Wikia


Adroc IV (440 - 510 5TP) was de uit Huis Ithmicara afkomstige koning van het koninkrijk Allaric van het jaar 459 tot zijn dood in 510 5TP. Hij stond bekend als een goede heerser die rechtvaardig over zijn volk regeerde vanuit de hoofdstad Trallic.

Beschrijving

Adroc was, zeker voor een Allirische koning, een progressief heerser die anders over veel zaken dacht dan zijn voorgangers. Hij was van mening dat het volk beter behandeld zou moeten worden, en dat de macht van de adel ingeperkt moest worden. Tijdens zijn regeerperiode probeerde hij binnenlands zo veel mogelijk te veranderen, en het volk begon het langzaam beter te krijgen. Wat betreft de adel zat het systeem echter muurvast, aangezien de leden van onder andere de Senaat, de Vergadering van Heren en de Schone Raad zeer corrupt waren en er alles aan deden om hun macht te behoude. Adroc liet een vesting bouwen in de Noordelijke Bossen ter verdediging van invallen vanuit Nahillin, een fort dat naar hem werd genoemd- Fort Adroc. In het buitenland staat Adroc vooral bekend om het oprichten en leiden van de Unie van de Haldarima, die in de Piratenoorlog van 499 verzet bood tegen Beren Mor en zijn vloot uit de Canach. Adrocs troepen versloegen Mor bij de muren van Trallic en maakten een einde aan de oorlog. Toen hij ouder begon te worden, begon zijn tactisch en politiek inzicht te verminderen, en moest hij het meeste werk overlaten aan zijn ambtenaren en kinderen. Adroc was getrouwd met koningin Naena Ithmicara. Uit dat huwelijk kwamen Cheoll Ithmicara (die later koning werd onder de naam Dransin III), latere Hoogprins van Huis Ithmicara Jon Ithmicara, en prinses Esuna Ithmicara voort. In 510 5TP stierf Adroc op mysterieuze wijze, waarna hij werd opgevolgd door zijn zoon Cheoll.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.