Wikia


Erilaile [eh-rie-LEEL of eh-rie-LAI-luh] was een legendarische Hoogste van het Zusterschap van Tovenaressen, een beroemde organisatie van vrouwelijke magie-gebruikers. Ze was Calaname (een meester van alle Aspecten), en was een van de krachtigste arcanialen sinds Estelle Terelaine.

Geschiedenis

Erilaile vervulde de functie van Hoogste tijdens de Eeuw der Tranen, de periode waarin de Legioenen van de Nacht en de Teronthir over de wereld regeerden en alle volkeren van de wereld onderdrukt werden door het IJzeren Rijk. Al tijdens haar leven kreeg ze een legendarische status, en ze stond over de hele wereld bekend als een van de vooraanstaande leiders van het verzet. Vanuit Agosta maakte ze generaties lang plannen om de Nachtkoning af te zetten of zelfs te doden, en om de wereld daarnaa weer op te bouwen. Ze was een van de meesterbreinen achter de Laatste Opstand, samen met de beroemde Theron Bel Messar. Toen de Oorlog van de Schaduw uitbrak, werd Erilaile één van de vooraanstaande leiders van het Zilveren Verbond, dat zich verenigde tegen de onderdrukking van de Nachtkoning. Ook de leiders van de toenmalige departementen waren in de Eeuw der Tranen legendarische personen: Nezara Ghaze van de Schaduwtovenaressen, Chovi Valerian van de Vuurtovenaressen, Maeve Melandris van de Natuurtovenaressen, Velucia Khossis van de Stormtovenaressen, Shyaen Bel'Charas van de Watertovenaressen, Karozera Ferne van de Aardetovenaressen, Vanesh Glaine van de Paarse Tovenaressen, Evennia Lotrevar van de Witte Tovenaressen en Avalle Petori van de Lichttovenaressen. Op al deze personen was Erilaile zeer gesteld, en ze werkte nauw samen met hen. Erilaile's adviseur was Francesca Glas, die in haar eigen opzicht legendarisch was en nog steeds in leven is. Erilaile zelf raakte goed bevriend met Elenwë, de leider van de Hoge Elven, en kreeg een aanzienlijke positie binnen het Zilveren Verbond. Ze verdween samen met Elenwë en de rest van de leiders van het Verbond toen ze de Schaduwtoren binnendrongen aan het einde van de Oorlog van de Schaduw. Ze werd opgevolgd door de eveneens beroemde Ladicia Ferro, die hielp de wereld te herbouwen.

Uiterlijk en persoonlijkheid

Erilaile was een aantrekkelijke vrouw met een volwassen uiterlijk. Ze droeg haar donkerbruine haren in een knot of een ander onopvallend kapsel, had bruine ogen en gaf de voorkeur aan zeer strakke witte kleding die nauwelijks huid liet zien. Ze had een hekel aan gewaden en onnodige versieringen. Erilaile stond bekend als de perfecte Tovenares. Ze was zorgzaam en in principe vredelievend, maar was tegelijk ambitieus en vastberaden om haar doel te bereiken. Erilaile was van mening dat haar werk nooit klaar was, en werkte dan ook dagen en nachten om de mensheid te behoeden van een totale uitsterving of eeuwenlange onderdrukking. Ze herkende de waarde van herinnering, en zette zich gedurende de Eeuw der Tranen in om de vele culturen, beschavingen, gebruiken en religies van de wereld vóór het IJzeren Rijk niet verloren te laten gaan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.