Wikia


De benamingen "Darlasse" en "Darlassia" worden door elkaar gebruikt. Met "Darlasse" kan de hoofdstad worden bedoeld, maar ook het land.

Darlassia, ook bekend als het Keizerrijk Klif, is een belangrijk land in de Westlanden. Het beslaat het grootste deel van het zuiden van het continent. Darlassia staat bekend als een relatief zwakke staat, in verhouding met de andere belangrijke staten, namelijk Westkroon en de Federatie van Talwan. Er zijn vele gevaren, en oneindige oorlogen op verschillende vlakken bedreigen de bevolking. De hoofdstad is Darlasse, stad van politieke intriges en adele huizen. Hier staat het paleis de Alcirethe, waar keizer Erevo I woont en werkt. Darlassia wordt gescheiden van Talwan door de Aren Fendar, een gebergte waar de Fendarische Republieken gesitueerd zijn. De belangrijkste rivieren van Darlassia zijn de Sterion, de Inter en de Forte. De huidige leider van het leger van Darlassia is de vrouwelijke Nicelle Menras. Religieus gezien heeft Darlassia niet echt een dominante religie, maar zijn de mensen er over het algemeen deïstisch (er is wel een god die de aarde heeft gecreëerd, maar die houdt zich nu niet meer bezig met de aarde).

Naamgeving

Het dient gezegd te worden dat "Darlassia" niet altijd de naam is geweest die aan het keizerrijk werd gegeven. In de beginperiodes van het rijk, nadat het Qazaanse Imperium was verdreven uit het gebied, was de hoofdstad Eastevanar, waardoor het rijk vaak onder dezelfde naam bekend stond. Later, toen Darlasse de hoofdstad werd, werd Darlassia langzaam aan de gangbare benaming voor het keizerrijk. De benaming "Keizerrijk Klif" is een algemene term die kan gebruikt worden voor het continue keizerrijk in het gebied (dat ook wel bekend staat als Klif).

Regio's

Windwouden

Pirate Republic landscape (by Tyler Edlin on www.alphacoders.com)

Een landschap aan de kusten van de Piratenrepubliek. By Tyler Edlin on www.alphacoders.com

Helemaal in het zuiden van Darlassia ligt een gebied dat bekend staat als de Windwouden of Kelthelad. Dit aan de zuidkust gelegen gebied bestaat uit naaldbossen waar, zoals de naam al vertelt, de wind altijd waait. In de Windwouden is een eeuwige strijd gaande tussen de negen edele Huizen: Grijs, Vijftorens, Ahalir, Ravenvleugel, Bloedroos, Myratal, Langzwaard, Berenklauw en Guldentroon. Door de nabijheid van de Calavazza zijn er aan de kust vaak invallen. Belangrijke rivieren in de Windwouden zijn de Sterion, de Lista en de Forte, waarvan de laatste de grootste is.

Calavazza

Net ten oosten van de Windwouden ligt een gebied dat bekend staat als Calavazza. Het landschap bestaat uit witte stranden, bloedhete jungles en donkere moerassen. De Calavazza valt voor het grootste gedeelte onder de influentiezones van de Piratenrepubliek. De Piratenrepubliek is een bestuursorgaan dat vooral macht heeft op de vele eilandengroepen van de Arantische Oceaan, maar dus ook in delen van Darlassia. Het is een losjes samenhangende alliantie van de honderden verschillende piratenclans, die gingen samenwerken om meer buit binnen te halen. Het is een constante doorn in de zijde van bijvoorbeeld Akanif, Tevaria en Costara, die vaak aangevallen worden door schepen van de Piratenrepubliek. De Calavazza is door deze strijd een constant conflictgebied, voornamelijk aan de kust en op de eilanden voor de kust, waar Darlasse vele galjoenen naartoe stuurt om de piraten te bevechten. De jungles en moerassen van het binnenland zijn grotendeels onbekend en niet opgeëist.

