Wikia


De Adel van Allaric is de hoogste klasse van de samenleving van het koninkrijk Allaric in centraal Haldar. Deze aristocratie wordt verdeeld in twee groepen. De hogere adel (ook bekend als "de Huizen") zijn 42 families die in bezit zijn van Prinsdommen; de hoofden van deze Huizen worden Hoogprinsen genoemd en zitten in de Schone Raad. De lagere adel zijn tientallen andere families die geen grondgebied bezitten naast burchten, woningen en landgoeden, maar desalniettemin van adel zijn; deze families, verenigd in de Vergadering van Heren, zijn ondergeschikt aan de Huizen, en vervullen vaak banen in de overheid of in het rechtssysteem. De Allirische adel heeft al vele eeuwen ontzettend veel macht in het zeer traditioneel ingestelde Allaric. De klasse is erg omvangrijk en ongelooflijk rijk ten opzichte van andere bevolkingsgroepen; er is een enorme kloof in welvaart in Allaric. De elite gelooft dat alle andere mensen per definitie dom zijn, en vergelijken de burgers met zwakzinnige schapen die stevige begeleiding nodig hebben om te overleven. Edelen zijn vaak wreed tegenover hun onderdanen, en voelen zich hoog verheven boven iedereen. Ze geven enorm veel om etiquette en de juiste kleding. Ook staan ze bekend voor hun uitgebreide politieke spelletjes en de intriges die zich afspelen. Veel edelen kiezen ervoor om in de hoofdstad Trallic te wonen, aangezien daar de machtsbasis gecentreerd is rondom het Centrale Paleis en koning Dransin III. In Trallic is er sprake van een constante machtsstrijd tussen de adellijke families. Enkel de hogere adel is haar positie vrijwel helemaal zeker; de lagere adel moet constant alert blijven om haar macht in stand te houden. Grote delen van de edelen in Allaric werken niet of nauwelijks, en kunnen door hun geërfde rijkdom lang achterover leunen en niets doen. Sociale evenementen, zoals een bal, zijn zeer populair onder de adel.

Kritiek op de adel

De adel staat in principe onder de koning, maar velen hebben geobserveerd dat de adel steeds machtiger en omvangrijker wordt. Lang niet alle edelen houden zich meer bezig met bestuurlijke taken, en brengen hun dagen in plaats daarvan door met alles anders dan werk. Dit heeft geleid tot veel kritiek op de adel, samen met het feit dat ze hun onderdanen vaak verschrikkelijk behandelen. Sommigen speculeren dat de adel bezig is met een grootschalig complot om de koning omver te werpen en de macht in handen te krijgen, maar lang niet iedereen is daar zo makkelijk van overtuigd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.