Wikia


Cassana Krafeis [ka-SAA-na KRA-fees] (489-heden, 39 jaar) is een politica en bestuurder uit het Sphyriaanse Rijk die thans zetelt in het Directoraat als gouverneur van de bezette delen Volantine. Deze functie oefent ze uit vanuit de vestingsstad Rivierfort aan de oevers van de Braalis in de noordelijke delen van het gebied. Krafeis' opdracht is het onderwerpen van de rest van de Noordkust Alliantie aan de Sphyriaanse overheersing.

Beschrijving

Vroege leven

Cassana Krafeis werd geboren in Cueire, de ten oosten van de hoofdstad Vaissire liggende tweede belangrijkste stad van het Sphyriaanse Rijk. Haar vader, Warric Krafeis, was een zeer invloedrijk bestuurder die had gediend als Prominent (de hoogste bestuurder van de Sphyriaanse hartprovincie) en in de tijd van de geboorte van zijn dochter diende als Absoluut van het Sphyriaanse Rijk. Haar moeder, Thena Fel, was hoofd van de invloedrijke Sphyriaanse Geheime Dienst in dezelfde tijdsperiode. Het huwelijk tussen de twee beroemdheden was een van de meest spraakmakende gespreksonderwerpen van het moment. Door de belangrijke en drukke functies die haar ouders uitoefenden werd Cassana voornamelijk opgevoed door de beste persoonlijke bedienden in Cueire en kwam ze nooit echt in aanraking met haar familie. In de tijd dat ze opgroeide hoorde ze echter wel vaak nieuws en verhalen over haar ouders, waardoor ze opgroeide met het idee dat ze later ook zo'n belangrijke functie moest gaan uitvoeren. Vanuit haar omgeving werd Cassana ook sterk aangemoedigd om dit te doen ergens in de toekomst.

Het jaar 513

Tijdens de voor de Sphyrianen aardig succesvolle Invasie van 513 waren meerdere gebieden in Nova Core onder het bestuur van het Rijk gekomen. Er waren nu meerdere plekken te vergeven op het Directoraat. De 24-jarige Cassana had het idee dat haar tijd nu was gekomen om een grootse toekomst voor zichzelf te smeden en hoopte met steun van haar machtige vader een gouverneurschap in Nova Core in handen te krijgen. Jammer genoeg voor haar werden alle functies aan anderen gegeven- later werd duidelijk dat Warric Krafeis persoonlijk had verzocht om nog geen gouverneurschap aan zijn dochter te geven. Wel werd Cassana benoemd tot lid van het Redenaat, een wetgevende instantie die de taak had regels op te stellen over hoe de Sphyrianen met de nieuwe territoria in Nova Core om moesten gaan. Het was in principe een aardige functie, maar Cassana was er niet echt gemotiveerd voor en volgde meestal de lijn van Resoluut Chaaldma.

Aanstelling als gouverneur

In 517 werd bekend dat Volanteens gouverneur Jaduen Sillan de positie zou verlaten om Warric Krafeis op te volgen als Absoluut van het Sphyriaanse Rijk, een functie waar Sillan al meerdere jaren op aasde- de reden dat hij aangesteld werd tot Volanteens gouverneur was om een relatief kleine functie uit te oefenen zodat hij bij het pensieon van Warric Krafeis de Absoluut kon worden zonder een belangrijke functie te verlaten. Vervolgens maakte keizer Tevidian bekend dat hij de 28-jarige Cassana Krafeis had uitgekozen om de nieuwe gouverneur van Volantine te worden. Het werd niet expliciet gezegd dat deze beslissing was genomen als een soort afscheidscadeau bij het pensioen van Warric Krafeis, die 32 jaar had gediend als Absoluut en zichzelf hierbij legendarisch had gemaakt, maar de meeste mensen vermoedden wel dat dit het geval was. Cassana werd officieel benoemd tot gouverneur en deed haar intrede in Rivierfort, de vestingsstad nabij het geruïneerde Withaven in het noorden van Volantine vanuit waar de regio bestuurd werd. In het begin was ze wat onwennig en had ze wat moeite om zich aan te passen aan haar nieuwe functie; het feit dat veel Sphyrianen achterdochtig tegen haar waren vanwege haar leeftijd droeg hier ook aan bij. Gedurende de vroege periodes van haar gouverneurschap werd Krafeis regelmatig tegengewerkt door functionarissen die dachten dat ze van haar zwakheid en gebrek aan ervaring gebruik konden maken om meer macht voor zichzelf te grijpen. Cassana reageerde hier echter sterk op en toonde zich een krachtiger bestuurder dan dat velen hadden gedacht.