Troll Mountains (Speedy20 by Michal Kus on digitalartgallery.com)

De gevreesde Trollenbergen. Bron: Speedy20 by Michal Kus on digitalartgallery.com

Crach (Centaur warrior by CG-Warrior on DeviantArt

Een krijger van de Crach. Bron: Centaur warrior by CG-Warrior on DeviantArt

Kliffen van Schemering

De Kliffen van Schemering, ook bekend als de Ghalzas Lahr, is het gebied rondom de ongerepte westkust van Exulia. Achter de Kliffen van Schemering ligt de koude oceaan Caetholos, en de ijzige winden vanuit die wateren maken de Ghalzas Lahr een onbewoonbaar gebied.

Trollenbergen

De Trollenbergen liggen in het midden van Darlassia. Het is een bergketen die van de Kliffen van Schemering naar de grens van de Alahari loopt. Het heeft zijn naam gekregen door de vele barbaarse Trollen die in grotten en valleien in de bergen wonen. In de Trollenbergen wonen ook veel Aardmannen.

Sterionvlakte

Tussen de westelijke grens van de Trollenbergen en de oostelijke grens van de Ghalzas Lahr ligt de Sterionvlakte. Dit is een uitermate vruchtbaar gebied in het stroomgebied van de rivier de Sterion. Het levert veel voedsel voor de rest van het land, en kent enkele belangrijke steden, waaronder Monotaria, Ceyalima en Espirada.

Crachnen

Crachnen ligt ten noorden van de Piratenrepubliek. Het is het thuis van een ras dat bekend staat als de Crach. Dat zijn barbaarse wezens die het onderlijf hebben van een paard maar het bovenlijf van een mens. De Crach vallen vaak de rest van Darlassia binnen. Crachnen zelf bestaat uit wilde hooglanden. Er zijn weinig grote nederzettingen behalve de hoofdstad Crachnis Dûar.

Telanis

Telanis beslaat de gebieden tussen de Windwouden, Piratenrepubliek en Crachnen tot aan de gevreesde Trollenbergen. Het is veruit het grootste gebied van Zuid-Exulia. Telanis bestaat uit bossen, heuvels, vlaktes, dorpen, steden en rivierlanden. De hoofdstad Darlasse ligt in Telanis. Andere belangrijke steden zijn Athilesse, Itharien en Tregea. Door grote delen van Telanis loopt de rivier de Inter.

Koningswoud

Het Koningswoud (Carangang) ligt direct ten noorden van de Trollenbergen en beslaat grote delen van het noorden van Darlassia. Het bos bestaat voornamelijk uit naaldbomen. In het Koningswoud ligt tevens Belovod, de uitvalsbasis van het Broederschap van Tovenaars.

Alahari

Alahari (Desert Winds (color tweak) by andreasrocha on DeviantArt)-0

Een landschap in de Alahari. Bron: Desert Winds (color tweak) by andreasrocha on DeviantArt

De Alahari, ook bekend als het Land van de Negen Zonnen, is een gebied aan de oostkust van Darlassia, ten oosten van Telanis. Hier wonen de volkeren van de Jahai, die verdeeld zijn in vele stammen en clans en die een groot gevaar vormen voor het volk van Darlassia. Ook de Alahari zelf wordt verdeeld in meerdere delen. De noorderlijke Rhēn bestaat uit eindeloze zandheuvels waar geen leven mogelijk is. Ten zuiden van de Rhēn ligt de Aqqāz, een woestenij die voornamelijk bestaat uit rotsen. In het grootste gebied, de Jahā, zijn voornamelijk kliffen en duistere kloven te vinden. De Qaj bestaat uit ondoordringbare jungles.

Fendar

Ten noorden van het Koningswoud liggen de bergen van Fendar. In deze bergketen bevinden zich de onafhankelijke Fendarische Republieken. De bergen van Fendar vormen de natuurlijke grens tussen Darlassia en het naar het noorden gelegen koninkrijk Talwan.

Overstroomde Landen

Adalrei (found on weheartit.com)

Een van de Adalrei. Bron: http://weheartit.com/entry/15296538

De Overstroomde Landen liggen ten oosten van het Koningswoud. In dit gebied zijn veel grote binnenlandse zeeën, en in bepaalde delen van het jaar komen de talrijke valleien onder water te staan. In de Overstroomde Landen leven de adalrei, vreemde creaturen die half-vis en half-mens zijn en een matriarchische regering hebben. Veel adalrei leven in Var Adal, een gezonken stad onder de golven van de Adalzee. De belangrijke rivier de Sterion loopt door de Overstroomde Landen.

