Wikia


Angel Farador [AN-gul FAAH-raah-dor] (454-heden, 76 jaar) is een politicus uit Volantine die een indrukwekkende carrière heeft doorlopen. Het meest bekend is hij om het vervullen van de functie van president van de Noordkust Alliantie tussen 494 en 502 5TP. Hij was de 5e persoon in dit ambt.

Beschrijving

Kabinetten-Haerd

Tussen 482 en 487 vervulde de jonge Angel Farador een functie in het meerderheidskabinet Haerd I, dat verkozen werd gelijk met de verkiezing van Alexander Selvaing als president in 482. In Haerd I was Farador de hoogste vertegenwoordiger van het kabinet naar de Kamer van Delegaten, waardoor hij de kneepjes van het vak leerde kennen. In deze periode werd Farador intensief geschoold door president Selvaing, die in hem zijn voornaamste pupil en gedroomde opvolger zag. Tussen 487 en 492 bekleedde Farador een veel belangrijker functie in het Kabinet-Haerd II, namelijk de positie van Minister van Commercie.

Onderhandelaar en premier

Bij de parlementsverkiezingen van 492 verloor de UGR haar meerderheid, en het leek erop dat de PGE samen met de AVT een coalitie zou vormen met POSLA. Deze twee partijen konden het echter niet eens worden, dus werd het initiatief voor een nieuw kabinet nu bij de UGR gelegd. Onder leiding van Farador, die de onderhandelingen namens de UGR leidde, werd een coalitie gevormd met de extreemrechtse FEVH. Deze coalitie kreeg door ingewikkelde regelingen een meerderheid in het Alliantieparlement, en Farador werd voor zijn inspanningen beloond met het premierschap. Het Kabinet-Farador was een woelige periode, aangezien de standpunten van de UGR en de FEVH vaak aardig uit elkaar lagen. Angel Farador wist de coalitie tegen alle verwachtingen in bij elkaar te houden, en won daarom veel populariteit binnen de UGR.

Presidentsverkiezing

Toen de presidentsverkiezing van 494 naderden, was Farador al een zeer prominent UGR-politicus van de Radicale Partij. Aangezien zijn leermeester Selvaing geen vierde keer president kon worden, moest een nieuwe kandidaat naar voren geschoven worden. Alexander Selvaing zag zijn leerling Farador als ideale kandidaat en schoof hem naar voren. De premier werd zeer gerespecteerd binnen de UGR, maar onder de kiezers had hij nooit echt aan weten te slaan. De campagne van de UGR karakteriseerde Farador dan ook sterk als pupil van Selvaing, die wel nog steun genoot van de meerderheid van de burgers. De complexiteit hierbij was echter dat Selvaing niet zozeer populair was vanwege zijn lidmaatschap van de UGR, en de UGR er electoraal helemaal niet zo goed voor stond. De verkiezing beloofde dan ook erg spannend te worden. Na een zeer spannende verkiezingsdag was het resultaat onduidelijk: zowel Farador als PGE-kandidaat Anna Christina Presfait claimde overwinning. Het verschil in stemmen was zo klein dat het het ene uur kon lijken dat de UGR had gewonnen, en het andere uur alsof de PGE had gewonnen.

Presidentschap

Uiteindelijk werd het conflict beslecht door het Conventioneel Hof, dat besloot dat Farador de verkiezing had gewonnen met 537 stemmen verschil. Enkele dagen na de verklaring werd Angel Farador ingezworen als president door opperrechter Valerie Mairbrand. Hij werd opgevolgd als premier door Helbert Burndall, de eerste premier van de Gematigde Partij. Farador begon vol goede moed aan zijn presidentschap. Hij beloofde een reeks hervormingen door te voeren die geheel in lijn waren met het beleid van zijn voorganger. Zo zette Farador zich als president in voor het decentraliseren van enkele grote organisaties, een maatregel bekend als Stelling 281, en trad hij op tegen lokale overheden die de burgers uitbuitten. Ondanks zijn inspanningen daalde Faradors populariteit rap, aangezien hij een weinig inspirerend president bleek die kiezers niet goed aan wist te spreken. Faradors zwakke persoonlijkheid liet de ruimte open voor allerlei rivalen binnen de UGR, en meerdere prominente leden van de partij probeerden zijn gezag te ondermijnen. Ook bij de kiezer viel hij steeds minder goed: Angel Farador is tot nu toe nog steeds de minst populaire president sinds Clavermont. Dit vertaalde zich bij de parlementsverkiezingen in 497 in een groot verlies voor de UGR, dat wel de grootste bleef maar geen meerderheid meer had. In 498 werd Farador toch herkozen op een pluraliteit, omdat de oppositie in het Alliantieparlement verdeeld was over verschillende partijen. Bij de verkiezingen in 502 stelde hij zich opnieuw kandidaat, maar werd verslagen door Francesco Enale, de kandidaat van de PGE, die bij de gelijktijdige parlementsverkiezingen een meerderheid behaalde. Farador trok zich terug uit de politiek.

Huidige situatie en erfenis

Angel Farador is thans bejaard en woont in een villa nabij Blauwhaviks Muur, een stad in de buurt van de hoofdstad Theddium. Hij is allang niet meer politiek actief, maar de laatste jaren- zeker sinds de dood van Selvaing in 521- heeft hij het wel nodig geacht om regelmatig scherpe kritiek te uiten op de controversiële president Frederick Illedale. De voormalig president vindt de huidige situatie in de politiek verschrikkelijk en is van mening dat Illedale onconstitutioneel handelt. De huidige president trekt zich niet veel aan van de kritiek en negeert de bejaarde Farador meestal. Angel Farador wordt herinnerd als een ineffectieve president die zeer weinig gedaan kreeg. Hij kon niet heel goed overweg met de presidentiële verantwoordelijkheden en had een slechte relatie met het Alliantieparlement, waar zijn coalitie vanaf 497 niet meer de grootste was. Recent onderzoek heeft steeds meer aangegeven dat Angel Farador intensief begeleid werd door Alexander Selvaing, die hem zag als zijn ideale opvolger. Faradors twee termijnen als president worden dan ook gezien als voortzetting van de drie termijnen van Selvaing. Vandaag de dag weten we dat Selvaing tijdens Faradors termijnen veel invloed had op de president. Selvaings 3 termijnen en Faradors 2 termijnen duurden samen 20 jaar en waren de langste periode dat de UGR het presidentschap in handen had. We weten vandaag de dag dat Angel Farador zijn hele politieke carrière gewend was om bevelen op te volgen, en dat dit tijdens zijn presidentschap zeker niet anders was.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.