Wikia


Chynbilaë [kin-BIE-laaj] was een stad van de Aen Selhaine die gelegen was in de Lostarvallei van Groter Voeghar. Het was de meest prachtige nederzetting van het eiland, en ondanks dat het niet de hoofdstad was van een Koninkrijk van de Zon- het was gelegen in Pos Tirimal, waarvan Yldeunne de hoofdstad was- werd het vaak gezien als een van de belangrijkste centra van macht van het Elfse ras in Nova Core.

Beschrijving

Vroege periode & librije

Chynbilaë had een prachtige paleiscultuur en was een aantrekkingspunt voor allerlei dichters, zangers en andere soorten kunstenaars. Zij kwamen van over de hele Koninkrijken van de Zon om hier aan hoge cultuur te doen; de literaire identiteit van de Aen Selhaine werd hier grotendeels bepaald. Ook stond in Chynbilaë de Findarel Librije, het grootste en belangrijkste archief van de Koninkrijken van de Zon. De Findarel werd bij de stichting van de Koninkrijken van de Zon opgericht door Karvhen, de eerste koning van het Elfse ras nadat zijn broer Vyshaan de Draken had verslagen boven de Drakenberg, en was erop gericht om de gehele geschiedenis van het ras der Aen Selhaine vast te leggen. De librije had een duidelijk ideologisch profiel, en er werden grote ruimtes expres leeg gelaten zodat er boeken in konden die in de toekomst geschreven zouden worden.

Hoogtijdagen

De oprichting van de Findarel gaf blijk van een groot optimisme en vertrouwen van de Elven in dat hun ‘echte geschiedenis’ nu pas begonnen was en dat het vanaf nu enkel beter kon worden. Veel Elven hadden interesse in de librije en kwamen daardoor naar Chynbilaë, waardoor de stad kon groeien. De gehele stad kwam in teken te staan van de glorie van het Elfse ras, en lange tijd heerste hier een groot optimisme en een prettige academische sfeer met veel nationale trots. De hoogtijdagen van de Koninkrijken van de Zon liepen langzaam ten einde na de Herfstgetijden, waarbij een totale oorlog tussen de Koninkrijken werd voorkomen maar Pos Tirimal wel werd gesplitst na aandringen van Delthounaer. Chynbilaë liet weten de hoofdstad te willen worden van Pailedra, het nieuwe koninkrijk op Groter Voeghar. Azariah, de voormalige vizier die een vreedzame overgang naar de nieuwe situatie overzag, had echter andere plannen en maakte het noordelijke Imvrediel de hoofdstad. Ondanks dat bleef het ambitieuze Chynbilaë een zeer belangrijke positie innemen binnen Pailedra.

Verval

Tijdens de lange Continentale Oorlogen met de coreshti kwam het grootse Chynbilaë langzaam maar zeker in verval. Het was een verval dat door iedereen gezien werd, maar waar niemand echt iets aan kon doen- een tragedie voor het Elfse ras. De Findarel werd niet langer gevuld met nieuwe werken, de planken bleven leeg en de librije werd niet meer zoveel bezocht als vroeger. Na de overwinning van Norman Penegral op Alu Caidan op de flanken van de Drakenberg werd Chynbilaë afgesloten van de rest van de Aen Selhaine-wereld omdat de Koninkrijken van de Zon opgeheven werden en het centrale gezag vanuit Tel Mythrin grotendeels wegviel. In de tijden die volgden, overleefde Chynbilaë wel maar had het, net zoals andere steden zoals Leuthespay, haar vroegere glans verloren. Het was een bastion van het Elfse ras in de wildernissen waarin Groter Voeghar aan het vervallen was. De Elven deden hun best om de Lostarvallei bevolkt te houden, maar dit kwam langzaam maar zeker in verval, en uiteindelijk gebeurde er simpelweg niet meer zoveel rondom Chynbilaë.

Erfenis

Na de val van Tel Mythrin door de invasie van koning Gaol van Espetor lezen we niets meer over Chynbilaë. Het is onbekend wat er met de stad gebeurde. Misschien bleven er nog enkele Elven in leven een tijdlang, maar dit zal niet lang geweest zijn. De stad werd simpelweg verlaten, en er bleven nog slechts akelig lege gebouwen over. Verslagen van wat er in de volgende eeuwen gebeurd is met de Findarel zijn tegenstrijdig, maar waarschijnlijk is het ooit vernietigd door de coreshti. Sommige kennis uit de librije is echter bewaard gebleven, waardoor we opvallend veel weten over zelfs de vroegste geschiedenis van de Aen Selhaine- het ras hield er tijdens het optimistische tijdperk immers heel erg van om haar eigen geschiedenis op te schrijven en deed dit met veel passie. Over hoe prachtig Chynbilaë eens geweest is, daar verwonderen historici zich nog altijd over. De belangrijkste erfenis van de stad is de kennis die we hebben over een anders zeer obscuur tijdperk, namelijk de Draconische Era.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.