Wikia


De Hoogprinsen van Allaric zijn een groep personen die veel macht hebben in het koninkrijk Allaric in centraal Haldar. Ze De zijn, naast de koning en zijn familie, de hoogste edelen van het land.

Beschrijving

Deze personen zijn de hoofden van de 42 belangrijkste adellijke huizen van Allaric, die elk een bepaald gebied in het land hebben aangewezen gekregen, Prinsdommen genaamd. De huizen die Prinsdommen bezitten, worden onder de hogere adel gerekend, terwijl alle andere adellijke families tot de lagere adel behoren. Het dagelijkse beleid ligt in de handen van de regeringen van die "provincies", en de Hoogprinsen staan aan het hoofd van die provincies. De raad van Hoogprinsen, informeel ook bekend als de Schone Raad, wordt geleid door de hoogste adviseur van de koning, thans Chonin Draan. Deze functie heeft echter een beperkte rol, en dient enkel voor het in goede banen leiden van vergaderingen, het stimuleren van interactie tussen de Hoogprinsen en het organiseren van besprekingen. De Hoogprinsen worden gezien als toonaangevend op het gebied van mode, gebruiken en opvattingen. Vroeger mocht een Hoogprins ook een "fractie" leiden in de Senaat. Deze factie bestond uit leden van één bepaald Huis (waarvan de Hoogprins het hoofd was), en diende ter bevordering van de belangen van dat huis. Onder Adroc IV kwam er een verbod voor Hoogprinsen om een functie te bekleden in de Senaat. Hoogprinsen zijn meestal mannen, maar er zijn ook een paar gevallen waar er een vrouwelijke Hoogprins is, zoals bij Celestina Eyfair van Eyfair. Elk Huis heeft een eigen Prinsdom; daarnaast hebben Ithmicara, Cassal, Aemian, Nomah, Malchamon, Trandorien, Ovion, Eyfair, Sataias en Rayon nog zeer kleine gebieden in handen in het noorden van het land. De Schone Raad is regelmatig in conflict met de Vergadering van Heren, wat bestaat uit lagere edelen.

Huizen

Hogerhuizen

De Hogerhuizen zijn de machtigste families met de grootste grondgebieden. Hieronder worden deze huizen genoemd, inclusief hun prinsdommen en de ligging daarvan

 • Ithmicara: het koninklijk huis van Allaric. Prinsdom ligt rondom Trallic.
 • Trandorien is zeer invloedrijk en heeft een groot prinsdom ten oosten van Ithmicara.
 • Malchamon is ook invloedrijk en heeft een groot prinsdom in het zuiden van het land.
 • Ovion: prinsdom ligt ten westen van het Meer van Usal en beslaat een groot deel van het Allirische deel van de rivier de Falldarin
 • Nomah ligt in het uiterste westen van het land, in de Rode Wouden bij de grens met Lirion.
 • Sataias ligt in de noordelijke Rode Wouden en voert het de facto gezag over Valianaral, Caemion en Lundwin.
 • Panthanartia ligt tussen Ithmicara en Sataias.
 • Eyfair is een invloedrijk huis dat een groot prinsdom heeft. Het prinsdom beslaat ongeveer de helft van het Allirische stroomgebied van de Evanelle ten oosten van de Meersteden. Het Meer van Talirat en het daaraan gelegen Talirat vallen onder Eyfair, maar zijn onafhankelijk. Eyfair onderhoudt een goede relatie met Talirat. Een deel van de Thanedd Lisen en de Athmon Guilant vallen ook onder Eyfair. De cultuur in Eyfair verschilt op enkele plekken van die van de rest van het land. Het is een stuk meer liberaal en tolerant ingesteld. De samenleving daar doet denken aan die van Darlassia, voornamelijk aan het hof. Hierdoor wordt Eyfair door de rest van Allaric als betrekkelijk vreemd gezien. Eyfair heeft tevens een van de prettigste landschappen en klimaten van het land- uitgezonderd het noordoosten, wat onderdeel is van de Eenzame Heuvels.
 • Tassint heeft een groot prinsdom ten zuiden van het Meer van Usal. De Hoogprins is officieel Jonar Tassint, maar aangezien deze oud en verzwakt is, ligt de regering van het Prinsdom in handen van zijn vrouw, de genadeloze, ijzersterke Amathera Tassint.
 • Ralidain is een jong Huis dat ontstond bij een fusering van twee voormalige prinsdommen. Het ligt ten noorden van het Meer van Usal, tussen Pranache en Ranteur in.
 • Pranache is een zeer politiek, diplomatiek ingestelde familie die er alles aan doet om meer macht te krijgen en sterk vertegenwoordigd is in de Senaat. Hun prinsdom is redelijk klein, maar aangezien het alle Meersteden behalve Usal beslaat, is het een van de invloedrijkste Huizen van het land.
 • Ranteur is een Huis dat machtig is geworden door een burgeroorlog in 313 5TP. Het absorbeerde de prinsdommen Izimir, Katameta, Zevatra en delen van Tiras, en beslaat nu een groot gebied in het noorden van het land. Veel forten als Fort Adroc, die dienen ter bescherming van de burgers tegen invallen van Zilverelven uit buurland Nahillin, liggen in Ranteur. Het is een zeer militaristisch ingesteld prinsdom. De hoofdstad van het prinsdom, Sinaval, is een van de belangrijkste bastions in bescherming van het land tegen Nahillin.
 • Tasator ligt in het noordwesten van het land, tussen de noordgrens van Ovion en de grens met Nahilin, in het stroomgebied van de Cardinin. Door haar afgelegen ligging is Tasator de minst invloedrijke van de Hogerhuizen.
 • Aylvin ligt ten noorden van Eyfair. Het zuidoostelijke deel van Aylvin bevindt zich in de Eenzame Heuvels.
 • Aemian heeft veruit de grootste oppervlakte van alle Huizen. Het bevindt zich voor een deel in de Eenzame Heuvels, maar ligt tevens in het vruchtbare zuidoosten van het land. Aemian is een betrekkelijk kleine familie die over het algemeen geen grote problemen veroorzaakt. Een uitzondering is haar hoogprins, Volas Aemian. Hij is vaak ontevreden en doet al jaren zijn best om betere gebieden in handen te krijgen. Hij heeft zijn blik gericht op een mogelijke aanval op nabije prinsdommen Thuss, Alathal en Saladar, maar heeft tot nu weinig actie ondernomen. Hoogprins Aemian wordt vaak afgedaan door de rest van het hof als een gek. Stadstaten Dirac Illin en Arinthe liggen in het prinsdom van Aemian.
 • Rayon is een groot prinsdom dat wellicht de minst invloedrijke van de Hooghuizen is. Het bevindt zich namelijk volledig in de Venen van Mawyn in het zuiden van het land, waar niets kan groeien en er nauwelijks nederzettingen zijn. Rayon heeft weinig leden en is vooral ceremonieel.

