Wikia


Dravai (pinterest.com)

Een groep Dravai, waarschijnlijk een familie, in typische kleding. Bron: pinterest.com

Dravai

Naam Dravai (de bestraften)
Type Elvenras
Rijken Dravanen
Talen Dravca (variant op het Laag-Elfs)
Hoogte Gemiddeld ongeveer 1 meter 70
Huidskleur asgrijs, paars, zwart, bleek
Haarkleur wit, grijs, zwart
Levensverwachting varieert
Kenmerken De bewoners van Dravanen
Leden o.a. Naleera Duskar, Alak'Ur Hatchdaer, Chere Tar'Glanna

De Dravai (de bestraften) zijn een volk Elven dat in Dravanen woont. Het is een onderverdeling van de Dothrenil, dat zelf weer een onderverdeling is van de Sorghilë. Ze hebben asgrijze, paarse, zwarte of bleke huid en puntige oren. Ze leven op zichzelf in de landen achter de Akon Dhaur, en bemoeien zich weinig met de andere volkeren van het continent Haldar. De Dravai worden losjes geregeerd door het Dravca Triumviraat vanuit de Mlarnak in de Naklu Vatran, en hun hoofdstad is Arukalki. De drie leden van het Triumviraat zijn de machtigste Dravai; thans zijn het Naleera Duskar, Alak'Ur Hatchdaer en Chere Tar'Glanna. Andere Dravai zijn onder andere Slisn Hlannid, Blazzek Ilzu, Szeth Duskar, Taezza Meludak en Nhleen Meludak.

Geschiedenis

De Dothrenil, ook bekend als de Schaduwelven, splitsten zich aan het einde van de Oorlog van de Schaduw, toen het duidelijk werd dat de Legioenen van de Nacht en de Nachtkoning verslagen zouden worden door het Zilveren Verbond, af van de Teronthir (de Nachtelven die hun meester bleven volgen). Een grote aanvoerder van deze vroege Dothrenil was Jhadril Krontane, die haar zus Tashleen Tar'Brezz later versloeg in Cerinea. Zij leidde een grootschalige uittocht van Dothrenil naar het land Dravanen, waar eens Asúrgrim was geweest. Ze stichtte het Dravca Triumviraat en hielp de Dothrenil de sporen van Asúrgrim uit te wissen, met behulp van onder andere Ssenya Sithe en Nizana Trisney, de andere leden van het eerste Triumviraat. De Elven die sindsdien in Dravanen wonen, hebben zichzelf de Dravai genoemd (de bestraften).

Etymologie

De herkomst van de naam Dravai is verbonden aan de geschiedenis van het ras. Het woord drava komt uit het Aldarijns en de Hoge Spraak, en betekent zoveel als bestraffing of boetedoening. De Dravai noemden zich zo, omdat ze vonden dat ze bestraft moesten worden voor de tijd dat ze de Nachtkoning dienden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.