Wikia


Het IJzeren Rijk is de naam die wordt gegeven aan de wereldwijde totalitaire staat die tijdens de Oorlog van Tranen, uitgeroepen werd door de Noorderlingenkrijgsheer Ysvarolek.

Geschiedenis

Ysvaroleks doel was oorspronkelijk om de bewoners van het Wilde Noorden de rest van Haldar aan te laten in een gigantische invasie. Later maakte de krijgsheer echter een pact met de kwaadaardige Nachtkoning, die zijn delen van de Legioenen van de Nacht beschikbaar stelden voor Ysvarolek en zijn doel. Uiteindelijk was deze inspanning succesvol, en na het einde van de Oorlog van Tranen was vrijwel heel de bekende wereld veroverd. Ysvarolek voerde vele staatshervormingen uit en fuseerde alle veroverde koninkrijken in één gigantisch keizerrijk: het IJzeren Rijk, waar hij op papier Hoge Keizer van werd. De hoofdstad bevond zich in Anisca, wat toentertijd omgedoopt werd tot Tharamost. Het IJzeren Rijk werd dan wel officieel geregeerd door Ysvarolek, maar de werkelijke macht lag in de handen van Teronthir als Kazhar Tah'lar en Sahav Q'vor. Het bestond tot het einde van de Oorlog van de Schaduw, toen het Zilveren Verbond de wereld heroverde.

Bestuurlijke indeling

Het IJzeren Rijk was een totalitaire staat die de absolute macht had in de veroverde gebieden. Het rijk werd geregeerd door een Hoge Keizer, welke altijd Ysvarolek was. Deze regeerde vanuit Tharamost, de duistere hoofdstad van het rijk. De werkelijke macht in het IJzeren Rijk lag echter in handen van de geniepige, zeer intelligente Teronthir, die hoge functies bekleedden en vaak veel verschillende taken op zich namen. De heerschappij van het IJzeren Rijk was genadeloos. De oude regerende families van veroverde gebieden werden vaak met geweld geneutraliseerd, wat regelmatig leidde tot bloedige massamoorden. Ook onderdrukte het IJzeren Rijk het volk enorm. Velen moesten werken als slaaf, en het niet opvolgen van de regels was strafbaar met marteling of de doodstraf. Het was in principe verboden om zelfvoorzienend te zijn: het Rijk regelde de voorziening van alle levensmiddelen. Dit betekende in de praktijk dat velen wel moesten produceren, maar dat het Rijk vervolgens bijna alle productie in beslag nam en ongelijk verspreidde over de bevolking. De vertegenwoordigers van het IJzeren Rijk waren ongekend streng en strikt, en deden grote moeite om ervoor te zorgen de vele wetten en regels van het Rijk overal werden nageleefd. De enorme onderdrukking die het Rijk uitoefende op haar volk, zorgde regelmatig voor opstanden. Deze werden meestal echter met grof geweld de kop ingeslagen. Het IJzeren Rijk was niet bang om massavernietigingswapens tegen haar eigen burgers te gebruiken, en deed dat dan ook met enige regelmaat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.