Wikia


Maanzingen is een van de Talenten binnen de magie. Het is een enigszins obscuur Talent, aangezien het door weinigen gebruikt wordt. Maanzingers zijn bijna exclusief Schaduwarcanialen (gebruikers van Schaduwmagie), en deze hebben de reputatie dat ze hun geheimen nauwelijks delen. Om deze reden is het niet precies bekend wat Maanzingen inhoudt. Zeker is dat het in ieder geval tot de Schaduwmagie behoort en te maken heeft met de maan. Waarschijnlijk onttrekken Maanzangers kracht aan Sachnat, de kleinste van de drie manen van Naen. Sachnat is een hemellichaam dat geassocieerd wordt met Schaduwmagie, Zwarte Magie, vloeken en de dood in het algemeen; hierdoor is het aanneemlijk dat Maanzingen te maken heeft met Sachnat in plaats van de andere twee manen, Thyress en Velen. Maanzangers maken ook vaak gebruik van het Talent Nachtlopen, waarmee ze zich in een mantel van schaduw hullen en zeer behendig worden (vaak zelfs bijna onzichtbaar). Enkele beroemde gebruikers van Maanzingen: Nezara Ghaze, Ferelde Taer'Nomis, Erlub Ul-Tesht, Vanesh Glaine, Avhein Tarn, Landeval Kansier en Eredin Maske. De Duisterzangers, een onderverdeling van de Calab'Tesh, maken veel gebruik van Maanzingen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.