Lagerhuizen

De Lagerhuizen zijn minder machtige families met kleinere grondgebieden.

 • Valianaral is een klein prinsdom ten oosten van Sataias. Het is een belangrijke bondgenoot van Sataias.
 • Caemion ligt in de Rode Wouden ten zuidwesten van Sataias, en is tevens van dat prinsdom afhankelijk.
 • Ralassor ligt in het uiterste noord-zuidwesten van het land, nabij Sataias.
 • Balalentha ligt ten westen van Ovion.
 • Azah is een klein Prinsdom ten zuiden van Tarafor en Balalentha.
 • Tor: een klein Prinsdom ten noorden van Ithmicara.
 • Voltiarita: tussen Nomah en Ithmicara.
 • Lundwin: een klein prinsdom afhankelijk van Sataias.
 • Usal is een piepklein Prinsdom dat enkel de stad Usal en een klein omliggend gebied beslaat. Het werd gecreëerd omdat Usald de tweede stad van Allaric is.
 • Logos: een klein Prinsdom ten oosten van Usal
 • Chassidar: aan de noordgrens van de Venen van Mawyn.
 • Luthas: tevens aan de noordgrens van de Venen.
 • Vlatas: in het uiterste zuidoosten van het land, omsloten door Aemian
 • Teden: in het zuidoosten van het land, omsloten door Aemian
 • Saladar: samen met Alathal en Thuss deel van een "bufferzone" die Aemian scheidt van Eyfair en Aylvin
 • Alathal: samen met Saladar en Thuss deel van een "bufferzone" die Aemian scheidt van Eyfair en Aylvin. Ligt deels in de Heuvels.
 • Thuss: samen met Alathal en Saladar deel van een "bufferzone" die Aemian scheidt van Eyfair en Aylvin. Ligt deels in de Heuvels
 • Valtras: ligt tussen Ralidain en Logos in. Heeft een deel van het Meer van Talirat in handen. Ligt tevens in een deel van de vruchtbare Athmon Guilant aan de oevers van de Evanelle.
 • Uimal ligt ten zuiden van Tasator aan de oevers van de Cardinin.
 • Kambar is een klein prinsdom aan de oevers van de Cardinin tussen ten zuidoosten van Tasator en noordoosten van Uimal.
 • Cisima is een klein prinsdom aan ten zuiden van Ranteur.
 • Tiras ligt in het noorden van het land, bij de grens met Nahillin. Dit prinsdom moet constant actief zijn om de Elven buiten te houden. Aan de grens liggen talloze forten, uitkijktorens en andere vestingen. Tiras is een van de minst actieve families in de Schone Raad en de rest van het hof van Trallic.
 • Tasakin is een klein prinsdom tussen Ranteur en Tasator.
 • Cassal is ook een piepklein prinsdom in het noorden.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.