Wikia


Corevan Astebane [KOR-van AS-tuh-been] was tot voor kort de Katholiticus (de leider) van het Conclaaf, een magische organisatie gesitueerd in de Glazen Toren in Darlasse. Onder zijn leiderschap was het vele jaren lang rustig gebleven in de Glazen Toren. Astebane was een zeer beheerste Aardemagiër die een stevige politieke machtsbasis had in Darlasse. Recentelijk is hij vermoord door de Onbegrensden, een triumviraat van drie wilderlingen bestaande uit Terris Crescente, Luthair Kayne en Ferelde Taer'Nomis. Dit deden ze om de balans in het Conclaaf te vernietigen en de organisatie zo de afgrond in te sturen. Astebane's dood creëerde een machtsvacuüm. De functie werd overgenomen door de omstreden Movanre Thedaris, die door lang niet iedereen gesteund wordt. Er is een spel van intriges en verborgen bondgenootschappen ontstaan. De belangrijkste spelers zijn Eredin Maske, Saze Zerikanis, Visenna Polaire en Corevans zoon Caezal Astebane.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.