Wikia


Alemosia na Larad (Hoge Spraak: Alemosia aan de Larad) is een tempelcomplex aan de rivier de Larad, nabij de grens van het grondgebied van Ermolan. In de Vierde Camrische Oorlog werden hier drie veldslagen gevoerd toen de legers van Narstaros onder leiding van koning Kalem Darathaion en generaal Valarand een invasie begonnen. Bij de eerste slag was de schade beperkt, maar bij de tweede werd het volledig in de as gelegd, en de artefacten werden gestolen. Bij de derde slag was het niet veel meer dan een ruïne, maar na de oorlog werd het herbouwd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.