Wikia


Lilmaril (Donner Die Chroniken von Hara by Fetsch on DeviantArt)

Een mannelijke magiër. Bron: Donner die Chroniken von Hara by Fetch on Deviantart

Magie is een betrekkelijk ingewikkeld concept. In principe is het de mogelijkheid de levensstromen, niet-zichtbare rivieren van leven die door alle levende dingen vloeien, aan te raken en er kracht uit te onttrekken. Magie is een vast onderdeel van deze levensstromen. Magiegebruikers zijn grotendeels verdeeld over drie grote organisaties: het vrouwelijke Zusterschap van Tovenaressen, het mannelijke Broederschap van Tovenaars en het neutrale Conclaaf. Daarnaast zijn er ook nog losstaande organisaties als de Duizend Woorden, de Makers, het Arcanium en de Onbegrensden. Ook de Drie Academies (de Academie van Gaelon, de Academie van Eclozar en de Academie van Stormrots) geven les in magie. Sommige organisaties als de Stormers, die jagen op monsters, maken ook gebruik van magie. Een van de belangrijkste werken over magie is Oorsprong van de legendarische onderzoeker Chastal bren Tarid. Hierin worden ook de Titanen en Archedon beschreven, en veel theorieën over magie en de relatie tot de levensstromen zijn afkomstig uit Oorsprong.

Magiegebruikers

Definitie van magiegebruikers

Personen die magie kunnen gebruiken, heten magiegebruikers, magiërs, tovenaars of tovenaressen, of arcanialen. De laatste hiervan is een algemene, niet-geslachtgebonden term. Een magiegebruiker is een persoon die de vaardigheid heeft om de magie in de levensstromen aan te raken en het te laten manifesteren in spreuken, bezweringen, vuurballen, ijspegels etc. Dit wordt vaak gebruikt als offensief middel, maar ook voor bijvoorbeeld heling, het oprichten van magische gebouwen of het bezweren van bepaalde objecten. Een magiër heeft bijna altijd een hulpmiddel nodig om de levensstromen aan te raken en er kracht uit te kunnen tappen, taer'vas of Attributen genaamd. Dit kan een staf zijn, maar ook een ketting of een ring. Alleen bijzonder krachtige magiërs hebben geen hulpmiddel nodig voor hun magische vaardigheden. Over het algemeen hebben Elven meer magische vaardigheden dan Mensen.

Ontdekking van de vaardigheden

Magiegebruikers komen over het algemeen vroeg of laat erachter dat ze over magische vaardigheden beschikken. Dit kan zijn doordat ze herhaaldelijk gebruik maken van lilmaril, het werkelijk worden van sterke emoties die zich manifesteren in magische objecten, of doordat ze bewust of onbewust spreuken gebruiken. Meestal ontdekt een magiegebruiker zijn of haar talenten op een vroege leeftijd; hoe ouder men wordt, hoe moeilijker het is om nog controle te krijgen over magische vaardigheden. Het komt vaak voor dat een potentiële magiegebruiker zijn of haar vaardigheden per ongeluk gebruikt om vernietiging aan te richten. Personen die er zelf achter komen dat ze magiërs zijn, stappen vaak uit zichzelf naar het Zusterschap, het Broederschap, het Conclaaf of de Drie Academies. In andere gevallen worden hun magische vaardigheden opgemerkt door passerende tovenaars, tovenaressen of bijvoorbeeld Stormers. In dat geval gaan ze vaak bij deze tovenaar of tovenares in de leer, en reizen ze af naar Agosta, Belovod of een stad om te leren om te gaan met hun vaardigheden. Een persoon die weet dat hij of zij magische vaardigheden heeft, maar ervoor kiest om niet van iemand anders te leren hoe hij of zij hiermee moet omgaan, heet een wilderling. Deze personen zijn over het algemeen zeer gevaarlijk, aangezien hun magiegebruik ongecontroleerd is. Hun vaardigheden kunnen plotseling uit elkaar barsten, en dit kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Hoe ouder men is, hoe moeilijker het is om controle te krijgen over magie; dit is waarom het Zusterschap en Broederschap ook voornamelijk jonge magiërs aannemen. Sommige wilderlingen zijn extreem krachtig maar onbeheerst en temperamentvol. Voorbeelden hiervan zijn de krachtige wilderlingen Terris Crescente, Ferelde Taer'Nomis en Luthair Kayne, die samen het radicale pro-wilderlingentriumviraat de Onbegrensden vormen. De meeste wilderlingen sterven echter uiteindelijk als ze niet in de leer gaan, meestal omdat ze gek worden. Dit geldt niet voor Elven: zij kunnen hun magische vaardigheden vanaf het begin al beheersen, en hoeven niet in de leer te gaan om te voorkomen dat ze sterven.

De positie van magie en magiegebruikers

Niet overal in de wereld accepteert men magie en magiegebruikers, en tovenaars en tovenaressen zijn hun positie niet altijd zeker. Ze worden vaak opgespoord, gevangen gezet en geëxecuteerd, en in veel landen is men nog zeer negatief en achterdochtig jegens magiegebruikers. Magiërs zijn onderhevig aan racisme en discriminatie. Dit is een van de redenen dat Gwenlléar, een wereldwijde terroristische organisatie die vecht voor vrijheid, ook vecht voor acceptatie van magie.

Darlassia

De meest tolerante plek als het gaat om magie is Darlassia in het zuiden van de Westlanden. Hier wordt magie en het gebruik ervan op de meeste plekken gerespecteerd, en vaak zelfs gestimuleerd. Steden als Espirada zijn veilige havens voor tovenaars en tovenaressen, die er dan ook massaal leven. Het gebruik van verschillende soorten magie wordt in Darlassia niet tegengegaan, en de meeste mensen staan er positief tegenover. De hoofdstad Darlasse is gevuld met magiërs, en de hoofdkwartieren van zowel het Zusterschap als het Broederschap zijn gevestigd in dit land. De enige recente keizer die tegen het gebruik van magie was, was Calencar IV Matar, maar deze kon geen blijvende veranderingen doorvoeren (hoewel hij wel grootschalige jachten op de been zette).

