Wikia


Esuna Ithmicara (486-523 5TP) was een prinses uit het Huis Ithmicara, de koninklijke familie van Trallic. Ze was de dochter van Adroc IV, de koning van Allaric, en zijn vrouw Naena. Dit maakte haar de zus van Cheoll, die later koning Dransin III zou worden. Ze leefde een luxe leven in het Centrale Paleis. In 510 5TP, toen Adroc onder mysterieuze omstandigheden stierf en Dransin koning werd, werd ze vrijwel onmiddellijk door haar broer uitgehuwelijkt aan Varlen Trandorien, een belangrijke edelman uit het invloedrijke Huis Trandorien, een van de belangrijkste rivalen van Ithmicara. Uit dit huwelijk kwamen Atris Trandorien en Kotar Trandorien voort. Het was echter geen blij huwelijk, en Esuna was ongelukkig. Onder de Klifdansers gaat het gerucht dat Dransin zijn zus mishandelde en soms zelfs verkrachtte (een gerucht dat werd geïntroduceerd door Ezren Zad), maar dit is niet zeker. In 512 scheidde Esuna van Varlen, in hetzelfde jaar dat Atris en Kotar geboren werden. Ze hertrouwde met een adviseur aan het hof genaamd Giron Storma. Op een stormachtige nacht in 524 gebeurden er in het paleis allerlei dingen die tot op de dag van vandaag niet bekend zijn. In ieder geval is zeker dat Esuna het paleis ontvluchtte, naar de Achterwijken ging en nooit meer gezien werd. Ook haar man Giron verliet het paleis.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.