Wikia


Unknown man

Aldacion

Biografische informatie

Andere namen

Titels

Andeb-Khar

Eerste Prins van het Huis van Elenwë

Status
gestorven in 25 5TP
Echtgenote

Kinderen

Anírya Theranil

Idünia, Vaelocion, Ocónoril

Uiterlijk

Ras
Cultuur
Sekse
Man
Haarkleur
Zwart

Aldacion was een Äldar, de oudste zoon van Elenwë, de leider van de Hoge Elven. Hij was in vele opzichten zoals zijn vader: knap, charmerend en even goed met het zwaard als met het woord. Hij behoorde tot het Huis van Elenwë en woonde in Enryneth, de hoofdstad van Inyunë. Toen zijn vader verdween zwierf hij een tijdlang rond in duistere plekken van de wereld, totdat hij van verdriet wegkwijnde.

Familie

Aldacion was de zoon van Elenwë en Narilwë. Hij trouwde met Anírya Theranil, een vooraanstande edelvrouwe van Huis Theranil. Door dit huwelijk gingen velen die eerst tot het Huis van Elenwë hadden behoord, na de dood van hun leider naar Theranil. Met Anírya had Aldacion één dochter, Idünia, en twee zonen, Vaelocion en Ocónoril.

Etymologie

Aldacion was een Aldarijns woord dat oudste zoon betekende. Het bestond uit de componenten alda, oudste, en -cion, zoon. Zijn naam in het Aldya was Andeb-Khar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.