Federatie van Talwan

Niet overal in de wereld is men zo tolerant als in Darlassia. In Talwan staat men over het algemeen licht negatief tegenover magie. Voornamelijk op het platteland zijn er veel mythes, legendes en bijgelovigheden rondom magiërs. Als er echter een magiegebruiker in een van de dorpen of steden is, wordt die meestal niet actief opgezocht en geëxecuteerd. Potentiële magiegebruikers uit Talwan worden vaak naar het zuiden, over de Aren Fendar, naar Darlassia gestuurd. In sommige zeer bijgelovige gebieden worden ze echter wel slecht behandeld. Echte haat jegens magiërs komt meestal in korte maar zeer intense vlagen, wanneer de bevolking haat ingesproken wordt door bepaalde personen (vaak religieuze aanhangers van het anuïsme of het valarisme). Deze golven gaan vaak snel weer voorbij. Alleen in Ermolan, een rijke stadstaat

Haldar

Op Haldar denkt men ruwweg hetzelfde over magie als dat men in Talwan erover denkt. Men staat er over het algemeen lichtjes negatief tegenover, maar enkel in bepaalde zeer extremistische of religieuze gebieden worden magiërs actief opgespoord en geëxecuteerd. De meeste mensen zijn bang voor tovenaars, tovenaressen en de hardnekkige mythes rondom magiegebruikers. Men ziet magiërs echter als krachtige mensen die je wel als bondgenoot wil hebben, maar absoluut niet als vijand. Een bondgenootschap met een tovenaar of tovenares wordt als zeer waardevol gezien. In Allaric worden magiërs actief opgespoord, gevangen gezet en geëxecuteerd door de Vuist van het Licht, een extremistische militie van de Kerk van Glarric geleid door Aran Jaichar. Vooral in en rondom grote steden als Trallic en Esturvan is een magiegebruiker zijn leven niet zeker; in Kargaine en het prinsdom Eyfair staat men er toleranter tegenover. In Gilrad wordt magie gezien als oneervol, maar heeft men wel respect voor magiërs. In Lirion, een erg cultureel liberaal land, respecteert men tovenaars en tovenaressen als volledige burgers en mensen die een gespecialiseerde taak kunnen vervullen in de samenleving ten behoefte van alle inwoners. Er is sprake van een gelijksoortige situatie in de Vrije Steden. In de stadstaten rondom de Evanelle kijkt men neer op magiërs. In Nahillin zijn er veel magiërs, aangezien de Zilverelven hier meer magische vaardigheden hebben dan de Mensen.

Westkroon

Het rijk Westkroon in het noorden van de Westlanden staat zeer intolerant tegenover magiegebruikers. De vaardigheid wordt door de zeer religieuze, strikte samenleving gezien als onnatuurlijk en afzichtelijk. Magiegebruikers worden neergezet als monsters, wat de danken is aan de grote invloed van de religieuze organisatie de Goudzwaarden. Er wordt actief op magiegebruikers gejaagd, voornamelijk door de Stalen Inquisitie van Gustav Brenst. Wanneer het duidelijk wordt dat iemand magische vaardigheden heeft- of het nu een man of een vrouw, een volwassene of een kind is- wordt deze persoon vastgezet en vaak spoedig geëxecuteerd. Vrouwelijke magiegebruikers worden vaak verkracht alvorens vermoord te worden, en veel magiegebruikers worden lang gemarteld of gebruikt als waarschuwing. Magiërs moeten zich dan ook verbergen in Westkroon, heel voorzichtig om niet gepakt te worden.

Sphyria en Nova Core

In Sphyria, een gigantisch keizerrijk in de uitgestrekte Arenaedë, kijkt men zeer positief naar het gebruik van magie. Deze instelling is historisch bepaald: het keizerrijk werd immers gesticht door de machtige magiër Tevidian en zijn volgelingen, die in de Mythische Era hun thuisland Caescir Urtis verlieten omdat ze van mening waren dat het gebruik van magische vaardigheden vrijer moest worden. Het gehele Sphyriaanse Rijk is gebaseerd op magie, en het verschijnsel neemt dan ook een belangrijke plek in in de samenleving. Personen met grote magische vaardigheden komen vaak op hoge posities terecht, en het gebruik van magie in het dagelijks leven is volledig geaccepteerd. De Sphyrianen proberen al eeuwenlang om de "wonderen van de magie" naar de landen te brengen die ze veroveren. Recentelijk is dat gebeurd in Nova Core, een schiereilandvormig continent dat vast zit aan de noordelijke Arenaedë. In Nova Core wordt magie over het algemeen niet echt geaccepteerd, en staat men er afkeurend tegenover. Magiegebruikers worden niet vervolgd, maar het gebruik en het ontwikkelen van magische vaardigheden wordt sterk ontmoedigd. Hierdoor komt magische aanleg vaak niet tot bloei. De gebruiken van de coreshti rondom magie zorgen ook regelmatig voor incidenten: aangezien wilderlingen verboden wordt om hun magische vaardigheden te gebruiken, worden die wilderlingen vaak gek, komen ze vroeg te overlijden of barsten ze op een gegeven moment uit, waardoor de omgeving schade op kan lopen. De Sphyrianen, die delen van Nova Core bezetten sinds de Invasie van 513, proberen een einde te maken aan deze achterdocht jegens magie. Het verspreiden van acceptatie van magie en het aanmoedigen van het gebruik van magische vaardigheden is een taak van de Magische Raad, geleid door Marinne aep Selvey Carlean en bestaande uit 18 krachtige Sphyriaanse Arcanialen: Rhianna Glanwyn Siáne, Gaviene Versay, Eiron Morvudd aep Dawy, Myrddin Tar Molag, Covan Breac Kórbhen, Britte Pedwen aep Sivhey, Bianca Levarhe Briëst, Arismund Kierke, Chimera Syrisse Sionna, Margerita aep Blennid aep Sarive, Kebhar Deichwen Barose, Trevine aep Briallen, Eluned Gladwinne aep Lawry, Aberforth aep Powle, Mairwen Fharly Mawre aep Dyffryn, Laurelin Bysse Cochhéan, Séani Taneste aep Aimay en Elan Downar Trahne. De Magische Raad spant zich in om de wonderen van de magie te introduceren aan de coreshti. In sommige regio's, zoals de Grenslanden (en dan voornamelijk Toulezon), gaat dit betrekkelijk goed; in andere, zoals Groter Voeghar, is er minder succes. Weinig heersers van de vrije gebieden van Nova Core zien in dat het gebruik van magie een gigantisch voordeel is geweest voor de Sphyrianen bij de invasie: de Sphyriaanse arcanialen konden nauwelijks fatsoenlijk bestreden worden. De enige coreshti-heerser die het gebruik van magie aanmoedigt, is Tenebras van Pracia. Hij is echter ook nog terughoudend, aangezien hij drukker bezig is met het uitbreiden van Pracia en het terubrengen van het Parnaciaanse Rijk. Tenebras is echter van plan zijn burgers te introduceren aan de magie, om het zo mogelijk maken effectief te vechten tegen Sphyriaanse arcanialen zou het Rijk de Zonlanden aanvallen.

