Wikia


3Emren Donne [EM-ren DON] was een beroemde Arcaniaal. Hij was een tijdlang de Eerste van het Broederschap van Tovenaars, een magische organisatie gesitueerd in Belovod in Darlassia.

Geschiedenis

Emren Donne, geboren in Darlassia, was een uitzonderlijk krachtige Calaname die koste wat het kost de totale heerschappij wilde verkrijgen over alle arcanialen ter wereld. Zijn magische krachten waren immens; hij maakte voornamelijk gebruik van Vuurmagie, Stormmagie en Schaduwmagie, en werd opgemerkt om zijn wilde vechtstijl. Hij was arrogant, wat narcistisch en vreselijk ambitieus. Donne had de wens om alle arcanialen te overzien en te domineren, en hij wilde beginnen bij het Broederschap. Toen hij eenmaal Eerste van het Broederschap was, breidde hij zijn macht zo veel mogelijk uit. Vervolgens ontketende hij een oorlog met het Zusterschap van Tovenaressen uit Agosta, het zogenaamde Magibellum. Dit was een verschrikkelijke oorlog waarin vele tovenaars en tovenaressen stierven en waarin verschillende gebieden veranderden in woestenijen door excessief magiegebruik. Lang leek het erop dat het Broederschap zou gaan winnen, onder andere door de enorme kracht van Emren Donne. Uiteindelijk werd het Broederschap echter op verrassende wijze verslagen bij de Slag van Agosta, onder andere door de krachtige Vilivia Vaienne, Gloire Elvarne en Maghvaiyn Covna. Emren Donne werd na het Magibellum nooit meer gezien. Wat er precies met hem gebeurd is, is onbekend: niemand heeft hem zien sterven, en na de Slag van Agosta heeft niemand hem meer gesproken. Donne werd opgevolgd door Matthea Sarbell, die onder andere een rol speelde bij de Heksenjacht van 486 en de Marmeroorlog. De huidige Eerste van het Broederschap is Kraye Tearh, die ook ambities heeft- maar niet zo vurig en rauw als die van Emren Donne.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.