Wikia


De Gargulapoort is de enige gangbare bergpas in de imposante Bergen van de Zon op de grens tussen Ishkana en het stoffige woestijnland Shaffa in de buurt van Nova Core. Vanwege haar natuurlijke kenmerken is het een vrijwel onbegaanbaar gebied: verslagen geven aan dat de temperatuur er gigantisch hoog is, er veel verraderlijk drijfzand is en er allerlei gevaarlijke creaturen zijn. Door deze omstandigheden is de uitwisseling tussen Shaffa en Ishkana zeer beperkt, hoewel er wel wat contact is over de Onzichtbare Zee. Voor de coreshti heeft de Gargulapoort een haast mythische status als definitief einde van de beschaafde wereld en een soort portaal naar de onverkende wildernissen erachter. Lang geleden werd de Gargulapoort bewaakt door een groots fort genaamd Murdzikenu, dat reizigers een veilige passage tussen Shaffa en Ishkana kon verzekeren. Het fort is sindsdien echter gevallen aan de tand des tijds, en slechts angstaanjagende ruïnes staan nog overeind.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.