Het gebruik van magie

Magie en de levensstromen

De eerste manier van het gebruik van magie, en de meest bekende en meest voorkomende vorm, staat in verbinding met de levensstromen. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat magie een vast onderdeel is van de levensstromen, en dat elk "stuk" van de levensstromen evenveel magie bevat. Magie is een onveranderlijk iets: wanneer iemand magie onttrekt aan de levensstromen, gaat de hoeveelheid aanwezige magie niet achteruit. Het wordt gespeculeerd dat de levensstromen eens, aan het begin van de tijd, gecentreerd waren in Archedon, de eerste planeet die door de Titanen werd gecreëerd. Aangezien Archedon toentertijd de enige planeet was, stroomden de levensstromen enkel nog door die planeet; daarom was Archedon een waar paradijs. En aangezien magie een onderdeel is van de levensstromen, was er op Archedon ontzettend veel magie aanwezig. Alle bewoners van de planeet zouden magiegebruikers zijn geweest, en magie was een algemeen geaccepteerd onderdeel van hun dagelijks leven. Toen Archedon uiteindelijk vernietigd werd door het overmatige magiegebruik, creëerden de Titanen in hun grenzeloze verdriet talloze nieuwe planeten. De levensstromen gingen door deze nieuwe planeten stromen, en magie volgde onvermijdelijk ook. Het verdeelde zich over de vele planeten. Dit is waarom er op iedere planeet, inclusief Naen, slechts een beperkte hoeveelheid magie aanwezig is. En dit is ook waarom niet iedereen magische vaardigheden heeft. Magiegebruikers zijn gezegend met de vaardigheid direct de magie die opgesloten ligt in de levensstromen aan te raken. Ze geleiden deze magie naar de werkelijke wereld, zetten als het ware het abstracte om in het fysieke. Zo gebruiken ze magie voor hun eigen doeleinden. Vrouwelijke magiërs hebben zich verenigd in het Zusterschap van Tovenaressen in Agosta, mannelijke in Broederschap van Tovenaars in Belovod. Allebei de ordes hebben de meeste invloed in Darlassia, waar magie het meest geaccepteerd wordt. In Talwan staat men over het algemeen licht negatief tegenover magiegebruikers, en op het platteland worden magiegebruikers gehaat en soms zelfs geëxecuteerd. In Westkroon worden magiërs niet geduld en actief opgespoord door onder andere de Goudzwaarden. Neutrale magiërs, zowel mannen als vrouwen, hebben ook het Conclaaf opgericht, een raad van krachtige magiërs die samen proberen te beslissen over algemene magische zaken.

Magie en emotie

Lilmaril: het werkelijk worden van emoties

De tweede manier van het gebruik van magie staat in verbinding met emotie en lilmaril. In de meest brede zin van het woord is dit het proces van het zich manifesteren van bepaalde sterke emoties in een tastbaar object. Sterke woede of haat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een zwaard, terwijl vreugde verdorde vegetatie kan laten bloeien zelfs in de koudste winter. Een emotie moet bijzonder sterk zijn om te leiden tot lilmaril. Lilmaril kan ervoor zorgen dat iemand zonder magische vaardigheden (de mogelijkheid om de levensstromen uit vrije wil direct aan te raken) ook gebruik kan maken van magie.

De levensstromen als bron van magie

Het wordt meestal gedacht dat magie afkomstig is van de levensstromen, die overal door het universum stromen en alle levende dingen hun leven en gedachten geven. Magiërs tappen magie uit de levensstromen, geleiden het als het ware van een abstracte realiteit naar onze fysieke realiteit. Hier is bijna altijd een hulpmiddel voor nodig- dit kan bijvoorbeeld een staf of een zwaard zijn, maar ook een betoverde ring of een krachtige steen in een ketting. Magiërs zijn derhalve personen die zonder sterke emoties de magie in de levensstromen kunnen aanraken en het kunnen omzetten in spreuken of bezweringen. Een korte toverstok is een van de meest populaire taer'vas, en wordt door velen gebruikt.

Magie zonder hulpmiddelen

Maar af en toe bestaat er een uitzondering op die regel dat er altijd een hulpmiddel nodig is voor het oproepen van magie. Vaak zien we dat magie zonder hulpmiddelen ook mogelijk is. Er is bijvoorbeeld een eeuwenoud geval bekend van een onwetende boerenjongen wiens zus, van wie hij zielsveel hield, stervend thuiskwam van een reis van het bos. Het meisje lag op haar bed en opende haar ogen niet, waarop dokters tot de conclusie kwamen dat ze dood was. De jongen was zó verdrietig en wilde zó graag dat zijn zus terugkwam, dat zijn handen begonnen te glinsteren met een heilig licht; en toen hij zijn zus aanraakte, kwam ze weer tot leven. Dit lijkt een mythe, maar er zijn ook recentere gevallen bekend, en er is intensief onderzoek gedaan naar het onderwerp. Magie zonder hulpmiddelen lijkt dus mogelijk te zijn; door middel van lilmaril hebben zelfs personen zonder magische aanleg laten zien dat ook zij magische entiteiten kunnen oproepen. Maar hoe kan dit? Wetenschappers breken hier al vele jaren hun hersenen over en worden telkens op zijsporen en doodlopende wegen gezet, maar vanuit het perspectief van emotie en het fysiek worden van het abstracte kunnen we wellicht antwoord geven op de vraag. 

Magie als pure vorm van lilmaril

Sommige wetenschappers komen tot de conclusie dat magie zonder hulpmiddelen een pure vorm is van lilmaril. De definitie van lilmaril is dat emoties, een abstracte materie, zich manifesteren in een fysieke entiteit. Deze fysieke entiteit kan per persoon en per individueel geval enorm verschillen: soms is het een voorwerp, soms een verandering in het weer, soms het oproepen van een schepsel. En soms is die manifestatie dus een vorm van magie: een vuurstorm, een tornado, een ijspegel, een illusie. Wetenschappers stellen het verschijnsel van magie zonder hulpmiddelen in verband met lilmaril, en halen het voorbeeld van de jongen en zijn stervende zus vaak aan. Als een emotie puur en uitermate sterk is, en iemand wil iets héél graag, een wil afkomstig uit het diepste van het hart van die persoon, is magie zonder hulpmiddelen mogelijk. Men hoeft dus niet per se een magiër te zijn om magie te gebruiken, hoewel het feit blijft staan dat lilmaril vrij zeldzaam is bij personen die geen magische aanleg hebben. Het komt vaker voor bij personen die wél magische aanleg hebben: magiërs kunnen lilmaril gebruiken als alternatieve vorm van het oproepen van magie. 

