Wikia


Allaric, ook wel bekend als het Derde Koninkrijk, is een van de zogenaamde Vijf Koninkrijken in centraal Haldar. Het is de verblijfplaats van de dirac, een mensenras behorend tot de Taveri, alsmede sommige van de Qendi (de Halfelven die een woning hebben gevonden). Allaric grenst aan Lirion, Nahillin en Maladar. De hoofdstad is Trallic, de grootste stad van Haldar.

Beschrijving

Algemene informatie

Allaric staat bekend om haar uitmuntende ridders, die in een van de vele kastelen in het land worden getraind. De hoofdstad van het Derde Koninkrijk is Trallic, bijgenaamd Diamant van het Zuiden. Het wordt geregeerd door Dransin III, die zetelt in het Centrale Paleis. Allaric heeft tevens een koningin- de vrouw van de koning, thans Gwennyn- maar deze heeft minder macht dan de koning zelf. Het land is verdeeld in provincies bekend als Prinsdommen, die elk geregeerd worden door een Hoogprins. Deze Hoogprinsen, verenigd in de Schone Raad, zijn hoofden van de belangrijke aristocratische families waarin de hogere Allirische adel in is verdeeld, zoals Huis Trandorien, Huis Malchamon en Huis Pranache. De regerende familie is Huis Ithmicara. Naast de hogere adel is er ook de lagere adel, dat bestaat uit minder rijke of invloedrijke families die wel van adel zijn. De belangrijkste steden zijn de hoofdstad Trallic, de tweede stad Usal, de Meersteden (Usal, Gyrric, Ascyrc en Falldar), Esturvan in het zuidoosten, Kargaine in het midden en Woudstad in het zuidwesten.

Landschap

Het grootste gedeelte van Allaric bestaat uit platteland, grasland en bossen. Er zijn veel kleine, afgezonderde dorpjes die door feodale verhoudingen verbonden zijn aan een nabije stad. De belangrijkste rivieren zijn de Irilin, Evanelle, Vorne, Cardinin, Falldarin, Andarin, Eldalin en Calindine. Enkele bijzondere gebieden zijn bijvoorbeeld de volgende. De Noordelijke Bossen liggen in het noorden aan de grens met Nahillin; dit beboste gebied wordt vrijwel constant aangevallen door terroristische splintergroepen uit Nahillin. In het oosten liggen de Eenzame Heuvels, een troosteloos gebied waar nauwelijks iemand woont of ooit komt. In het zuiden liggen de Venen van Mawyn, een moerasachtig gebied met weinig nederzettingen naast Slechteplek. In het zuidwesten liggen de Rode Wouden, een bebost gebied dat bestaat uit vruchtbare naaldwouden. Rondom de Evanelle tussen het Meer van Usal (waar de Meersteden liggen) en het Meer van Edam ligt de vruchtbare Athmon Guilant. Het meest oostelijk gelegen gebied is de Vallei van Marthur, ten oosten van het Meer van Edam. De naam Oud Ealsiger wordt gebruikt voor een streek tussen de noordoostelijke punt van de Rode Woud en de Cardinin bij Vissershoeck, begrensd door een lijn die loopt tussen Achterboog en Middelpont. Een deel van Oud Ealsiger ligt in buurland Maladar, waarmee Allaric na de Broederoorlog nog enkele tientallen jaren een conflict had over deze streek.

