Wikia


Lichtmagie is een vorm van magie. Het is een van de tien centrale Aspecten. Personen die de voorkeur geven aan Lichtmagie maken voornamelijk gebruik van defensieve Talenten als Heling- het herstellen van wonden of zelfs het laten terugkeren van leven-, en Verlichting, het op magische wijze beschermen van personen, bijvoorbeeld door middel van een krachtveld. Arcanialen die gespecialiseerd zijn in Heling, bevinden zich op slagvelden vaak in de kampementen, waar ze voor de gewonden zorgen. Sommige Helers bevinden zich ook in de strijd zelf, hoewel dit zeer risicovol is. Arcanialen die Verlichting gebruiken, bevinden zich vaak aan de rand van een slagveld en spreken vanaf een afstand spreuken uit om de vriendschappelijke troepen sterker en dapperder te laten zijn. Een meer offensief georiënteerd Talent binnen de Lichtmagie is Bestraffing, wat gebruikt kan worden in de strijd om een brandend licht neer te laten schijnen op de vijand of om een krachtige lichtspeer op te roepen (Bestraffing staat dan ook in connectie met Vuurmagie). Sommige Lichtmagiërs zijn gedreven door hun verlangen de wereld een betere plek te maken door onder andere gewonden te Helen en de zwakken te helpen, maar ook velen gebruiken hun vaardigheden efficiënt in het gevecht. Arcanialen die Lichtmagie gebruiken, hebben echter ook een negatieve reputatie: veel Lichtmagiërs leren de vaardigheid enkel om hun imago in stand te houden, aangezien Lichtmagie veel respect geeft. Deze personen zijn egocentrisch en in feite weinig bezorgd met het lot van anderen. Lichtmagie heeft ook als bij-effect dat het de gebruiker een stuk aantrekkelijker kan laten lijken. Veel Lichtmagiërs zijn dan ook zeer knappe mannen of vrouwen. Enkele beroemde gebruikers van Lichtmagie zijn Doreah Moresi Cole, Carline Luva, Valea de Zaletto en Saze Zerikanis. Een andere bekende gebruiker was Avalle Petori. In het Zusterschap van Tovenaressen wordt Lichtmagie vertegenwoordigd door de Lichttovenaressen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.