Balans in magie

Verschillende denkers hebben gespeculeerd dat magie streeft naar een soort balans. Op elk willekeurig moment is er slechts een beperkte hoeveelheid magie aanwezig op een planeet als Naen; deze hoeveelheid staat vast, en kan niet zomaar veranderd worden. De magische potentie in één planeet hangt af van hoe groot de levensstromen zijn die door het hart van die planeet stromen: planeten met veel levensstromen hebben meer magie, en andersom. Op sommige momenten kan de balans in de magie echter verstoord worden. Dit hangt vaak samen met de verhoudingen tussen "normale" magie (de Aspecten) en "duistere" magie (de verboden vormen van magie). Een voorbeeld van de verstoring van de balans is te vinden in de Eeuw der Tranen. In die periode veroverden de Legioenen van de Nacht de gehele wereld, en onderdrukten ze de volkeren genadeloos. Bij deze verovering (voornamelijk in de Oorlog van Tranen) maakten ze gigantisch veel gebruik van duistere magie, die vaak afkomstig was van andere delen van het universum. De duistere kant van de magie werd toen ineens veel sterker. Dit betekende echter ook dat de "lichte" kant van de magie ook ineens sterker werd. Dit zorgde ervoor dat de Eeuw der Tranen relatief veel uitzonderlijk machtige arcanialen kende, zoals Charale Tigra en Elisa Veri. Het bewaren van de balans is een fundamenteel doel van de magie; een opkomst van de ene kant van magie betekent dus automatisch een parallele opkomst van de andere kant. De machtige arcanialen uit de Eeuw der Tranen kunnen dus gezien worden als een reactie op de komst van de Legioenen van de Nacht, die veel duistere magie gebruikten.

Vormen van magie

Er zijn verschillende vormen van magie. Een magiegebruiker kan meestal slechts omgaan met één tot drie van deze vormen, en kiest bij zijn opleiding één van de vormen uit om zich in te specialiseren. Personen die alle magische vormen kunnen gebruiken, zijn Calaname. Deze magiegebruikers zijn zeer zeldzaam, maar ook zeer krachtig.

Fundamentalis

De Fundamentalis zijn een reeks vaardigheden die de meeste Arcanialen in meer of mindere mate bezitten en kunnen beheersen. Dit zijn basisvaardigheden van elke magiër. In sommige gevallen kunnen de Fundamentalis ook geleerd worden aan niet-magiërs, hoewel dit veel inspanning vergt. Voorbeelden van de Fundamentalis zijn onder andere het versterken van fysieke kracht, het versterken van het omgevingsbewustzijn, het manipuleren van het weer, het oproepen van bepaalde beelden, hypnotisering, telekinese en telepathie.

Talenten

Talenten zijn bepaalde magische vaardigheden. Veel ervan zijn onderdeel van een bepaalde grote stroming van magie, maar andere zijn dat niet. De Talenten zijn aangeboren en kunnen door veel trainen zeer potent worden. Enkele talenten zijn bijvoorbeeld Onzichtbaarheid (het onzichtbaar maken van een object of persoon), Verhulling (het verbergen van magische activiteit), Onthulling (het onthullen van magische activiteit), Voorspelling (het voorspellen van de toekomst of het kijken naar het verleden), Droomlopen (het betreden en manipuleren van dromen, gebruikt door onder andere Lentazi Bilacra), Padvinden (het volgen van een bepaald spoor, het opsporen van personen), Gedaanteverwisseling (het veranderen van gedaante, vaak gebruikt door Natuurmagiërs), Wedergeboorte (het op positieve manier beïnvloeden van de moraal van een persoon of menigte, bijvoorbeeld het versterken van dapperheid in de strijd), Donderen (het gebruik van donder en bliksem, geassocieerd met Stormmagie), Kristallisatie (het gebruik van kristallen, geassocieerd met Watermagie), Illusioneren (het oproepen van fantomen en illusies om de vijand te verwarren, geassocieerd met Paarse Magie), Verbuiging (het manipuleren van gedachten en emoties, geassocieerd met Paarse Magie), Schokgolf (het gebruiken van trillingen in de lucht en bevingen in de grond, geassocieerd met Aardemagie), Heling (het op magische manier verzorgen van wonden, geassocieerd met Lichtmagie), Verlichting (het op magische manier beschermen van een persoon, bijvoorbeeld door een krachtveld van licht, geassocieerd met Lichtmagie), Bestraffing (een offensieve vorm van Lichtmagie), Nachtlopen (het kracht onttrekken aan de nacht, geassocieerd met Schaduwmagie en vampierisme), Maanzingen (geassocieerd met Schaduwmagie), Bloeddansen (het manipuleren van bloed en de stroom ervan, geassocieerd met Zwarte Magie) en Herrijzenis (het in de vorm van een Ondode tot leven wekken van een overledene, streng verboden).

Aspecten

De Aspecten zijn de tien primaire stromingen binnen de magie. De meeste hebben iets te maken met elementen, zoals Vuur en Water, maar andere hebben dat niet. Arcanialen zijn meestal gespecialiseerd in één tot drie Aspecten, waarmee ze geboren zijn. Iemand die alle Aspecten beheerst, heet Calaname. De kracht van de Aspecten komt direct uit de levensstromen.

Vuurmagie

Magiërs die gespecialiseerd zijn in Vuurmagie maken gebruik van vlammen, brand, lava en rook om tegen hun vijanden te vechten. Vuurmagiërs hebben over het algemeen een groot gevoel van superioriteit ten opzichte van de andere vormen van magie (hoewel in feite alle vormen van magie evenveel potentie hebben), voelen zich trots en verheven, en zijn zeer explosief. Vuurmagie wordt voornamelijk gebruikt door personen die van zichzelf al vurig en gepassioneerd zijn, en het gebruik van de magie vergroot deze eigenschappen. Vuurmagie is de vorm van magie die het meeste en het snelste invloed heeft op de mentale gesteldheid van haar gebruiker. Veel Vuurtovenaressen draaien als gevolg van overmatig gebruik van magie enigszins door en worden zeer gevaarlijk. Enkele beroemde Vuurarcanialen zijn Charale Tigra, Cela Mhevlad, Maghvaiyn Covna en Terris Crescente.

Stormmagie

Magiërs die de voorkeur geven aan Stormmagie, gebruiken de krachten van de wind, de regen, de storm en de bliksem om hun vijand te bevechten. Stormmagiërs zijn in het normale leven over het algemeen beheerst en lijken zeer normaal. Hun ware kracht komt pas naar voren wanneer ze in een gevecht terechtkomen. Hier zijn ze vaak enorm snel en behendig: Stormmagie heeft de mogelijkheid het bewustzijn van een gebruiker te verhogen. In een gevecht wordt Stormmagie gebruikt om een storm te ontketenen, om de vijand weggeblazen te laten worden door krachtige wind, en om bliksem te geleiden om de vijand uit te schakelen. Stormmagiërs hebben tevens de mogelijkheid stormen te beheersen. Bij volkeren als de Nova Forma komt dit handig van pas, aangezien er op zee vaak stormen voorkomen. De Nova Forma hebben dan ook een orde genaamd de Golfmakers, vrouwelijke Storm- of Waterarcanialen die de schepen veiligheid verzekeren. Stormmagiërs (voornamelijk vrouwen) worden regelmatig door Piraten van de Canach op schepen vastgehouden om deze reden. Een Talent dat geassocieerd wordt met Stormmagie is Donderen. Beroemde gebruikers van Stormmagie zijn onder andere Avelle aen Dháline, Idelle Efraiyn en Movanre Thedaris.  