Politiek

Allaric staat bekend als een authoritaire, elitaire en conservatieve staat. De adel is erg omvangrijk en ongelooflijk rijk ten opzichte van andere bevolkingsgroepen; er is een enorme kloof in welvaart in Allaric. De elite gelooft dat alle andere mensen per definitie dom zijn, en vergelijken de burgers met zwakzinnige schapen die stevige begeleiding nodig hebben om te overleven. Dit resulteert in een zeer streng beleid, waarin de wet koste wat het kost uitgedragen wordt. Allaric is zeer nationalistisch, en doet er vooral alles aan om haar eigen belangen te beschermen. De politiek in Allaric zorgt ervoor dat het land enorm veel criminaliteit kent, voornamelijk in de hoofdstad Trallic. Het Broederschap van de Draak, het grootste misdaadsyndicaat van Haldar, is opgericht met het doel in contrast te staan met deze elitair-authoritaire politiek. Koning Dransin III heeft zeer rechtse opvattingen, en zou het liefst zijn land compleet sluiten voor alle bezoekers en alle mensen die de wet ook maar in de minste mate niet opvolgen laten executeren. Hij stelt zijn eigen land voorop en ziet het niet zitten andere staten te helpen wanneer dan niet absoluut nodig is. Velen zien hem als een tiran en een dictator. De machtspositie van de Allirische koning is erg sterk, veel sterker dan die van de vorsten in bijvoorbeeld Gilrad of het links-collectivistisch-liberale Lirion. De enige staten die nog meer authoritair en dictatoriaal zijn dan Allaric, zijn Westkroon, het imperialistische Valerion en het volledig gesloten Maladar. Het verschil zit voornamelijk in het feit dat de aristocratische families in Allaric nog betrekkelijk veel macht hebben; dit wordt duidelijk uit het feit dat Allaric een Senaat kent die via censuskiesrecht gekozen wordt door invloedrijke burgers. Deze Senaat dient voornamelijk als tegengewicht voor de macht van de koning, en moet een manier vormen voor de adel om inspraak te krijgen in de politiek van het land. Naast de Senaat bestaan er ook nog de Schone Raad en de Vergadering van Heren, platforms voor discussie voor respectievelijk de hogere en de lagere adel. De Schone Raad wordt geleid door de hoogste adviseur van de koning, de Vergadering door een edelman (thans Arthur Pharsidean van de familie Pharsidean).

Belangrijke personen

De adel is in Allaric zeer omvangrijk, en het politieke systeem geeft de ruimte aan vele invloedrijke posities. Enkele belangrijke personen zijn onder andere: Chonin Draan, de hoogste adviseur van de koning; Arnold te Theriamon, de commandant van de elitemilitie de Ridders van Allaric; Zacharias Tain, de Hoge Maarschalk van het leger; Atris Trandorien, de bevelhebber van het Wachtersgilde; Haral Sandor, de bevelhebber van de eliteorganisatie de Koningsgarde; Caradin, Hoogmeester van de Kerk van Glarric; Aran Jaichar, de commandant van de Vuist van het Licht; Juliane Estermont, leider van de Prekers; Baldwin Gerwitz, leider van de Herauten van Lydia; Tivac Leych, leider van de Luisteraars; Hoogprins Volas Aemian; Hoogprins Celestina Eyfair; Hoogprins Vorasean Malchamon; Hoogprins Varlen Trandorien; en Laureano Corma, de leider van het Broederschap van de Draak.

Verdeling in prinsdommen

Het alledaagse bestuur van Allaric is verdeeld onder de Hoogprinsen, de invloedrijke leden van de Schone Raad. Zij zijn de hoofden van de belangrijkste families van het land; deze families hebben allemaal een gebied aangewezen gekregen om over te regeren. De grootte van deze gebieden, Prinsdommen genaamd, varieert per familie. Het Prinsdom Aemian is het grootst. De Prinsdommen worden verdeeld in Hogerhuizen en Lagerhuizen.

Hogerhuizen

De Hogerhuizen zijn de machtigste families met de grootste grondgebieden. Hieronder worden deze huizen genoemd, inclusief hun prinsdommen en de ligging daarvan

