Wikia


Jhadril Krontane (Drow by MissSwarm on DeviantArt)

Jhadril Krontane, een van de eerste van de Dothrenil. Bron: Drow by MissSwarm on DeviantArt

Dothrenil

Naam Dothrenil, Schaduwelven
Rijken Dravanen, verspreide kolonies
Talen Laag-Elfs, Dravca
Hoogte Tot 2,20
Huidskleur Asgrijs, paars, zwart, wit
Haarkleur Zwart, wit
Levensverwachting Zeer hoog
Kenmerken Asgrijze huidskleur, spitse oren,
Leden o.a. Jhadril Krontane

De Dothrenil [DOTH-ruh-niel], ook bekend als Schaduwelven, zijn een Elvenras van de groep Sorghilë dat voornamelijk leeft op de continenten rondom de Arantische Oceaan.

Geschiedenis

De term Dothrenil wordt gebruikt voor de Nachtelven die besloten niet langer de Nachtkoning trouw te zijn en hem verlieten. Dit gebeurde vooral in de latere fasen van de Eeuw der Tranen, toen het bleek dat het Zilveren Verbond te sterk was voor de Legioenen van de Nacht. Tijdens en na de Oorlog van de Schaduw was er sprake van een grote volksverhuizing van Nachtelven die hun meester achter hadden gelaten, geleid door Jhadril Krontane. Zij reisden af naar Dravanen, een gebied in Haldar waar eens het duistere rijk Asúrgrim lag. Onder leiding van het Dravca Triumviraat werden de meeste sporen van Asúrgrim uitgewist en werd er een nieuwe hoofdstad gebouwd: Arukalki. Dit gebeurde onder leiding van het eerste Triumviraat, dat bestond uit Krontane, Ssenya Sithe en Nizana Trisney. De Dothrenil die sindsdien in Dravanen wonen, hebben zichzelf de Dravai (naar het Tiyeru woord drava, bestraffing) genoemd en houden zich grotendeels afzijdig. Niet alle Dothrenil volgden Krontane echter naar Dravanen. Het ras verspreidde zich over de wereld, en woont sindsdien voor een groot deel onder de grond. Deze Elven gingen in de ondergrondse Schaduwzee wonen en ging op in de al bestaande Grimdar. Ze komen vaak in aanraking met de spinachtige ashreb, met wie ze over het algemeen goed kunnen opschieten. Aangezien de Grimdar onder de grond leven, worden ze ook wel de Zonlozen genoemd. De huidige positie van de Dothrenil binnen de wereld is niet heel sterk, aangezien ze bovengronds bijna alleen in Dravanen wonen. De taxonomische indeling van de Dothrenil is nog altijd een onderwerp van discussie: sommigen vinden dat het samen met de Teronthir een van de twee onderverdelingen is van de Sorghilë, en dat de Dothrenil verder verdeeld kunnen worden in de Dravai en Grimdar, terwijl anderen vinden dat de Dothrenil alleen de Dravai omvat, aangezien de Grimdar allang bestonden voor het ontstaan van de Dravai. Ook worden de Verlatenen, een groep grotendeels ondergronds levende Teronthir die nog altijd loyaal zijn aan de Nachtkoning, vaak onterecht onder de Dothrenil gerekend.

Etymologie

De herkomst van het woord Dothrenil is een raadsel. De meest logische optie is het woord dothren, dat in het Tiyeru zoveel betekent als de vijand of de anderen. Het is echter niet zeker of dat daadwerkelijk de correcte herkomst van het woord is.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.