Watermagie

Watermagie benut de kracht van water, golven, kristallen en ijs. Het staat zeer in relatie tot Stormmagie, en gebruikers ervan kunnen dus meestal ook goed overweg met de kracht van de wind, de regen en de storm. Over het algemeen geldt echter dat gebruikers van Watermagie een stuk rustiger en beheerster zijn dan gebruikers van Stormmagie. Watermagiërs maken een gecalculeerde, beheerste en zelfverzekerde indruk. Ook in het gevecht lijkt het haast alsof ze geen inspanningen hoeven te leveren. Watermagiërs voelen zich zeer op hun gemak rondom water en op zeeën, en kiezen vaak om aan een meer of zelfs op zee te leven. Net als Stormmagiërs kunnen Watermagiërs ook ruige wateren trotseren en beheersen. Binnen de gebruikers van Watermagie is er een grote kloof tussen de gebruikers van "pure" Watermagie (het gebruik van golven en water) en die van IJsmagie. Over het algemeen geldt dat de gebruikers van IJsmagie een stuk killer en afstandelijker zijn, aangezien het gebruik van ijsmagie hun harten half bevriest. Een Talent dat geassocieerd wordt met Watermagie is Kristallisatie. Bekende gebruikers van Watermagie zijn onder andere Fiona Naeblis (IJsmagie), Vhelma Ivaldre (golven en water), Visenna Polaire (watermagie), Ferelde Taer'Nomis (IJsmagie), Tebris Méadhri Kiramai (een van de Golfmakers behorend tot de Nova Forma) en eens Shyaen Bel'Charas (beide).

Paarse Magie

Paarse Magie is een van de meest raadselachtige vormen van magie. Het heeft te maken met het lezen en beïnvloeden van andermans gedachten om hen dingen te laten doen die in jouw gewin zijn. Deze soort magiërs zijn zeer nuttig als spionnen en informatiehandelaren, omdat ze gedachten kunnen lezen en kunnen beïnvloeden. Voornamelijk op Akanif en in handelssteden als Purita, Edeltarma en Vinnea worden paarse magiërs vaak tegen hun wil in vastgehouden en gedwongen hun talenten te gebruiken. Er zijn ook veel paarse magiërs die hun vaardigheden meer in het gevecht hebben liggen. Deze magiërs creëren in de strijd fantomen en illusies om hun tegenstanders te verwarren. Paarse Magie is wellicht de meest raadselachtige en gehate vorm van magie, want niemand kan het op prijs stellen als zijn of haar emoties of gedachten worden gemanipuleerd en als ze geen onderscheid meer kunnen maken tussen schijn en werkelijkheid. Enkele Talenten geassocieerd met Paarse Magie zijn Illusioneren en Verbuiging. Beroemde gebruikers van Paarse Magie zijn Relayne Althand, Chaldéan aen Faiyndal en Alendre Caelium.

Witte Magie

Witte Magie is een vaardigheid die door velen niet als daadwerkelijke magie wordt gezien. Het is de kunst van het overtuigen, van het op een bepaalde manier spreken of handelen. Witte magiërs zijn in staat mensen- zij het menigten of enkele personen- mee te voeren in een gepassioneerd verhaal en hen zo te overtuigen van een bepaald standpunt. Voor vrouwelijke Witte Magiërs heeft Witte Magie ook te maken met verleiding en seductie. Een Witte Tovenares gebruikt haar mooie ogen, haar zoete glimlach en haar aantrekkelijke lichaam om hun doelen te bereiken. Witte Magiërs kunnen gladjes spreken en gebruiken bepaalde redekundige trucjes. Witte Magie heeft vanwege haar aard ook veel te maken met Paarse Magie. Witte Magiërs worden vaak door magische organisaties (het Zusterschap, het Broederschap en het Conclaaf) ingezet als diplomatieke werkers. Voornamelijk het Zusterschap heeft veel regeringen van landen en staten geïnfiltreerd. Hier gebruiken ze Witte Magie om hun doel te bereiken. Anders dan de andere vormen van magie, heeft Witte Magie geen directe aanraking van de levensstromen nodig; het is meer een passief talent. Om deze reden wordt het door veel personen niet als "echte magie" gezien. Enkele beroemde gebruikers van Witte Magie zijn Avelle aen Dháline (die het benutte aan het hof van keizer Calencar IV Matar), Aeldima Evaile, Varelle Karylen en Saze Zerikanis.

Aardemagie

Personen die gebruik maken van Aardemagie benutten de kracht van rotsen, zand, wervelwinden, schokgolven en aardbevingen om een voordeel te bekrijgen in de strijd. Aardemagiërs staan erom bekend erg sterk en beheerst te zijn, en alle problemen met een ijzersterke kalmte te benaderen. Zowel in de strijd als in het alledaagse leven zijn ze vrijwel niet van hun stuk te krijgen, zelfs niet door zeer slecht nieuws. Aardemagiërs zijn derhalve vaak slecht te lezen, een talent dat door veel andere magiegebruikers als irritant gezien wordt. Personen die Aardemagie gebruiken, specialiseren zich vaak ook in bepaalde vechtsporten en gebruiken in veel gevallen echte wapens in de strijd, zoals vechtstokken, speren en zwaarden. Een Talent geassocieerd met Aardemagie is bijvoorbeeld Schokgolf. Enkele beroemde Aardemagiërs zijn Dhaleille Allovna, Lenaile Atoiren, Corevan Astebane en Caezal Astebane.

Natuurmagie

Natuurmagie wordt over het algemeen gezien als een van de meest vredelievende en minst agressieve vormen van alle soorten magie. Het heeft te maken met bijvoorbeeld het laten groeien van planten, het herstellen van natuur of het beheersen van dieren. Natuurmagiërs zijn vaak ook vaardig in de kunst van Heling, en hebben regelmatig de mogelijkheid van gedaante te wisselen (Gedaanteverwisseling). Ze zijn vaak te vinden in de natuur en hebben weinig op van de politiek binnen de huidige magische organisaties. Natuurmagiërs zijn over het algemeen zeer vredelievend en willen niets of niemand kwaad doen (er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel), maar wanneer hun woede wordt gewekt kunnen ze krachtige tegenstanders zijn. Dan gebruiken ze bijvoorbeeld het laten groeien van doornen of het veroorzaken van aardbevingen tegen hun vijand; deze offensieve vorm van Natuurmagie staat in relatie tot Aardemagie. Natuurmagiërs worden door veel andere Arcanialen als vreemde eenden gezien, aangezien ze hun tijd vaak doorbrengen ver weg van alle menselijke activiteiten en zich zo veel mogelijk neutraal opstellen waar andere magiërs sneller een kant zullen kiezen. Enkele beroemde gebruikers van Natuurmagie zijn Sayesha al-Meheq, Thaire Chaladron en Visenna Polaire.