Quivania

Quivania is een onafhankelijke staat in het zuiden van Darlassia, ten zuiden van de Ghalzas Lahr en ten westen van de Windwouden. Het heeft zich lang geleden losgemaakt van Darlassia in een verhitte oorlog, waarna het enkele tientallen jaren een bloeiperiode kende. In die tijd werd er bij de grens met Darlassia een haast ondoordringbare reeks forten en kastelen gebouwd, die zo strategisch geplaatst werden dat een vijand er nauwelijks doorheen zou kunnen komen. In het binnenland achter de fortenlinie is er echter sprake van totale anarchie: Quivania is buiten de fortenlinie een instabiele, zwakke staat. De dagelijkse regering ligt in handen van kleine heren, met elkaar vechtende edelen en veel bandietenbendes. Dorpen worden vaak overvallen, en het leven in Quivania is alles behalve gemakkelijk. De hoofdstad is Kundaval, in de fortenlinie gelegen.

Geschiedenis

Het gebied dat nu bekend staat als Darlassia, stond eens bekend als Klif. Het werd ergens rond het begin van het Eerste Tijdperk gekoloniseerd door mensen uit het noordelijker gelegen Talwan (het koninkrijk Tresalia), die zelf vanuit Westkroon gekomen waren. De kolonie die gesticht werd heette Vaediran; maar aan Vaediran kwam al snel een einde. De Darlassianen scheidden zich af en dreven de Talwanezen weg. Vervolgens vielen ze echter uiteen in vele stammen die elkaar voortdurend het leven zuurmaakten. De doorlopende conflicten tussen adellijke families en krijgsheren in Klif staan bekend als de Darlassiaanse Broederoorlogen. In de Darlassiaanse Broederoologen werd niet constant gevochten, maar er was altijd rivaliteit. Een grote speler was de stad Eastevanar, die later een grote rol zou krijgen in de opbouw van Darlassia zoals we het nu kennen. Rond 3500 2TP was naar het oosten toe het macht van het Qazaanse Keizerrijk dusdanig gegroeid dat het zich nog verder uit probeerde te breiden. Onder leiding van een dynastie soldaatkeizers werden enkele grootschalige invasies gelanceerd op de Westlanden. Deze waren uiterst succesvol in Talwan, waar het koninkrijk Tresalia volledig onder de voet gelopen werd en overgenomen werd door de Qazani van het zogenaamde Qazaanse Imperium. In Westkroon werden de Qazaanse kolonisten geheel verdreven, en in Darlassia slaagde de invasie gedeeltelijk. Sommige gebieden waren in handen van de Qazani, andere waren vrij. De Darlassianen hadden nu een gezamenlijke vijand, en onder de onderdrukking van de Qazanezen kwamen de Broederoorlogen aan hun einde. Een tijdperk van slavernij voor de Darlassianen volgde. Later, in 5081 2TP, verenigde de generaal Valas Talimeiran de stammen, verdreef hij de Qazani en riep hij het Keizerrijk Darlassia uit, waarvan hij Valestimarna I werd. De hoofdstad was Eastevanar. Eastevanivar I, 6e keizer van Klif, gebruikte het fortuin van de verbannen familie Lazhiri om Eastevanar om te vormen tot een enorme en prachtige stad met vele tempels, fonteinen, openbare gebouwen en paleizen. Zijn kleinzoon Eastevanivar III voegde hier later de Talimeirazza, het persoonlijke paleis van de regerende familie Huis Talimeir, aan toe. In 112 3TP verplaatste Calinculas II het keizerlijke paleis naar de Alcirethe in Darlasse, maar Eastevanar bleef een grote en belangrijke stad. Tijdens de Oorlog van Tranen was Darlassia een van de staten die werd veroverd door de troepen van de Legioenen van de Nacht. Keizer Valevalena III werd afgezet en Darlassia werd onderdeel van het IJzeren Rijk van Ysvarolek. Later sloot Darlassia zich in de Oorlog van de Schaduw aan bij het Zilveren Verbond.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.