mysterieuze continenten in de Caetholos die nauwelijks verkend zijn, maar die wel zeker bestaan. Deze landen hebben een haast mythische status vanwege het feit dat ze weinig in kaart zijn gebracht en er allerlei vreemdsoortige wezens en culturen wonen.

Panthessea

Net buiten de Cirkel van de Wereld liggen enkele mysterieuze continenten in de Caetholos die nauwelijks verkend zijn, maar die wel zeker bestaan. De eerste hiervan is Panthessea, gelegen ten oosten van Calmaria. Panthessea is een duister continent dat voornamelijk bestaat uit donkere, gevaarlijke jungles, maar er zijn ook gloeiend hete woestijnen, ruige bergketens en uitgestrekte vlaktes. Panthessea wordt voor zover nauwelijks bewoond door beschaafde rassen, naast de inwoners van het noordelijke Koninkrijk van de Gouden Kust. In het binnenland wonen allerlei barbaarse stammen, niet alle menselijk, die zich nog in de diepste prehistorie bevinden. Een belangrijk ras van Panthessea zijn de katachtige makari, die veel land in handen hebben. Zij zijn echter lang niet het enige ras: Panthessea is biologisch uitermate gevarieerd. Julianos Perial bel'Torim, Minister van Expansie van de Himlastrepubliek, heeft plannen om Panthessea te koloniseren. Er zijn echter dingen die hem tegenhouden: het continent is immers berucht om haar vele gevaren, en de meeste schepen die ernaartoe gaan keren nooit terug. Bij de weinige bekende gevallen dat er wél schepen zijn teruggekeerd, droegen deze enorme plagen met zich mee die zeer dodelijk waren voor de menselijke populaties.

Alchorade

Het wilde Alchorade [al-kho-RAAH-duh] ligt ten westen van de Westlanden, tussen de Mineldë en de Arenaedë. Bijna niets is bekend over dit mysterieuze continent, naast het feit dat het bestaat uit uitgestrekte, ongerepte wildernissen. De kustlijnen zijn lang geleden verkend en in kaart gebracht door de Mensen van het expansionalistische Qazaanse Imperium, maar het binnenland is nauwelijks bekend. Alchorade bestaat uit gigantische wildernissen, en heeft nauwelijks grote staten zoals de Westlanden, Haldar of Aylarku. In het noorden van het continent zouden zich ijzige, bevroren wildernissen en torenende pieken bevinden. Een groot deel van het continent bestaat volgens de Qazaanse verkenners uit koude naaldbossen en lange bergketens, maar in het zuiden zou er sprake zijn van natte rivierdalen rondom enkele gigantische rivieren. Ten westen hiervan zouden uitgestrekte vlaktes liggen, waar allerlei vreemde, inheemse volkeren wonen. Een beperkt gebied in het uiterste westen zou bestaan uit woestijn. Alchorade blijft, samen met Panthessea en Akulay, een van de minst verkende delen van de Cirkel van de Wereld.

Akulay

Akulay [AH-kjoe-leej] was eens het thuis van de meest geavanceerde beschaving in de geschiedenis van de planeet, maar is thans een lege woestenij waar niets leeft. Vele duizenden jaren geleden, nog voor het Legendarium, was Akulay een van de belangrijkste hartlanden ter wereld. Het was het thuis van de meest geavanceerde technologie die de wereld ooit heeft gezien. Vliegende voertuigen, zwevende steden en mijlenhoge torens waren totaal geen vreemd aanzicht op dit continent. De Akulariërs wisten succesvol technologie en magie te combineren, wat hen zeer machtig maakte. De voornaamste macht in Akulay lag in handen van de zogeheten Technische Eenheid, die meester was geworden over technomagie. De bewoners van Akulay hadden zelfs ruimtevaart ontwikkeld, waardoor ze erachter kwamen dat de hemellichamen die lang ervoor geobserveerd waren door de gromeda met hun Ogen van de Eeuwigheid in feite planeten waren die rond dezelfde ster als Naens zon cirkelden. De Akulariërs landden op deze planeten en kwamen erachter dat meerdere ervan, zoals Atacast en Lenithia, ook leven bevatten. Akulay ging ontelbare jaren geleden verloren, lang voor het Legendarium begon. Het wordt gedacht dat de val van het continent te danken was aan een cataclysme dat veroorzaakt werd door een gevaarlijk experiment of door losgeslagen technomagie, maar de precieze aard van het incident is niet bekend. Door het cataclysme werden significante delen van Akulay opgeblazen, waardoor het continent een stuk kleiner werd. Vandaag de dag is er enkel een leeg, onbewoond land over dat ver gevallen is van haar oorsprong. De meeste bewoners van Naen kennen de naam niet eens, en zij die het continent wel kennen, besteden er geen aandacht aan.