Activiteiten sinds 517

Sindsdien heeft Cassana Krafeis de afgelopen 11 jaar als gouverneur van Volantine gediend. Haar strategie heeft zich voornamelijk gericht op het consolideren van de Sphyriaanse bezittingen in het noorden en westen van het gebied om daar stabiliteit en geluk te brengen voor de inwoners. Hiermee behoort Cassana tot de stroming van Sphyrianen die van mening zijn dat het Rijk eraan moet werken om de welvaart van veroverde volkeren te vergroten om op die manier andere staten ertoe te verleiden om ook toe te treden tot het Rijk. Gezien de eeuwige haat van de Volantene voor de Sphyrianen, die hen uit hun thuisland Amaranthine hadden gedwongen bij de gewelddadige Expulsie, is gouverneur Krafeis er aardig in geslaagd om de vrede te bewaren in de veroverde gebieden: er zijn weinig opstanden en het Sphyriaanse gezag wordt door de meesten geaccepteerd, ondanks uitgebreide propaganda van Alliantiepresident Frederick Illedale. Onder toezicht van Krafeis zijn er veel infrastructurele projecten uitgevoerd om het leven in Volantine te verbeteren. Vanwege haar meer vredelievende strategie van consolidatie komt Krafeis nog wel eens in conflict met andere leden van het Directoraat, waaronder Grenslanden-gouverneur Andromeda Payne en maarschalk Potentas, die de voorkeur geven aan een strategie van radicale militaire uitbreiding. Wel kan ze goed opschieten met gouverneur Menno Baze-Stenry van Mettina, en de twee werken samen om de aan de Anthelossische Zee gelegen stadstaat Talmour via diplomatie in te lijven bij het Sphyriaanse Rijk- een poging die tot nu toe onsuccesvol is geweest, aangezien Talmour nog steeds lid is van de Noordkust Alliantie (net als de andere steden aan de Anthelossische zuidkust) ondanks het feit dat het tussen twee Sphyriaanse territoria ingeklemd ligt. De twee willen met een geweldloze inlijving van Talmour aan de rest van het Directoraat bewijzen dat hun vreedzame visie van het Sphyriaanse Rijk echt werkt. Ook had Cassana Krafeis in het begin de taak om ervoor te zorgen dat de metropool Parsedine, gelegen aan de noordwestelijke grens van Volantine en de enige stad ten westen van Herfstheuvel die nog tot de Alliantie behoort, ook tot het Rijk toe zou treden. Hierbij paste ze dezelfde strategie toe als die ze gewend was, maar het Directoraat was alles behalve tevreden met het gebrek aan voortgang dat deze strategie opleverde. Het Directoraat verwijderde Parsedine uit Krafeis' takenpakket, waarop oppergouverneur Konstantine Jengist de opdracht op zich nam en een agressieve tactiek van destabilisatie toepaste. Dit heeft ertoe geleid dat Cassana niet op goede voet staat met gouverneur Jengist.

Uiterlijk en persoonlijkheid

De 39-jarige Cassana Krafeis heeft een jeugdig uiterlijk met een licht getinte huid, pikzwarte haren, een bescheiden boezem en oranjerode ogen. Volgens velen lijkt ze het meest op haar moeder, de beroemde Thena Fel, in plaats van haar vader Warric Krafeis. Cassana voldoet totaal niet aan het stereotype beeld dat de coreshti hebben van de ijzig kalme, ongeïnteresseerde, stoïcijnse en uiterst serieuze Sphyriaan. In werkelijkheid is deze gouverneur een vrij opgewekt persoon die vaak vrolijk en onbezorgd kan overkomen, maar onder de oppervlakte is ze absoluut niet bang om zich van een hardere kant te laten zien. Vanwege haar afkomst als dochter van twee zeer beroemde Sphyriaanse functionarissen is Cassana haar hele leven behandeld als "dochter van". Ze heeft echter altijd de ambitie gehad om uit de schaduwen van haar ouders te treden en bekend te worden om haar eigen prestaties. Het gouverneurschap van Volantine is een goed vehikel geweest om zich te bewijzen als competent leider, maar door de druk die ze ervaart doet ze vaak net te veel haar best. In het begin was ze wat twijfelachtig over haar leeftijd en over haar mogelijkheid om het gouverneurschap goed uit te kunnen oefenen, maar Cassana Krafeis toonde zich een goed leider en verraste hiermee zowel anderen als, in zeker niet minder grote mate, zichzelf.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.