Wikia


Aerham [ÈÈR-ham] is een betrekkelijk onbetekenend dorp op de Boogschuttersvlakte, in de Athmon Guilant ten zuiden van de Evanelle in het Koninkrijk Allaric. Het ligt in de buurt van Fort Caltigar, en er komen dan vaak Ridders van Allaric. De jonge Tyr kwam af en toe in Aerham in de jaren dat hij een opleiding tot ridder volgde in Fort Caltigar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.