Wikia


De Broederoorlog, ook bekend als de Derde Grote Oorlog van het Vierde Tijdperk, was een grootschalig conflict dat aan het einde van het Vierde Tijdperk plaatsvond op Haldar.

Geschiedenis

Uitbreken

De krijgsheer Ysvarolek en de Legioenen van de Nacht waren juist verslagen door het Zilveren Verbond in de Oorlog van de Schaduw, en het ergste leek voorbij te zijn voor de wereld. Maar bij de plotselinge dood van Ysvarolek en het onverwacht terugtrekken van de troepen van de Nachtkoning viel het centrale bestuur van Misanqaza, het rijk dat vele duizenden jaren lang Haldar had geregeerd, volledig weg. In dit machtsvacuüm probeerden vele partijen de voormalige soevereiniteit van het Keizerrijk op te eisen. De Transitionele Raad, die vanuit Meridia zich inspande om toe te zien op de continuïteit van het Misanische gezag, claimde wel dat het rijk Misanqaza voortbestond en dat iedere bewoner van Haldar nog steeds onderdanigheid verschuldigd was aan hen, maar de werkelijkheid was totaal anders.

Verloop

Er waren honderden verschillende groepen, die ieder hun eigen belang hadden en hun eigen visie op de verdeling van de grond. Voormalige bondgenoten vochten tegen elkaar, en waar eens prachtige steden hadden gestaan lagen nu enkel bloedige slagvelden. De Broederoorlog wordt door onder andere Bronnic Aldrovain en Numinal Volaska omschreven als één grote chaos, waarin de meeste veldheren maar wat deden en de soldaten geen verstand hadden van oorlog voeren. Jarenlang was het volstrekt onduidelijk wie de overhand zou krijgen, maar wel was het helder dat de Misanische dominantie over het continent voorgoed ten einde was. Toevoegend aan de chaos was het Ellendelingenleger, een groep gedesillusioneerde soldaten uit verschillende landen die tegen van alles en nog wat vochten. Enkele belangrijke slagen waren de Slag bij Axom, waarbij de Transitionele Legers grote grondgebieden verloren door de nederlaag tegen het Ellendelingenleger; het Sycozertaans Overleg, waarbij de Esparaanse havenstad Sycozerta in de as werd gelegd; de Slag op de Iver in Gilrad, toen talloze soldaten omkwamen maar er geen voortgang werd geboekt; de befaamde Rozenslag, waarbij koning Nisnarion I van het juist uitgeroepen Allaric zijn land verdedigde tegen troepenmachten uit zowel Espara als Maladar; het Beleg van Min Zorm, die enkele weken voor het einde van de oorlog veel grondgebied toevoegde aan Maladar ten koste van Allaric; en de Slag van de Wouden, waarbij de legers van Gilrad en rivaal Ozrun elkaar ontmoetten in de Mistwouden en elkaar vernietigden.

Afloop

De Broederoorlog werd uiteindelijk beëindigd als gevolg van de diplomatieke inspanningen van de Zilverelven van Nahillin, die zich gedurende het Vierde Tijdperk al langer op Haldar hadden bevonden maar nu een eigen staat wilden. De militaire macht van Nahillin was verlamd als gevolg van de Slag van Ardal Hart, waarin de door Elenthil geleide troepenmacht van de Elven er in een kleine bergvallei in de Aren Duir in slaagde om de Noorderlingen, die delen van Naen'Kelthas hadden bezet, terug te drijven naar het Wilde Noorden. (Overigens was dit een poging van de Noorderlingen om een grote invasie van Haldar op te zetten, maar in de chaos van de Broederoorlog ging deze daadwerkelijk zeer grote bedreiging eigenlijk onopgemerkt.) Door deze militaire verzwakking hadden de Elven nog slechts één optie: bluffen. De nieuwe koningin, Elenthen die haar broer Elenthil had opgevolgd als leider van het Elvenland, werd gedwongen om over te gaan op het vreedzame alternatief. Ze slaagde erin om te onderhandelen met de heersers van Haldar en haalde hen succesvol naar haar hoofdstad Var Nellon om in gesprek te gaan over een einde van de oorlog. Met veel moeite kwam men uiteindelijk tot een overeenstemming: bij het Verdrag werd het grondgebied van het voormalige Misanqaza, dat bij deze overeenkomst officieel ontbonden werd, opgedeeld tussen de vechtende partijen van de Broederoorlog. De Transitionele Raad droeg haar macht over aan Austerius Pudens Syncerata, de eerste keizer van het nieuwe Tevaria als opvolgerstaat van Misanqaza. Het Verdrag van Var Nellon creëerde een nieuwe orde in Haldar, met nieuwe staten zoals Lirion en Maladar die op de voorgrond kwamen. De Broederoorlog had echter voor een enorme daling gezorgd in de vruchtbaarheid van de grond en het aantal bewoners, aantallen die al verminderd waren in de Eeuw der Tranen. Het zou jaren duren totdat Haldar bijkwam van de Broederoorlog.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.