Wikia


Adrianna Geluma was een Schaduwdanser, Hoge Inquisiteur en later Rode Hand van de Calab'Tesh. Ze was de leerlinge van Ma'qair Zwartzwaard, de beroemdste Schaduwdanser ooit. Geluma was lang de reisgenoot van Ma'qair en onderhield een romantische relatie met hem. Geluma was hoogstwaarschijnlijk een van de enigen, of misschien zelfs de enige, die op de hoogte was van de werkelijke identiteit van Ma'qair. De relatie tussen de twee was nooit echt tot ontpopping gekomen; later kwam hier echter verandering in. Als gevolg van zijn moord op keizer Visarian III van Tevaria en het afslachten van zijn onschuldige gezin, trok Zwartzwaard zichzelf tijdens de Pharzaanse Oorlog grotendeels terug. Hun relatie kwam in bloei te staan, en de twee leerden veel van elkaar. Toen de Pharzaanse Oorlog afgelopen was, en Zwartzwaard zag hoe groot de destructie was die hij had aangericht, pleegde hij echter zelfmoord. Geluma volgde hem op als Rode Hand, en leidde de Calab'Tesh nog enkele jaren. In die jaren kreeg ze te maken met enorm verdriet om de dood van haar geliefde. Lang leek het erop dat ze haar verlies achter zich had weten te laten, maar uiteindelijk kwam ze tot de conclusie dat haar leven geëindigd was toen Ma'qair stierf. Adrianna dacht dat ze niet langer geschikt was om de orde te leiden. Vier jaar na de dood van Zwartzwaard werd ze dood aangetroffen door collega's. Adrianna zichzelf om het leven gebracht met de dolk die Ma'qair haar had gegeven als teken van zijn eeuwige liefde.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.