Wikia


Aina Servili was een inwoonster van Trallic. Ze woonde in Cestovarra, een van de districten van de levensgevaarlijke Achterwijken. Servili leefde in grote armoede, kon nauwelijks rondkomen en had een kleine houten hut als huis, maar was desalniettemin heel knap. Ze trouwde met Ricken Morne, een man met wie ze de nacht had doorgebracht en die haar ten huwelijk had gevraagd, en baarde in 486 een jongen, Andreas Morne. Aina had veel moeite met het opvoeden van Andreas, ook omdat ze aan een gewelddadige ziekte leed die vaak terugkwam. In 497 bracht Ricken, die Aina bijna nooit meer zag, een bezoek aan Gwennyn, die toentertijd nog in de prostitutie werkte. Bij haar verwekte Ricken de kinderen Matthias Morne en Cassandra, die in de eerste jaren van hun leven bij Gwennyn woonden. Aina kwam er al snel achter dat Ricken kinderen had verwekt, maar deed nog niets. In 501 was ze het echter zat en vermoorde hem in zijn slaap, tijdens een van de zeldzame nachten dat hij bij haar was. Toen ging ze op weg naar het bordeel waar Gwennyn werkte, met de intentie haar te vermoorden, maar Gwennyn wist Aina op tijd te doden. Haar lichaam werd in de Zarra Cestovari gegooid.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.