Lichtmagie

Personen die de voorkeur geven aan Lichtmagie maken voornamelijk gebruik van defensieve Talenten als Heling- het herstellen van wonden of zelfs het laten terugkeren van leven-, en Verlichting- het op magische wijze beschermen van personen, bijvoorbeeld door middel van een krachtveld. Een meer offensief georiënteerd Talent binnen de Lichtmagie is Bestraffing, wat gebruikt kan worden in de strijd om een brandend licht neer te laten schijnen op de vijand of om een krachtige lichtspeer op te roepen (Bestraffing staat dan ook in connectie met Vuurmagie). Sommige Lichtmagiërs zijn gedreven door hun verlangen de wereld een betere plek te maken door onder andere gewonden te Helen en de zwakken te helpen, maar ook velen gebruiken hun vaardigheden efficiënt in het gevecht. Arcanialen die Lichtmagie gebruiken, hebben echter ook een negatieve reputatie: veel Lichtmagiërs leren de vaardigheid enkel om hun imago in stand te houden, aangezien Lichtmagie veel respect geeft. Deze personen zijn egocentrisch en in feite weinig bezorgd met het lot van anderen. Lichtmagie heeft ook als bij-effect dat het de gebruiker een stuk aantrekkelijker kan laten lijken. Veel Lichtmagiërs zijn dan ook zeer knappe mannen of vrouwen. Enkele beroemde gebruikers van Lichtmagie zijn Doreah Moresi Cole, Carline Luva, Valea de Zaletto en Saze Zerekanis.

Schaduwmagie

Een van de meest beruchte vormen van magie is Schaduwmagie. Het zijn vormen van magie die gebruik maken van duistere machten. Schaduwmagiërs spelen met duisternis, schaduwen en de dood, en zijn over het algemeen uitermate wreed en egoïstisch. Talenten die verbonden zijn met Schaduwmagie zijn onder andere Nachtlopen, het kracht onttrekken van de nacht en dat gebruiken voor persoonlijk gewin, en Maanzingen. Veel Schaduwmagiërs kunnen zichzelf ook onzichtbaar maken. Schaduwmagie werkt beter wanneer het nacht is, maar heeft ook veel potentie overdag. De Schaduwmagiërs zijn de meest mysterieuze van alle magische, en sommige zeggen zelf het meest krachtige. Er bestaat binnen de Schaduwarcanialen een groot gevoel van superioriteit: ze voelen zich verheven boven alle andere vormen van magie, behalve misschien Vuurmagie en in sommige gevallen het aan Schaduwmagie grenzende IJsmagie. Schaduwmagiërs denken vaak op andere manieren dan andere magiërs. De Schaduwtovenaressen van het Zusterschap hebben een geschiedenis van opstanden en ontevredenheid met het Zusterschap. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk toen Amoire Zhaleda in 181 5TP Ghavaiyn Foire afzette en zelf Hoogste werd, wat een gewelddadige interne oorlog bekend als het Eltirium veroorzaakte. Schaduwmagiërs worden over het algemeen gehaat en gemeden door de andere magiërs, en andersom gaan Schaduwarcanialen voornamelijk om met zichzelf. Veel Schaduwarcanialen worden ervan verdacht verboden Zwarte Magie als Bloedmagie en Doodsmagie te gebruiken; het is in ieder geval een feit dat Schaduwmagie en Zwarte Magie zeer dicht bij elkaar liggen. Bekende Schaduwmagiërs zijn Amoire Zhaleda, Avhein Tarn, Morgone en Eredin Maske.

Zwarte Magie

Het gebruik van Zwarte Magie is door de meeste magische organisaties strikt verboden door de enorme destructieve potentie van de spreuken en de immorele effecten die het heeft. Zwarte Magiërs raken niet de levensstromen aan, maar roepen de kracht op van de Duan Mor, de Grenzeloze Duisternis die er vóór de komst van de Cirkelen van Tijd aanwezig was in het universum. De Duan Mor geeft hen bovennatuurlijke krachten die zeer veel potentie hebben, maar tegelijkertijd ook zeer onvoorspelbaar en chaotisch zijn. Er zitten enorme risico's aan het gebruik van Zwarte Magie verbonden, en ongeoefende magiërs kunnen geruïneerd worden of zelf sterven wanneer ze het gebruiken. Zwarte Magie wordt voornamelijk gebruikt door kwaadaardige wezens, zoals zhakel (een variatie op de Ondoden), de Legioenen van de Nacht en zelfs de Nachtkoning zelf. Enkele talenten die verbonden zijn aan Zwarte Magie zijn Bloeddansen (het manipuleren van bloed) en Herrijzenis (het tot leven wekken van de doden, streng verboden). Zwarte Magie is afkomst uit Shademar, een koninkrijk van de Verdoemenis waar necrotische krachten hun oorsprong vinden.

Magie door middel van toverstaffen en spreuken

Een bijzondere vorm van magiegebruik is het gebruik van een toverstaf of -stok, een specifieke variant taer'vas. Dit zijn korte rechte stokken van ongeveer 2 vingerlengtes, die men in de hand houdt en rondzwaait om magie te beoefenen. Om een spreuk op te roepen, dient de toverstaf op een bepaalde manier of in een patroon gezwaaid te worden. Vaak is de spreuk het meest effectief wanneer de naam van de spreuk hardop wordt gesproken, maar veel spreuken kunnen- met enige oefening- ook zonder spraak opgeroepen worden. De spreuken zijn veelal magische projectielen, stralen of flitsen, en hebben een heel aantal verschillende toepassingen. Sommige dienen er bijvoorbeeld toe om objecten te verplaatsen zonder dat aanraking nodig is, terwijl andere een meer offensief doeleinde dienen. De spreuken hebben unieke namen, en hebben allemaal een specifiek effect. Veel worden onderverdeeld bij de Aspecten, maar sommige behoren tot de Fundamentalis of de Talenten. Enkele bekende spreuken zijn encorcira uit de Schaduwmagie (veroorzaakt grote pijn en soms zelfs dood, donkerpaarse straal of projectiel), novare termani uit de Stormmagie (een krachtige elektrische schok, projectiel of straal van bliksem), aethersolia uit de Lichtmagie (een krachtig licht, projectiel of straal), en profundis uit de Schaduwmagie (stuurt schaduwen op de tegenstander af en werpt hem achteruit, duistere wolk). Van de meeste spreuken is de herkomst niet bekend, maar het Arcanium houdt de bekende spreuken zorgvuldig bij en verbiedt sommige ook. Daarnaast kunnen spreuken ook zelf bedacht worden, hoewel dit moeilijk is en veel inspanning vergt.

Magische organisaties

Er bestaan heel wat organisaties die zich bezighouden met magie, of die bestaan uit magiegebruikers. Deze hebben stuk voor stuk verschillende posities, en nemen vaak ook andere posities in als het gaat om magie.

