Wikia


Estelle Terelaine (Kiyosa Aes Sedai Commission by merely-A on DeviantArt)

Estelle Terelaine, de eerste Hoogste van het Zusterschap. Bron: Kiyosa Aes Sedai Commission by merely-A on DeviantArt)

De Hoogste, of Daiyne aen Daiynen, is de titel die gegeven wordt aan de leidster van het Zusterschap van Tovenaressen. Zij is meestal de krachtigste tovenares van haar generatie. Vaak is de Hoogste een zogenaamde Calaname: een tovenares die alle Aspecten even goed beheerst. De Hoogste staat aan het hoofd van de Hogere Daiyne en draagt het artefact bekend als het Diadeem van de Hoogste. Haar symbool is het Diadeem van de Hoogste op een koningsblauwe achtergrond. De huidige Hoogste is Saeill Elvarne.

Enkele Hoogsten

 • Estelle Terelaine (precieze datum onbekend): de legendarische eerste Hoogste, stichtte het Zusterschap
 • Erilaile: Hoogste tijdens de Oorlog van Tranen, de Eeuw der Tranen en de Oorlog van de Schaduw; was een grote speler in het Zilveren Verbond; verdween in het laatste jaar in de Schaduwtoren met onder andere Elenwë
 • Ladicia Ferro (1 - 96 5TP): volgde Erilaile op en hielp mee aan de wederopbouw van de wereld
 • Yelaine Turiyasso (96 - 167 5TP)
 • Shuare Tetsune (167 - 171 5TP): een zwak leider; afgezet door Ghavaiyn Foire in 171
 • Ghavaiyn Foire (171 - 181 5TP): zette Shuare af, werd in 181 gedood door Amoire Zhaleda
 • Amoire Zhaleda (181 - 187 5TP): regeerde met een ijzeren vuist; zorgde voor grote onrust
 • tijdens het Eltirium, die volgde op de moord op Zhaleda door Erganelle Kasi, wisselden Hoogsten elkaar in een rap tempo af
 • Ghelbrine aen Dúac (188 - 279 5TP): maakte een einde aan de snelle afwisseling van leiders en regeerde goed en lang, bracht stabiliteit
 • Thame Elvarne (279 - 400 5TP): grootmoeder van Saeill Elvarne
 • Varilea Artice (400 - 414 5TP): mede-aanstichter van de vernietigende oorlog met het Broederschap; zorgde er bijna voor dat het Zusterschap ten onder ging
 • Gloire Elvarne (414 - 509 5TP): leidde het Zusterschap naar de overwinning; sterkste leidster sinds Ghelbrine aen Dúac; moeder van Saeill
 • Saeill Elvarne: (509 - heden): de huidige Daiyne aen Daiynen; zonder twijfel een van de knapste vrouwen van de wereld
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.