Wikia


Eclozar is een raadselactige verborgen stad ergens in de Westlanden. De precieze locatie is onbekend, maar het wordt gedacht dat het ergens in de diepe wildernissen van Transrivier is gelegen. In Eclozar is de Academie van Eclozar gevestigd, de tweede van de Drie Academies na de Academie van Gaelon maar voor Stormrots. In Eclozar zou bijzonder veel informatie uit lang vervlogen tijdperken opgeslagen liggen, maar deze informatie is voor de meeste mensen niet te raadplegen. De locatie van Eclozar is een goed bewaard geheim dat al eeuwenlang in stand is gebleven, ondanks pogingen om het te ontdekken. Het bestuur van Eclozar is gehuld in mysteries: het is onbekend in hoeverre de stad wordt bestuurd door de Academici of dat het wellicht een eigen overheid heeft.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.