Wikia


Droomlopen is een van de Talenten van de kunst van magie. Het staat los van de conventionele vormen van magie, hoewel het wel enigszins wordt geassocieerd met Paarse Magie. Droomlopen is een van de meest raadselachtige en minst begrepen vormen van magie. Personen die Droomlopen, kunnen de dromen of gedachten van een persoon betreden en op een bepaalde manier beïnvloeden. Dankzij haar grote potentie is de vaardigheid zeer zeldzaam. Enkele personen die kunnen of konden Droomlopen zijn Lentazi Bilacra, Saze Zerikanis, Maghvaiyn Covna en Landeval Kansier.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.