Arcanium

Het Arcanium is een neutrale organisatie die zich bezighoudt met het maken van wetten en regels op het gebied van magie. De leden van het Arcanium stellen aan de hand van onderzoek bepaalde normen en waarden vast rondom magische vaardigheden, die vervolgens algemeen geaccepteerd moeten worden over de hele wereld. Deze regels worden vrijwel constant aangepast, aangezien daar door natuurlijke veranderingen in het magisch landschap altijd behoefte aan is. Het Arcanium verbiedt bepaalde vormen van magie, voornamelijk Zwarte Magie en andere zeer gevaarlijke stromingen, en moedigt het gebruik van andere juist aan. De organisatie houdt zich ook bezig met het afdwingen van haar regels en wetten over de hele wereld, en spoort actief magische misdadigers op om ze vervolgens te berechten. De eliteorde der Makers wordt ingezet ter bestrijding van zeer krachtige duistere magiërs en andere personen die zich niet aan de regels houden, zoals de leden van de gevreesde Duizend Woorden. Het Arcanium wordt wel bekritiseerd om de grenzen die het aan magie oplegt, om de woekerende bureaucratie en om het feit dat er veel te veel regels zijn. De Onbegrensden bijvoorbeeld keren zich van het Arcanium af.

Conclaaf

Het Conclaaf is een wereldwijde, neutrale organisatie van gebruikers van magie. Het is gevestigd in de Glazen Toren, een bouwwerk in het tolerante Darlasse en wordt geleid door een centrale raad. Deze raad wordt weer geleid door een voorzitter, bekend als een Katholiticus. Tot voor kort was dit Corevan Astebane. Het Conclaaf werd eens opgericht als reactie op de splitsing die plaatsvond tussen het Zusterschap van Tovenaressen en het Broederschap van Tovenaars, en de rivaliteiten die erop volgden. Een groep magiërs zag in dat onderlinge strijd tussen magiegebruikers enkel tot vernietiging zou leiden. Deze groep richtte toen het Conclaaf op. Ze hadden één droom: eenheid onder magiërs. De leden van het Conclaaf zijn zowel mannelijk als vrouwelijk, en kunnen van elk ras zijn: Mensen, Elven en zelfs Mindere rassen (waarvan de laatste niet geduld worden bij het Zusterschap en Broederschap). Het Conclaaf keurt strijd onder magiegebruikers af, en probeert het onderwerp zo neutraal mogelijk te benaderen. Ze zijn in bezit van veel taer'vas, magische attributen. Iemand kan in de leer gaan bij het Conclaaf, hoewel jonge magiegebruikers vaker het Zusterschap of het Broederschap opzoeken. Leden van het Conclaaf werken vaak samen op bepaalde missies; samen zijn ze sterker. Het Conclaaf vecht ook voor een gelijke behandeling van magiërs en niet-magiërs. Magiegebruikers worden nu nog vaak met achterdocht en discriminatie behandeld; het Conclaaf probeert hier verandering in te brengen. De ideologie en denkwijze van het Conclaaf klinkt als een prachtige toekomstvisie. In feite ligt de waarheid net wat anders. Velen zijn van mening dat het Conclaaf de afgelopen eeuwen of decennia sterk afgeweken is van haar vroegere pad. Ze richt zich niet langer op het verenigen van alle magiërs, maar is net als het Zusterschap en het Broederschap een gesloten, exclusief genootschap geworden. Ook behandelt het wilderlingen- personen die nooit magische training hebben gehad- zeer slecht, alsof ze mindere wezens zijn. De basis hiervan is een gevoel van superioriteit dat de leden van het Conclaaf hebben. Ook is het Conclaaf, net als het Zusterschap en in mindere mate het Broederschap, meer en meer politiek geworden. Ze richten zich voornamelijk nog op het behouden van een politieke positie in plaats van het werkelijk opleiden van magiërs en het bevorderen van magische vaardigheden. De Onbegrensden uiten kritiek op het Conclaaf en hebben zelfs openlijk de oorlog aan de organisatie verklaard.

Zusterschap van Tovenaressen

Het Zusterschap van Tovenaressen is een invloedrijke magische organisatie die op vele plekken op de wereld gevestigd is. De leden hiervan zijn altijd vrouwen die over magische krachten beschikke. Het Zusterschap wordt vaak gezien als gevaarlijk en verraderlijk, maar mits goed behandeld kunnen de tovenaressen een waardige bondgenoot zijn. De tovenaressen proberen zich, net als bijvoorbeeld de Stormers, zo veel mogelijk afzijdig en neutraal op te stellen. Ze zijn vaak te vinden in Darlasse, maar hebben hun uitvalsbasis in het strategisch gesitueerde fort Agosta in het binnenland van de Ghalzas Lahr. Hun vijanden en rivalen zijn het Broederschap van Tovenaars, hun mannelijke equivalent. De organisaties hebben zich lang geleden van elkaar afgescheiden als gevolg van meningsverschillen, en hebben nu nog altijd een slepende rivaliteit. Deze rivaliteit uitte zich meest recentelijk nog in het Magibellum van 414.

Broederschap van Tovenaars

Het Broederschap van Tovenaars is een organisatie van mannelijke magiegebruikers. De leden zijn altijd mannen die over magische krachten beschikken. Hiermee is het de tegenhanger van het Zusterschap van Tovenaressen.Het komt vaak tot een conflict tussen de twee, maar over het algemeen is het Zusterschap sinds het Magibellum van 414 5TP machtiger. De leider van het Broederschap is Kraye Tearh, die de titel Eerste draagt. Hun hoofdkwartier is in Belovod in het Koningswoud, hoewel ze zich voornamelijk ophouden in Darlasse. In de recente tijden is het Broederschap van Tovenaars altijd ondergeschikt geweest aan het Zusterschap. Dit was al zo vóór het Magibellum, dat een poging was om de situatie te veranderen door Eerste Emren Donne. Het Broederschap heeft veel minder politieke macht dan het Zusterschap, dat de regeringen van vele verschillende landen en staten heeft geïnfiltreerd en veel invloed uitoefent op de gang van zaken in de wereld. Ondanks dit blijft het feit staan dat het Broederschap net als het Zusterschap en ook het Conclaaf een exclusief genootschap is van magiërs die de vaardigheden van hun leerlingen eerder beperken dan bevorderen. Hierdoor heeft het zich de woede van organisaties als Gwenlléar en de Onbegrensden op de hals gehaald.