 • Ithmicara: het koninklijk huis van Allaric. Prinsdom ligt rondom Trallic.
 • Trandorien is zeer invloedrijk en heeft een groot prinsdom ten oosten van Ithmicara.
 • Malchamon is ook invloedrijk en heeft een groot prinsdom in het zuiden van het land.
 • Ovion: prinsdom ligt ten westen van het Meer van Usal en beslaat een groot deel van het Allirische deel van de rivier de Falldarin.
 • Nomah ligt in het uiterste westen van het land, in de Rode Wouden bij de grens met Lirion.
 • Sataias ligt in de noordelijke Rode Wouden en voert het de facto gezag over Valianaral, Caemion en Lundwin.
 • Panthanartia ligt tussen Ithmicara en Sataias.
 • Eyfair is een invloedrijk huis dat een groot prinsdom heeft. Het prinsdom beslaat ongeveer de helft van het Allirische stroomgebied van de Evanelle ten oosten van de Meersteden. Het Meer van Talirat en het daaraan gelegen Talirat vallen onder Eyfair, maar zijn onafhankelijk. Eyfair onderhoudt een goede relatie met Talirat. Een deel van de Thanedd Lisen en de Athmon Guilant vallen ook onder Eyfair. De cultuur in Eyfair verschilt op enkele plekken van die van de rest van het land. Het is een stuk meer liberaal en tolerant ingesteld. De samenleving daar doet denken aan die van Darlassia, voornamelijk aan het hof. Hierdoor wordt Eyfair door de rest van Allaric als betrekkelijk vreemd gezien. Eyfair heeft tevens een van de prettigste landschappen en klimaten van het land- uitgezonderd het noordoosten, wat onderdeel is van de Eenzame Heuvels.
 • Tassint heeft een groot prinsdom ten zuiden van het Meer van Usal.
 • Ralidain is een jong Huis dat ontstond bij een fusering van de voormalige huizen Tula en Pharsidean. Het ligt ten noorden vanhet Meer van Usal, tussen Pranache en Ranteur in.
 • Huis Pranache is een zeer politiek, diplomatiek ingestelde familie die er alles aan doet om meer macht te krijgen en sterk vertegenwoordigd is in de Senaat. Hun prinsdom is redelijk klein, maar aangezien het alle Meersteden behalve Usal beslaat, is het een van de invloedrijkste Huizen van het land.
 • Ranteur is een Huis dat machtig is geworden door een burgeroorlog in 313 5TP. Het absorbeerde de prinsdommen Izimir, Katameta, Zevatra en delen van Tiras, en beslaat nu een groot gebied in het noorden van het land. Veel forten als Fort Adroc, die dienen ter bescherming van de burgers tegen invallen van Zilverelven uit buurland Nahillin, liggen in Ranteur. Het is een zeer militaristisch ingesteld prinsdom. De hoofdstad van het prinsdom, Sinaval, is een van de belangrijkste bastions in bescherming van het land tegen Nahillin.
 • Tasator ligt in het noordwesten van het land, tussen de noordgrens van Ovion en de grens met Nahilin, in het stroomgebied van de Cardinin. Door haar afgelegen ligging is Tasator de minst invloedrijke van de Hogerhuizen.
 • Aylvin ligt ten noorden van Eyfair. Het zuidoostelijke deel van Aylvin bevindt zich in de Eenzame Heuvels.
 • Aemian heeft veruit de grootste oppervlakte van alle Huizen. Het bevindt zich voor een deel in de Eenzame Heuvels, maar ligt tevens in het vruchtbare zuidoosten van het land. Aemian is een betrekkelijk kleine familie die over het algemeen geen grote problemen veroorzaakt. Een uitzondering is haar hoogprins, Volas Aemian. Hij is vaak ontevreden en doet al jaren zijn best om betere gebieden in handen te krijgen. Hij heeft zijn blik gericht op een mogelijke aanval op nabije prinsdommen Thuss, Alathal en Saladar, maar heeft tot nu weinig actie ondernomen. Hoogprins Aemian wordt vaak afgedaan door de rest van het hof als een gek. Stadstaten Dirac Illin en Arinthe liggen in het prinsdom van Aemian.
 • Rayon is een groot prinsdom dat wellicht de minst invloedrijke van de Hooghuizen is. Het bevindt zich namelijk volledig in de Venen van Mawyn in het zuiden van het land, waar niets kan groeien en er nauwelijks

nederzettingen zijn. Rayon heeft weinig leden en is vooral ceremonieel.

Lagerhuizen

De Lagerhuizen zijn minder machtige families met kleinere grondgebieden.

