Wikia


Agincourt, Hertog van Neuvechatel (440-518 5TP) was een hertog van Montclair, een pittoreske bergvallei in de Witte Bergen in Nova Core. Hij regeerde van tot 480 tot 518 5TP over het hertogdom. Agincourt is de vader van de huidige hertogin, Louise Annabelle, geboren in 492.

Geschiedenis

Vroege regeerperiode

Agincourt was de zoon van de gehate hertogin Henrietta de la Blessure, wiens genadeloze heerschappij veel bloedvergieten had veroorzaakt. Toen Henrietta in 480 stierf, nam Agincourt de troon over. Hij bleek een zwak heerser te zijn die, in tegenstelling tot zijn moeder, over geen enkele daadkracht beschikte. Onder zijn heerschappij werden groepen bandieten in de vallei, waaronder de bende geleid door Barnabas Streggen, steeds groter en agressiever.

Eerste Sphyriaanse Oorlog

Toen de Sphyrianen bij de Invasie van 513 oprukten in de noordelijk gelegen Grenslanden, was Agincourt zo bang voor een aanval op zijn vallei, dat hij op initiatief van de Sphyriaanse ambassadeur Friedrich Sterlitz-Brebant een vredesverdrag tekende met de Sphyrianen, onder andere met oppergouverneur Konstantine Jengist en maarschalk Potentas. In dit verdrag stond dat een groep Sphyrianen in Montclair mocht gaan wonen; in ruil hiervoor zou de streek niet belegerd worden en zelfstandig blijven. Aldus geschiedde: een groep Sphyrianen, zowel militairen als burgers, kwam onder leiding van kapitein Argus Cassian in Montclair wonen. In het begin waren ze vriendelijk, en viel hun aanwezigheid nauwelijks op. Ze vestigden zich voornamelijk in Grandeville, waar ze verwelkomd werden door de opportunistische Guillaume de la Tour, en hielden zich redelijk gedeisd.

Late regeerperiode

In recentere jaren zijn de Sphyrianen echter steeds meer een probleem geworden. Hun aanwezigheid is zeer duidelijk, en ze proberen zich overal mee te bemoeien. De oorsprong van deze problemen wordt vaak bij Agincourt gelegd. Zijn verdrag met de Sphyrianen bleek na de oorlog een verschrikkelijk slechte beslissing, aangezien de opmars van de Sphyrianen bij de oevers van de Dievan stagneerde en de vijand niet eens in de buurt kwam van Montclair. In de jaren na de Invasie ging Agincourts gezondheid en mentale toestand steeds verder achteruit. Hij werd gedwongen zich aan te passen aan een toenemende invloed van een buitenlands volk in zijn vallei, en werd hierom door velen gehaat. Hij trok zich terug en liet zich bijna nooit meer in het openbaar zien. Hertog Agincourt stierf in 518, en werd opgevolgd door Louise Annabelle, zijn oudste kind. Louise Annabelle is een stuk geliefder dan haar vader.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.