Onbegrensden

De Onbegrensden zijn een opkomend triumviraat dat bestaat uit drie van de meest krachtige gebruikers van magie van dit moment: Luthair Kayne, Terris Crescente en Ferelde Taer'Nomis. Deze drie magiërs zijn allemaal wilderling. De ideologie en denkwijze van de Onbegrensden richt zich op vrijheid en een grotere acceptatie voor wilderlingen, die nu nog zeer slecht behandeld worden. De Onbegrensden willen dat de wilderlingen onafhankelijk blijven en op zichzelf hun magische vaardigheden ontwikkelen, ondanks het feit dat hier gevaren aan zitten. De Onbegrensden zijn zeer tegen magische organisaties, aangezien ze vinden dat het immoreel is om grenzen op te leggen aan magische vaardigheden en ze zo te beperken. Ook zijn ze van mening dat het Zusterschap, het Broederschap en het Conclaaf veel te veel magie aan politiek koppelen: het gaat al lang niet meer om het bevorderen van magische krachten, maar om het verzekeren van een bepaalde politieke positie. De Onbegrensden vinden dat politiek en magie gescheiden moeten blijven. Luthair Kayne is het meest radicaal in de denkwijze van de Onbegrensden: de compleet gestoorde tovenaar heeft openlijk de oorlog verklaard aan de organisaties. De Onbegrensden worden gezien als een terroristische groepering die met grof geweld de magische organisaties ten gronde wil richten en de wilderlingen wil aansporen om onafhankelijk te blijven. Hiervoor voeren ze regelmatig aanvallen uit op andere magiërs en ook niet-magiërs: recentelijk hebben ze bijvoorbeeld Katholiticus Corevan Astebane, de leider van het Conclaaf, opgespoord en vermoord. De Onbegrensden krijgen steun van sommige wilderlingen en tevens Gwenlléar, een wereldwijde terroristische organisatie die onder Landeval Kansier- overigens een goede vriend van Luthair Kayne- vecht voor vrijheid voor alle wezens. De Onbegrensden zijn uitermate krachtig en vastberaden om hun doel te bereiken. Ze zullen massale moord en magische marteling dan ook niet uit de weg gaan. De Onbegrensden hebben een ongemakkelijke alliantie met de Duizend Woorden, ondanks het feit dat hun denkbeelden niet geheel overeenkomen,

Duizend Woorden

De Duizend Woorden zijn een wereldwijde organisatie die sterk afwijkt van de normale organisaties. Leden van de Duizend Woorden, Duisterlingen genoemd, hebben over het algemeen een grote affiniteit voor duistere magie, waaronder als belangrijkste stroming de strikt verboden Zwarte Magie. Ze hebben zich afgekeerd van de conventionele magische organisaties en hebben een eigen orde opgericht. Dit deden ze uit ontevredenheid over de manier waarop duistere magie behandeld werd. Zwarte Magie is over het algemeen verboden, en organisaties als het Arcanium en hun elitestrijders de Makers doen voortdurend hun best om ervoor te zorgen dat de algemene afspraken ook daadwerkelijk naageleefd worden. Zo hadden veel personen die aanleg hadden voor duistere magie, het gevoel dat ze onrechtvaardig behandeld werden. De Duizend Woorden werden opgericht om een toevluchtsoord te bieden voor de Duisterlingen, en groeide later uit tot een van de belangrijkste magische organisaties ter wereld. Leden ervan maken bijna exclusief gebruik van Zwarte Magie, door hen ook wel "de duistere kant" genoemd. Deze stroming tast de ziel aan en zorgt ervoor dat gebruikers gek worden als ze niet een enorme controle over zichzelf hebben. Duisterlingen gebruiken woede, haat en pijn als motor voor hun magische vaardigheden, terwijl de meeste arcanialen dat niet doen. Ook staan ze erom bekend dat ze over het algemeen heel "vuil" vechten, met spreuken die verboden zijn omdat ze het doelwit enorme pijn kunnen bezorgen of zelfs onmiddellijk kunnen doden. Leden van de Duizend Woorden dragen bijna zonder uitzondering zwarte kleding, dragen maskers over hun gezicht en maken vaak gebruik van toverstokken. Veel Duisterlingen kunnen zichzelf nauwelijks beheersen, waardoor ze in een enorme woede terecht komen wanneer ze in het gevecht verkeren. Hierdoor zijn ze zeer gevaarlijk en onvoorspelbaar; hun magische vaardigheden zijn over het algemeen wel gigantisch. Duisterlingen zijn niet bang om immorele technieken te gebruiken om hun vijand op oneerlijke wijze te verslaan: ze zullen alle middelen gebruiken die er beschikbaar zijn om hun tegenstander te overmeesteren. Leden van de Duizend Woorden hebben bijna altijd de vaardigheid om te verdwijnen, of in een wolk van schaduwen op te gaan. Ze kunnen veranderen in een duistere rookwolk, en doen hier hun voordeel mee in de strijd. Veel Duisterlingen zijn sadistisch en beleven er plezier in om anderen, zowel andere tovenaars als willekeurige onschuldigen, te martelen. Vaak zoeken ze, in groepjes of alleen, vijanden op en brengen die dan op bloedige wijze om het leven. Wanneer een Duisterling losgelaten wordt in een kwetsbaar dorp, zal er van dat dorp even later niet veel meer over zijn. Een ander denkbeeld dat erg bij de Duizend Woorden past, is de opvatting dat arcanialen superieur zouden moeten zijn aan niet-magiërs. Ze zijn van mening dat magie een cruciale rol in moet nemen in de samenleving, en dat personen die magie gebruiken zouden moeten regeren over personen die dat niet doen. Ze zijn sterk voorstander van het recht van de sterkste: verraad is aan de orde van de dag in de Duizend Woorden, en wordt als natuurlijk gezien. Daarnaast geloven veel Duisterlingen, net als bijvoorbeeld de Khieran Fell, dat Mensen het hoogste ras zijn, en dat ze daarom moeten heersen over de andere rassen. De rivalen van de Duisterlingen zijn de Makers, de eliteorde van het Arcanium. Deze magiërs zijn vaak zeer krachtig, en zijn specifiek getraind om duistere magiërs en andere magische misdaders op te sporen en uit te schakelen. Een duel tussen een Maker en een Duisterling is vaak een spectaculair schouwspel, en kan de omgeving in ruïnes achterlaten. Het wordt gefluisterd dat de Duizend Woorden banden hebben met de Nachtkoning, en dat hun kracht van hem komt. Dit is echter niet bevestigd. De Duizend Woorden hebben een ongemakkelijke alliantie gesloten met de Onbegrensden, ondanks het feit dat hun denkbeelden niet geheel overeenkomen. Het verschil tussen de twee organisaties, hoewel ze allebei opstandig zijn tegen de "gevestigde magische orde", is dat de Duizend Woorden een manier is voor duistere magiërs om zich te verenigen en om hun vaardigheden te kunnen beoefenen, terwijl de Onbegrensden principieel tegen magische organisaties zijn en streven naar volledige gelijkheid voor alle arcanialen (zowel getrainde tovenaars/tovenaressen als wilderlingen). Ondanks die verschillen werken de twee af en toe samen. Veel Duisterlingen maken gebruik van magie door middel van toverstokken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.