Zubatha

Muren van de Wereld

De Muren van de Wereld, ook wel bekend onder de naam Arenaedë, is het land aan de andere kant van de Caetholos. Bijna niets is bekend over dit land, want geen beschaafde Mensen of Elven komen hier ooit, daar Caetholos koud en gevaarlijk is. De Muren van de Wereld strekken zich helemaal uit van de noordpool tot de zuidpool, zodat je als je met een schip weg zou varen van Mineldë op elk punt in dit mysterieuze land uit zou komen. Het levensgevaarlijke Zwarte Noorden zou een landbrug zijn die direct naar de Arenaedë leidt. Het gebied in de Muren van de Wereld dat het meest bekend is bij ons, is het schiereilandvormige continent Nova Core. De rest van de Muren bestaan uit eindeloze wildernissen, vreemde gebieden en bijna legendarische landen waar bijna geen informatie over bekend is. Een van de enige bekende staten in de Muren van de Wereld is het gigantische Sphyriaanse Rijk, dat enorme territoriums heeft veroverd in het noorden van de landmassa.

Oceanen

De Arantische Oceaan, ook bekend onder de naam Arantolos, is de oceaan tussen de lanen van Mineldë, om Inyunë heen. Het is voor het grootste gedeelte niet moeilijk over te steken, en daarom vindt veel handel ook plaats op zee. In de Arantische Oceaan liggen vele eilanden, zoals Haldar en Aylarku. Caetholos, ook bekend als de Koude Zee, is de koude oceaan tussen Mineldë en de Arenaedë. Hij is donker en stormachtig, wat het ook zo moeilijk maakt om bij de Muren van de Wereld te komen. Men neemt aan dat er achter de Arenaedë een andere oceaan ligt, vele malen groter dan de andere twee; deze noemt men Naerdolos, de Wereldzee. Hier zouden nog ñazhan leven.

Schaduwzee

Onder het oppervlak van Naen ligt de Schaduwzee. Dit is een uitgestrekt netwerk van tunnels en grotten, het thuis van talloze rassen die aan de bovengrondse wereld nauwelijks bekend zijn, alsmede vele monsters en demonen. De Schaduwzee heeft al bestaan sinds de schepping van de wereld, en heeft altijd gefungeerd als een soort toevluchtsoord voor duistere schepsels die van het oppervlak verdreven werden door de bovengrondse volkeren. Qua oppervlak is het significant groter dan de Bovenwereld, maar daar staat tegenover dat bijna niets bekend is over de indeling van de Schaduwzee. Het is een mysterieus gebied gevuld met raadsels, een feit dat de bewoners van de wereld erboven nog wel eens grote angst aanjaagt. De Schaduwzee staat erom bekend dat het nauwelijks verandert, behalve in de indeling van rassen en volkeren. Over het algemeen zijn haar duistere dieptes afgezonderd van de gebeurtenissen op het oppervlak, waardoor de Schaduwzee nog steeds ruwweg hetzelfde is als in bijvoorbeeld het Legendarium en de Mythische Era. Naast verschillende rassen wonen er ook donkere, vergeten en kwaadaardige godheden in de diepste dieptes van de Schaduwzee. De fluisteringen van deze mysterieuze, prehistorische creaturen bekend als de Vergeten Goden zijn soms zelfs aan het oppervlak te horen. Ook de godheden van de Abyssal hebben een grote invloed in de Schaduwzee, alsmede de almachtige koningin van de dathezi, Vichiate. Enkele belangrijke rassen van de Schaduwzee zijn de Verlatenen, Grimdar, thesk, usaru, dathezi, ashreb en sheade.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.