 • Valianaral is een klein prinsdom ten oosten van Sataias. Het is een belangrijke bondgenoot van Sataias.
 • Caemion ligt in de Rode Wouden ten zuidwesten van Sataias, en is tevens van dat prinsdom afhankelijk.
 • Ralassor ligt in het uiterste noord-zuidwesten van het land, nabij Sataias.
 • Balalentha ligt ten westen van Ovion.
 • Azah is een klein Prinsdom ten zuiden van Tarafor en Balalentha.
 • Tor: een klein Prinsdom ten noorden van Ithmicara.
 • Voltiarita: tussen Nomah en Ithmicara.
 • Lundwin: een klein prinsdom afhankelijk van Sataias.
 • Usal is een piepklein Prinsdom dat enkel de stad Usal en een klein omliggend gebied beslaat. Het werd gecreëerd omdat Usal de tweede stad van Allaric is.
 • Logos: een klein Prinsdom ten oosten van Usal
 • Chassidar: aan de noordgrens van de Venen van Mawyn.
 • Luthas: tevens aan de noordgrens van de Venen.
 • Vlatas: in het uiterste zuidoosten van het land, omsloten door Aemian
 • Teden: in het zuidoosten van het land, omsloten door Aemian
 • Saladar: samen met Alathal en Thuss deel van een "bufferzone" die Aemian scheidt van Eyfair en Aylvin
 • Alathal: samen met Saladar en Thuss deel van een "bufferzone" die Aemian scheidt van Eyfair en Aylvin. Ligt deels in de Heuvels.
 • Thuss: samen met Alathal en Saladar deel van een "bufferzone" die Aemian scheidt van Eyfair en Aylvin. Ligt deels in de Heuvels
 • Valtras: ligt tussen Ralidain en Logos in. Heeft een deel van het Meer van Talirat in handen. Ligt tevens in een deel van de

vruchtbare Athmon Guilant aan de oevers van de Evanelle.

 • Uimal ligt ten zuiden van Tasator aan de oevers van de Cardinin.
 • Kambar is een klein prinsdom aan de oevers van de Cardinin tussen ten zuidoosten van Tasator en noordoosten van Uimal.
 • Cisima is een klein prinsdom aan ten zuiden van Ranteur.
 • Tiras ligt in het noorden van het land, bij de grens met Nahillin. Dit prinsdom moet constant actief zijn om de Elven buiten te houden. Aan de grens liggen talloze forten, uitkijktorens en andere vestingen. Tiras is een van de minst actieve families in de Schone Raad en de rest van het hof van Trallic.
 • Tasakin is een klein prinsdom tussen Ranteur en Tasator.
 • Cassal is ook een piepklein prinsdom in het noorden.

Geschiedenis

Voordat het met het Verdrag van Var Nellon in 1 5TP een onafhankelijk land werd, was Allaric een provincie van Misanqaza, dat toentertijd het grootste deel van Haldar in handen had. De provincie werd Allarisca genoemd, en de hoofdstad was Cillart, het latere Trallic. Cillart was een belangrijke stad voor het Keizerrijk, en was een concurrentie voor zelfs de hoofdstad van het rijk. De provincie stond vooral bekend om de muren die eromheen gebouwd stonden, de zogenaamde Muren van Allarisca. Deze werden onbreekbaar geacht, en de enige keer dat de muren doorbroken waren, was toen Zhólaw, leider van de Dwergen, in de Dwergenoorlog de muren verwoestte. Allarisca werd ingenomen, maar toen de Dwergen verslagen werden, werd het weer herbouwd. Eeuwen later, tijdens de Broederoorlog, toen het Rijk uit elkaar was gevallen, vocht ieder volk op Haldar voor zichzelf. Eén van die volken waren de Dirac, de inwoners van het gebied dat eens Allarisca werd genoemd. Zij werden geleid door Nisnarion, en hadden hun hoofdstad in Usal. Zij vochten dapper, maar kregen door hun onvermogen om goed te onderhandelen bij het Verdrag van Var Nellon geen groot gebied toegewezen. In 211 5TP wordt Usal verwoest in de Pharzaanse Oorlog, en Trallic, het vroegere Cillart, wordt de nieuwe hoofdstad.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.