Wikia


Het Conclaaf is een wereldwijde organisatie van gebruikers van magie. Het is gevestigd in de Glazen Toren, een bouwwerk in het tolerante Darlasse en wordt geleid door een centrale raad. Deze raad wordt weer geleid door een voorzitter, bekend als een Katholiticus, die gezien wordt als de hoogste leider van het Conclaaf.

Beschrijving

Ideologie en denkwijze

Het Conclaaf werd eens opgericht als reactie op de splitsing die plaatsvond tussen het Zusterschap van Tovenaressen en het Broederschap van Tovenaars, en de rivaliteiten die erop volgden. Een groep magiërs zag in dat onderlinge strijd tussen magiegebruikers enkel tot vernietiging zou leiden. Deze groep richtte toen het Conclaaf op. Ze hadden één droom: eenheid onder magiërs. De leden van het Conclaaf zijn zowel mannelijk als vrouwelijk, en kunnen van elk ras zijn: Mensen, Elven en zelfs Mindere rassen (waarvan de laatste niet geduld worden bij het Zusterschap en Broederschap). Het Conclaaf keurt strijd onder magiegebruikers af, en probeert het onderwerp zo neutraal mogelijk te benaderen. Ze zijn in bezit van veel taer'vas, magische attributen. Iemand kan in de leer gaan bij het Conclaaf, hoewel jonge magiegebruikers vaker het Zusterschap of het Broederschap opzoeken. Leden van het Conclaaf werken vaak samen op bepaalde missies; samen zijn ze sterker. Het Conclaaf vecht ook voor een gelijke behandeling van magiërs en niet-magiërs. Magiegebruikers worden nu nog vaak met achterdocht en discriminatie behandeld; het Conclaaf probeert hier verandering in te brengen.

Kritiek op het Conclaaf

De ideologie en denkwijze van het Conclaaf klinkt als een prachtige toekomstvisie. In feite ligt de waarheid net wat anders. Velen zijn van mening dat het Conclaaf de afgelopen eeuwen of decennia sterk afgeweken is van haar vroegere pad. Ze richt zich niet langer op het verenigen van alle magiërs, maar is net als het Zusterschap en het Broederschap een gesloten, exclusief genootschap geworden. Ook behandelt het wilderlingen- personen die nooit magische training hebben gehad- zeer slecht, alsof ze mindere wezens zijn. De basis hiervan is een gevoel van superioriteit dat de leden van het Conclaaf hebben. Ook is het Conclaaf, net als het Zusterschap en in mindere mate het Broederschap, meer en meer politiek geworden. Ze richten zich voornamelijk nog op het behouden van een politieke positie in plaats van het werkelijk opleiden van magiërs en het bevorderen van magische vaardigheden. De Onbegrensden, een driemanschap van wilderlingen dat bestaat uit de gevaarlijke en zeer krachtige magiërs Luthair Kayne, Ferelde Taer'Nomis en Terris Crescente, uiten kritiek op het Conclaaf en hebben zelfs openlijk de oorlog aan de organisatie verklaard.

Recente ontwikkelingen

Tot voor kort was Corevan Astebane de Katholiticus. Nadat een moordaanslag hem fataal werd, werd hij vervangen door Movanre Thedaris, die niet op geheel onbetwiste wijze aan de macht komt. Aangezien zij zeer omstreden is, is de Glazen Toren nu een plek van politieke vijandigheden, intriges en verborgen allianties. De belangrijkste spelers in dit machtsspel zijn Thedaris, Eredin Maske, Saze Zerikanis, Visenna Polaire en Caezal Astebane. Auster Terranova, een hooggeplaatste adviseur van keizer Erevo I in de Alcirethe, was eens lid van het Conclaaf.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.